Samarbeidsprosjekt - Oppfølging av anbefalinger i Difi-rapport 2018:4

11. mars gikk startskuddet for samarbeidsprosjektet som skal følge opp Difis anbefalinger fra rapporten.

Publisert: 25. mar 2019, Sist endret: 27. mar 2019

Difi utarbeidet i 2018 et kunnskapsgrunnlag på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) om tilstanden på arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. 

Les rapporten.

Prosjektet skal bidra til

  • å øke tilliten til forvaltningen og hindre unødvendige kostnader i forbindelse med informasjonssikkerhetsbrudd.
  • at virksomhetene får bedre styring og kontroll med informasjonssikkerheten.
  • å sikre at virksomhetene oppnår tilstrekkelig modenhet innenfor informasjonssikkerhet og blir bedre rustet til å følge endringene i trusselbildet.

Organisering

Prosjektet går over to år (2019/2020) og er organisert i fem delprosjekter som ledes av Direktorat for økonomistyring (DFØ), Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Difi. 

Delprosjekter20184
 
 

Grete Orderud, avdelingsdirektør for avdeling for Digital Transformasjon i Difi, er prosjekteier og leder styringsgruppen for prosjektet. Avdelingsdirektører fra de deltakende virksomhetene er medlemmer i styringsgruppen. Barbro Lugnfors, seniorrådgiver fra seksjon for informasjonssikkerhet i Difi er prosjektleder.

Vi gleder oss til å samarbeide på tvers i offentlig sektor!

Kontakt