Si din mening om prinsippene for IT-arkitektur i offentlig sektor

Dagens overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor begynner å bli gamle, og enkelte av dem er ikke så relevante eller har blitt selvsagte for de som skal benytte dem. For å styrke samhandlingen er det derfor behov for å gi ny og tydelig retning.

Publisert: 24. mai 2019, Sist endret: 25. mai 2019

Forslag til nye prinsipper er sendt på offentlig høring. Frist for å gi innspill er 1. juli 2019.

Bedre tjenester, reduserte kostnader

Offentlige virksomheter er avhengig av god samhandling for å hente ut de gevinstene digitalisering kan gi. Målet med revideringen er å etablere arkitekturprinsipper som gir økt evne til samhandling mellom offentlige virksomheter og næringsliv, som gjør det enklere å dele informasjon og å utvikle løsninger som «snakker sammen», og dermed gi bedre brukerorienterte tjenester og reduserte kostnader.

Dagens overordnede IT-arkitekturprinsipper ble etablert i 2009. De har vært ansett som gode, blir ofte brukt i forbindelse med utvikling og anskaffelser av digitale løsninger, og har medvirket til god samhandling. Men forrige oppdatering av prinsippene skjedde i 2012, og det har siden det kommet nye til dels overlappende arkitekturprinsipper. Det er derfor også behov for å rydde og avklare hvilke prinsipper som skal være de overordnede og styrende. 

Forslaget til nye prinsipper er utarbeidet i arbeidsmøter med representanter fra både statlige sektorer og kommuner.

Hva mener din virksomhet?

Nå vil vi gjerne høre din virksomhets mening om prinsippene. Vi tar gjerne imot både generelle og mer spesifikke tilbakemeldinger på forslaget. Vi ber særlig om svar på disse tre spørsmålene:

  1. I høringsnotatet anbefaler vi å bytte ut dagens prinsipper med helt nye prinsipper med tyngre vekt på samhandling. Er virksomhetene enig i dette? 
  2. Er forslagene til nye prinsipper, med underliggende krav og anbefalinger, gode og riktige? 

  3. Er det større negative konsekvenser knyttet til prinsippene og kravene?

Digitaliseringsrundskrivet gjør dagens arkitekturprinsipper obligatoriske for statlige virksomheter, og anbefalte for kommunene. Vi har derfor sendt høringen til statlig sektor for innspill. KS vil samordne tilbakemeldinger fra kommunene gjennom sine faggrupper. I tillegg har  IKT-Norge og Abelia mottatt høringsnotatet.

Merk høringsuttalelser med 19/00715 og send til postmottak@difi.no innen 1.juli 2019.

Lenke til høringsnotatet.

Deldette

Kontakt