Tre finalister er kandidater til årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor

Halden kommunes Mobilitetsprosjekt, Direktoratet for byggkvalitets FellestjenesteBygg og NAVs modernisering og digitalisering av foreldrepengeområdet skal konkurrere om publikumstemmene på Digitaliseringskonferansen 11. juni.

Publisert: 22. mai 2019, Sist endret: 24. mai 2019

Det var stor bredde i årets nominasjoner – til sammen 23 kandidater. Her finnes typiske publikumstjenester, samarbeidsløsninger innad i forvaltningen og løsninger/infrastruktur for bedre å kunne dele data. Det var 6 kommunale og 17 statlige kandidater.

Juryen hadde en god gjennomgang av samtlige nominasjoner, og landet til slutt på tre ganske ulike kandidater; Halden kommune som vil bruke delingsøkonomi for å redusere klimagassutslipp, NAV som har utviklet en etterlengtet publikumsløsning og Direktoratet for byggkvalitet – som er et mer typisk samhandlingsprosjekt mellom flere aktører for å understøtte en verdikjede.

Halden kommune har gjennom sitt mobilitetsprosjekt utnyttet digital teknologi i kombinasjon med miljøvennlige transportmidler for å skape en effektiv og bærekraftig tjeneste for sine ansatte og innbyggere og besøkende i kommunen. Prosjektet går ut på at elbiler og elsykler kan bookes gjennom en brukervennlig app, og ansatte i kommunen får enkelt oversikt over tilgjengelige elbiler eller elsykler som kan benyttes for transport til møter i arbeidstiden. I tidsrom når kommunen ikke har behov for sine elbiler åpnes det opp for at innbyggere og besøkende til kommunen kan benytte elbilene. Bookingsystemet er koplet til ENTUR sitt etablerte mobilitetssystem, slik at brukere kan benytte elbilene i sin totale reiseplanlegging, og for en komplett reise fra A-Å. 

NAV har modernisert og digitalisert hele brukerreisen for kommende og nybakte foreldre. De nye nettjenestene på www.nav.no/foreldrepenger har oppnådd ‘world-class’ på Net promoter score. Her kan foreldre lett finne informasjon som er tilpasset deres situasjon, kommende foreldre kan planlegge hvordan de skal fordele foreldrepengeperioden mellom seg, finne ut hvor mye penger de vil få i permisjonstiden og effektivt søke om foreldrepenger. Hvis de lurer på noe underveis, kan de chatte med chatboten Frida hele døgnet, hele året.

Direktoratet for byggkvalitets (DiBK) Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som har gjort det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen. DiBK har digitalisert en verdikjede som involverer private markedsaktører og offentlige tjenester og myndigheter, herunder Altinn, KS SvarUt, GeoNorge m.fl. Tjenesten gjør det enklere og billigere å sende ut nabovarsler, sende søknader til kommuner og andre myndigheter og hente inn ansvarserklæringer fra alle entreprenører som skal bidra i byggeprosessen.

Hederlig omtale til politiet og til tiltak for bedre datadeling

Juryen ble også begeistret for politiets nye løsning for digitalt forenklet forelegg. Frem til nå har prosessen vært manuell ved at politibetjenten har benyttet blanketter, som fylles ut manuelt, manuell godkjenning av hver eneste blankett, distribusjon via post til Statens innkrevingssentral og dermed en behandlingstid totalt på 2-3 måneder – til en digital prosess som kan være ferdig i løpet av minutter. Det er et eksempel på nye, mobile verktøy som skal gi politiet mer tid til politiarbeid, slik at etaten kan løse samfunnsoppdraget mer effektivt med bedre kvalitet.

Juryen har også merket seg flere spennende initiativ som skal bidra til bedre deling og bruk av data, som er både viktige og høyst aktuelle!

Brønnøysundregistrenes Felles datakatalog gjør det enklere å oppdage, evaluere og ta i bruk data uavhengig av sektor. Datakatalogen gir en oversikt over hvilke data de ulike virksomhetene har, hvordan de henger sammen, hva de betyr og hvordan du teknisk kan få tilgang til dem. Den gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos virksomhetene og bruke de til for eksempel analyseformål. Se mer på fellesdatakatalog.brreg.no.

Bergen kommune sitt datasjø prosjekt Lungegårdsvannet er det første av sin type i kommunesektoren. Data fra Bergen, andre kommuner og andre offentlige etater samles før det brukes i nye tjenester. Datasjøen gir en unik plattform for videre utvikling av tjenester. Skal man kunne ta i bruk megatrendene innen digitalisering som kunstig intelligens, maskinlæring og utvidet virkelighet, så er store datamengder fra mange områder en forutsetning. Lunegårdsvannet vil derfor være en døråpner for det offentlige innen disse områdene.  

Universitetet i Oslo (UiO) sin Tjenester for Sensitive Data (TSD) er en skyløsning som muliggjør forskeres arbeid med personsensitive data. TSD gir forskere en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata, herunder innsamling, analyse, lagring, deling, samarbeid på tvers av grenser med mer. Les mer på uio.no/tsd og nettskjema.no

Deldette

Kontakt