Nettsider for Digitale tjenester i samarbeid er lansert

Illustrasjon som viser en del av en sirkel. Mennesker snakker sammen, og de holder en modell med flere hus. Det skal være en illustrasjon på at flere organisasjoner starter dialogen om å samarbeide.

«Digitale tjenester i samarbeid» skal være til støtte virksomheter som går sammen for å utvikle sammenhengende og brukerorienterte løsninger. Her skal det være mulig å lære av andres erfaringer og få gode råd i alle prosjektfaser.

Publisert: 26. jun 2019, Sist endret: 01. jul 2019

I regjeringens nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor nevnes sammenhengende tjenester 48 ganger. Oppmerksomheten mot å få til sømløse brukerorienterte digitale løsninger er på topp.

Vi i Difi har lansert nettjenesten "Digitale tjenester i samarbeid". Sidene skal være oppdaterte gjennom kontinuerlig forbedring av innholdet. Vi har involvert et bredt spekter av mennesker fra både store og små offentlige aktører, gjennom flere runder.

I "Digitale tjenester i samarbeid" tar vi utgangspunkt i en prosess med tre faser, med fire temaer som går på tvers av fasene.

Illustrasjon viser en sirkel med de tre fasene som er i sammenhengende tjenester, 1. Starte sammen, 2. Forme sammen og 3. Levere sammen. Illustrasjonen har også med 4 tema som er gjennomgående for alle faser. De er brukerperspektiv, samarbeid, forankring og styring.
 
 

Nettsidene er foreløpig lansert i en betaversjon. Vi vil derfor gjerne ha innspill for å forbedre sidene. Sammen skal vi skape fremtidens tjenester.

Teamet som har jobbet med nettsidene er Liv Oftedal Rossow, Mette Mannsåker, Hans Gøran Nilsson, Bertil Tiusanen, Elisabeth Sundholm og Mona Hovland Jakobsen.

Kontakt