Torget for digitale fellesløsninger lansert

På Digitaliseringskonferansen 11. juni ble det lansert et virtuelt torg for digitale fellesløsninger. Statssekretær Paul Chaffey, prosjektleder for Torget, Asli Aydemir, og mange andre var med på lanseringen.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endret: 24. jun 2019

Kort om Torget

Torget er for alle som utvikler digitale tjenester i eller for offentlig sektor – vi kaller dem gjerne tjenesteeiere. Torget skal gjøre det enklere å finne løsninger de kan gjenbruke. Derfor tar vi tjenesteeiernes perspektiv. Vi har laget kategorier, eller innganger til tilgjengelige fellesløsninger, som reflekter funksjonelle behovene tjenesteeierne har når de lager digitale tjenester.

Et eksempel: Tjenesteeiere har ofte behov for å bekrefte identiteten til brukerne sine og gi dem de tilgangene de har krav på. Vi har derfor laget en bod som heter «Identifisere og verifisere brukere». I denne boden finner du ID-porten. På denne måten er vi mer opptatt av hvilken funksjonalitet en løsning byr på, heller enn selve løsningen.

Første versjon skal videreutvikles

Over 20 av de mest sentrale fellesløsningene er med i oversikten, og vi kommer til å drive kontinuerlig videreutvikling av innholdet. Difi, Altinn og flere virksomheter har bidratt i prosjektets første fase, og vi ønsker å involvere flere virksomheter fremover. Gode eksempler på samspill mellom løsningene vil legges til fortløpende.

 

Deldette

Kontakt