Møt oss på Arendalsuka

Arendalsuka 2019
Foto: Difi

Torsdag 15. august inviterer Difi og DFØ til debatten «Valget 2019: Trumfer det kortsiktige det langsiktige?» på Arendalsuka. Du kan også følge debatten på sosiale medier. Difi vil også delta på en rekke arrangementer om grønne og bærekraftige anskaffelser.

Publisert: 06. aug 2019, Sist endret: 13. aug 2019

Difis direktør Steffen Sutorius, direktør Hilde Singsaas i DFØ, direktør Kristin Halvorsen fra Cicero, tidligere departementsråd Eva Hildrum og ordfører i Lillesand, Arne Thomassen tar debatten 15. august på Arendalsuka. 

Debattantene representerer både det politiske, departementale og kommunale perspektivet. Ordstyrer er Jan-Paul Brekke.

Valget 2019: Trumfer det kortsiktige det langsiktige?

Grønne og bærekraftige anskaffelser

Difi vil også delta på ulike debatter og arrangementer under Arendalsuka, og blant annet diskutere hvordan det offentlige kan gå foran i sine anskaffelser for å få ned klimautslippene og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Grønne offentlige anskaffelser, hvordan får vi det til? 
Tirsdag 13. august klokka 10.30 stiller Difi og Miljødirektoratet spørsmålet «Grønne offentlige anskaffelser, hvordan får vi det til?». Her vil funn fra modenhetsundersøkelsen og stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» danne bakteppe for debatt og diskusjon. 

Seriøse bedrifter i offentlige anskaffelser
NHO ser arbeidslivskriminalitet som en av våre største nasjonale utfordringer. Den representerer problemer for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv, som må konkurrere med aktører som driver utenfor lovens rammer. Difi deltar i diskusjonen onsdag 14. august klokka 08.30.

Klimautslipp og transport – det offentlige i bakleksa? 
Difi arrangerer debatt sammen med Opplysningskontoret for veitrafikken torsdag 15. august klokka 13.00. Temaene blir blant annet hva det offentlige selv kan gjøre for å gå foran når det gjelder å få ned klimautslippene i transportsektoren, og hva politikerne kan gjøre for å bidra.

Hvordan bygger vi gode kommunale boliger for alle?
Norsk kommunalteknisk forening arrangerer dette møtet torsdag 15. august klokka 14.00, i samarbeid med blant annet Difi og Husbanken. Under arrangementet relanseres kravspesifikasjon for kommunale boliger. Denne kravspesifikasjonen hjelper boligutbyggere å tenke gjennom og stille krav blant annet når det gjelder miljøriktige og holdbare materialer og tilrettelegging for velferdsteknologi.

Det digitale Norden

Har Norden et digitalt fortrinn? Dette, og flere andre temaer skal representanter fra Difi også diskutere under Arendalsuka.

Digital North - Nordens digitale konkurransefortrinn

Difis fagdirektør Tor Alvik deltar i debatten arrangert av Nordisk ministerråd og med digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Debatten onsdag 14. august klokka 12.00 skal blant annet ta for seg hvordan Norden kan skape en digital passunion.

Lansering av nasjonalt smartby-veikart

Hvordan definerer vi den smarte byen i norsk sammenheng? Onsdag 14. august klokka 1030 skal Difi, sammen med KS, Forskingsrådet, Innovasjon Noreg og DOGA, være med å debattere hvordan kan vi få til samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar til bærekraftige byer og lokalsamfunn – med teknologi som verktøy og innbyggernes behov i sentrum?