Ny veileder for innkjøp av biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslipp, men klimaeffekten varierer mye mellom forskjellige typer biodrivstoff. En ny veileder skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe klimavennlig biodrivstoff.

Publisert: 09. aug 2019, Sist endret: 31. okt 2019

For å gjøre det enklere for virksomhetene har Difi i samarbeid med Inventura, på vegne av Klima- og miljødepartementet, utarbeidet en veileder for offentlige virksomheter som ønsker å kjøpe biodrivstoff som ikke bidrar til avskoging.

Veilederen gir nærmere forklaring om forskjellene mellom avansert biodrivstoff og konvensjonelt biodrivstoff med både lav og høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC). Sistnevnte øker presset på karbonrike områder slik som regnskog. Veilederen vil hjelpe offentlige innkjøpere til å velge biodrivstoff med best mulig klimagevinst.

Salget av biodrivstoff totalt gikk ned i 2018. Samtidig viser tall fra Miljødirektoratet at det ble solgt nesten 40 prosent mer avansert biodrivstoff enn året før.