Høy innovasjonstakt i alle de nordiske landene

Difi presenterte funn fra innovasjonsbarometeret på Nordic Edge
Foto: Marie von Krogh & Nordic Edge

På Nordic Edge Expo i Stavanger lanserte Difi, sammen med samarbeidspartnere i de nordiske landene, den første sammenligningen av offentlig innovasjonsarbeid i Norden. Tallene viser at 4 av 5 offentlige virksomheter i Norden er innovative.

Publisert: 25. sep 2019, Sist endret: 08. okt 2019

Den store majoriteten av offentlige arbeidsplasser i Norden er innovative, og oppgir at de i løpet av de siste to årene har gjennomført en eller flere innovasjoner. Som de fleste andre land opplever også de nordiske landene økt press på offentlige tjenester. Utfordringsbildet blir stadig mer komplekst, innbyggere stillere høyere krav til offentlige tjenester, samtidig som demografiske endringer og miljøutfordringer utfordrer offentlig sektor's evne til å levere enda bedre tjenester.

Andel innovative offentlige arbeidsplasser i Norden. 78% Island, 77% Norge, 80% Danmark, 81% Sverige, 95% Finland (kun kommunal sektor)
 

Nordic Innovation Barometer

Den første sammenligningen av offentlig innovasjonsarbeid ble lansert på Nordic Edge

På Nordic Edge lanserte Difi, med samarbeidspartnere i de nordiske landene, "Measuring New Nordic Solutions". Rapporten sammenligner hvordan innovasjonarbeidet foregår på tvers av de nordiske landene og er basert på innovasjonsbarometeret som nå er gjennomført i alle de nordiske landene. 

I en tid der offentlig sektor står overfor stadig mer komplekse problemer er det klart at det er behov for innovative løsninger

Lene Krogh Jeppesen

Rapporten som er på engelsk kan lastes ned i toppen av denne artikkelen.

Smarbeid er normalen

I norden foregår majoriteten av innovasjonsarbeidet i samarbeid med andre virksomheter. Funn fra innovasjonsbarometeret viser at 4 av 5 offentlige innovasjoner foregår i samarbeid med en eller flere virksomheter. Offentlige tjenester spenner ofte på tvers av virksomheter og siloer, offentlig sektor må derfor samarbeide på tvers for å kunne levere innovasjoner som skaper verdier for sluttbrukerne.

Andel innovasjoner som er gjennomført i samarbeid med en eller flere partnere: Danmark 79%, Finland 83%, Island 80%, Norge 81%, Sverige 78%.
 

Nordic Innovation Barometer

 

Om rapporten

Rapporten er basert på de nordiske innovasjonsbarometerene og er utviklet i samarbeid med Center for offentlig innovasjon (Danmark), Vinnova (Sverige), Sveriges kommuner og landsting, Kommunförbundet Finland, Smband (Island) og det islandske finansdepartementet.

Kontakt