Kan vi hjelpe deg med gjennomføring av sikkerhetsmåneden?

I oktober er det også i år duket for Nasjonal sikkerhetsmåned. Ønsker du at Difi skal besøke din virksomhet?

Publisert: 23. sep 2019, Sist endret: 25. sep 2019
 
 

Sikkerhetsmåneden handler om å øke de ansattes bevissthet rundt informasjonssikkerhetsspørsmål. Vi i Difi ønsker å bistå deg som er fagansvarlig informasjonssikkerhet med å kommunisere viktige budskap til ulike deler av virksomheten. Til sikkerhetsmåneden tilbyr vi:

Topplederforedrag

 
 

Hvorfor skal en virksomhet bry seg om informasjonssikkerhet? Hva handler internkontroll/styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet egentlig om?

I dette foredraget snakker vi blant annet om hvordan informasjonssikkerhet understøtter virksomhetens måloppnåelse, og hva som er ledelsens ansvar. Vi går også gjennom hvilke aktiviteter man bør gjennomføre for å ha styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet, og hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet henger sammen med andre internkontrollområder.

Målgruppen for foredraget er toppledergrupper i offentlige virksomheter. 

Dilemmatrening

 
 

Mange virksomheter har utfordringer med å få ansatte til å forstå hvorfor informasjonssikkerhet er viktig. Difi har utformet en dilemmatrening som skal bidra til å skape refleksjon blant de ansatte. Dilemmatreningen er laget for å være et fleksibelt opplæringsverktøy, og egner seg for alle i virksomheten, uavhengig av arbeidsoppgaver og roller. 

Vi kan komme til din virksomhet og bistå i gjennomføringen av dilemmatrening, med et innledende foredrag om hva informasjonssikkerhet handler om, og hvordan det understøtter virksomhetens måloppnåelse. Dilemmatreningen kan tilpasses ulike målgrupper i virksomheten. 

Internkontroll i praksis - foredrag

 
 

I dette foredraget gir vi en generell beskrivelse av hva styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet handler om, hvordan det understøtter en virksomhets måloppnåelse, og hvordan prosessen rundt risikovurdering og -håndtering kan gjennomføres i en virksomhet - hvem er ansvarlig og hvordan følges arbeidet opp?

Målgruppen for foredraget er ulike grupper ansatte som har et ansvar i arbeidet med internkontroll, for eksempel risikoeiere. 

Planlegging av øvelser

 
 

Øvelser kan bidra til mer effektiv hendelses-håndtering og til å skape en bedre sikkerhetskultur. Mange virksomheter øver for lite. Difi oppfordrer til å gjennomføre flere små øvelser og tilbyr å være med på en workshop for å planlegge en øvelse med tema informasjonssikkerhet. Vi holder en kort innledning om øvelser etterfulgt av en arbeidsøkt hvor vi sammen med deltagerne lager et forslag til en øvelse tilpasset virksomheten.

Målgruppe er medarbeidere på områdene informasjonssikkerhet, IT-drift og medie- og samfunnskontakt.

Ønsker du bistand fra oss? Ta kontakt på infosikkerhet@difi.no!

 

 

Kontakt