Digitaliseringsrådet har lansert erfaringsrapporten 2019 – Den gode historien!

Lunch: -Bache, jeg trenger input på noe her. - Perfekt! Jeg har forberedt meg!- Forberedet deg? - Som leder har jeg et ansvar for å inspirere og motivere gjennom formidling. - Kall det gjerne historiefortelling. - Det var en gang en liten mellomleder....

I dag lanserte Digitaliseringsrådet sin årlige erfaringsrapport! Erfaringene er hentet fra 55 prosjekter i over 40 virksomheter og 15 departementsområder. Vi samlet over 200 ledere og prosjektentusiaster, og det var høyt engasjement fra første stund. Temaet «Den gode historien» er åpenbart noe mange er opptatt av!

Publisert: 23. okt 2019, Sist endret: 23. okt 2019

I årets rapport snakker vi om hva som skal til for å lykkes med å få med seg folka - både interne og eksterne som blir berørt av en endring. Vi utfordrer ledere til å fortelle den gode historien. Å fortelle folk hva de skal gjøre, og hvorfor det er fornuftig, er en god start, men det skal mer til for å endre atferd og kultur. For å få med seg folka må lederen også treffe hjertet til dem som blir berørt av endringene.  

Digitaliseringsrådet mener det er et viktig suksesskriterium for lederne å kjenne sin egen organisasjon og omgivelsene godt. De må ha en klar visjon og angi en tydelig retning for endringsarbeidet. Hva ønsker de egentlig å oppnå med endringene de setter i gang? Når innholdet er på plass og budskapet klart, må lederne formidle historien – igjen og igjen og på ulike måter. 

I årets erfaringsrapport forteller vi også om prosjektene som har vært hos oss de siste fire årene. Vi sier noe om hvilke utfordringer vi ser, og hvilke anbefalinger vi gir. Her er noen eksempler: 

  • Det er gledelig at vi har hatt flere samarbeidsprosjekter i rådet den siste tiden. Mange virksomheter lurer på hvordan de skal organisere og styre disse prosjektene som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.  

  • Vi ser også at tidlig involvering av interne og eksterne brukere fremdeles er en utfordring. 

  • Offentlige virksomheter kan bli bedre til å lære av hverandres suksesser og feil. Vi er nysgjerrige på hvorfor det å lære av hverandre er en utfordring vi ser år etter år. 

  • Mange virksomheter ønsker å involvere leverandørene på et tidlig tidspunkt. Det er imidlertid en utfordring at leverandørmarkedet har færre relevante tilgjengelige ressurser. 

  • En anbefaling som flere virksomheter har fått er: «Jakt på fornyelse – gi rom for kreativitet og nytenkning.» 

Dette og mye annet interessant kan du lese mer om i årets erfaringsrapport. I år utfordret vi også Børge Lund (skaperen av Lunch) til å lage striper med tema som er relevante for Digitaliseringsrådet og årets rapport. Dette er et must-read for alle byråkrater! 

Kontakt