Mobilitetsprogrammet i staten – kompetansesamarbeid på tvers

Mobilitetsprogrammet skal gjøre det enklere å utvikle og utnytte kompetanse og ressurser på tvers av virksomheter i staten. Medarbeidere som flytter på seg bygger ny kompetanse, høster viktige erfaringer og lærer å se utfordringer fra flere vinkler.

Publisert: 20. nov 2019, Sist endret: 07. jan 2020

 

I fremtidens forvaltning må vi jobbe, samarbeide og lære på andre og nye måter. Dette programmet byr på en ny arena for deling og læring på virksomhetsnivå, som åpner opp det interne kompetansemarkedet i staten.

Jeg har jobbet for mobilitet i flere år. Underveis har jeg også vært hospitant selv, og vet hva det kan gi. Forvaltningen trenger å dele og samarbeide om kompetanse. Det gir fleksibilitet og endringskapasitet. Nå er vi endelig i gang, og dette er bare starten på en ny måte å jobbe med læring og utvikling. Den som våger å delta, den vinner!

Nina Morrison arbeider i Kommunal og moderniseringsdepartementet med arbeidsgiverpolitikk og innovasjon.  

Hvem kan delta?

Det er virksomheten din som skal melde seg på programmet. I staten er det nesten 200 virksomheter og 160.000 ansatte. Hva har de å lære av hverandre? Mobilitetsprogrammet tilrettelegger for at virksomhetene finner sammen og forplikter seg til strategisk kompetansesamarbeid. Hvilke virksomheter har din virksomhet strategiske og faglige grenseflater mot? Er det arbeidsområder, funksjoner eller oppgaver dere har til felles med andre? Trenger dere et blikk utenfra i konkrete prosjekter eller oppdrag? Hvilke ledere, avdelinger eller seksjoner i virksomheten du jobber kan dra nytte av dette tiltaket i sitt kompetansearbeid? Formålet er å utvikle og utnytte den totale kompetansebeholdningen i staten på en effektiv måte.

Mobilitet handler om å sette folk og kompetanse i bevegelse! I arbeidet med Mobilitetsprogrammet har vi lyttet nøye til målgruppen. Det knytter seg noen utfordringer til dagens hospiteringspraksis. Utveksling ofte er medarbeiderinitiert, og det er krevende å løfte utbyttet til virksomhetsnivå. Ledere vil nødig gi fra seg ressurser, og det innebærer en risiko for permanent jobbskifte å sende folk på hospitering. Denne holdningen må vi snu i fellesskap!

Kristin Lundtveit er prosjektleder for programmet.

Ny arena for deling og læring

Mobilitetsprogrammet skal bli en ny arena for effektiv læring og deling, som er enkel å melde seg på og forutsigbar å gjennomføre. Ledere skal ha lyst til å sende fra seg og dele sine beste ressurser, og det skal lønne seg å delta. Nå har vi laget rammene og er her for å hjelpe, men programmet blir først en suksess når virksomhetene melder seg på og inngår samarbeid.

Bli med på lanseringen! 

Tirsdag 26. november kl. 9.30 - 11.30 inviterer vi til et felles avspark for Mobilitetsprogrammet. Vi håper at både dere som har et overordnet ansvar for utviklingsarbeid i virksomheten, og ledere og medarbeidere som jobber faglig, tar turen. Meld deg på.

Deldette