Marit Holter-Sørensen

Offentlige virksomheter kan bidra til grønn vekst

Abelias administrerende direktør Håkon Haugli holdt nylig et innlegg på Lerchendalkonferansen 2015 der han snakket om hvordan offentlige innkjøp kan bidra til grønn vekst. Temaet for konferansen var «Endringsagenter for grønn vekst» og det er et godt bilde på den rollen offentlige virksomheter kan ta.

Dag Strømsnes

Mer dialog gir mer for pengene

Konkurranser som er gjennomført ved bruk av dialog viser seg ofte å gi gode resultater. Markedet sitter med mye verdifull kunnskap som offentlig sektor kan dra nytte av i et anskaffelsesløp. Hvorfor ikke å bruke erfaringene for å skaffe til veie det beste for nettopp din virksomhet?

Dag Strømsnes

Søkt kritikk av statlige standardavtaler for IKT

Hvorfor skal Difi ha en standardiseringsrolle når det allerede finnes en organisasjon som Standard Norge, spør Håkon Haugli og Tore Frellumstad i Abelia. Svaret er at Difi har en selvsagt rolle når det gjelder veiledning om og praktisk bruk av de vilkår vi har utarbeidet på vårt fagområde.

Jenny Ählström

Offentlige virksomheter tar sosialt ansvar gjennom anskaffelser

I kjølvannet av markeringen av Rana Plaza ulykken i Bangladesh skrev Difi 7. mai et innlegg i Aftenposten om hvordan offentlige virksomheter i økende grad stiller krav til at leverandører av høyrisikoprodukter har systemer for å kontrollere at produksjon skjer under lovlige, sikre og anstendige forhold. Gjennom å etterspørre ansvarlig leverandørkjedestyring bidrar offentlige anskaffelser til økt respekt for menneskerettigheter internasjonalt.

Jenny Ählström

FN-ros for arbeid med sosialt ansvar

Difi sitt veiledningsarbeid for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser ble godt mottatt under FN-konferansen om næringsliv og menneskerettigheter i Genève. Konferansen ble avholdt 2.-4. desember og samlet rundt 1 700 delegater fra sivilsamfunn, næringsliv og myndigheter i nesten 160 land. Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser ble satt tydelig på agendaen. Difi deltok i en paneldebatt om sosialt ansvar i offentlige anskaffelser sammen med representanter fra Danmark, Nord-Irland og ICAR.

Dag Strømsnes

Slik kan offentlig sektor fremme innovasjon

Samfunnet står overfor mange utfordringer framover, og offentlig sektor har ansvar for mange av disse oppgavene. Hvordan skal vi klare å holde tritt med utviklingen? Mange av de kan vi ikke løse kun gjennom effektivisering. Eldrebølgen er et godt eksempel på det. Konkurranseutsetting av sykehjem kommer ikke til å løse utfordringene med flere eldre som trenger et omsorgstilbud. Et annet eksempel er de store byene, som vokser i rekordfart. Bygging av veier og jernbane ved konkurranseutsetting er ikke nok for å løse utfordringene med kommunikasjon og samferdsel, eller et godt bymiljø med frisk luft og nok plass.

Dag Strømsnes

Anskaffelser- ledelsens ansvar

" Vi må ha ledelsesforankring for å få bedre anskaffelser". Påstanden repeteres i det uendelig. Og påstanden er riktig: uten ledelsesforankring får man ikke ressurser, rutiner, mandater som er nødvendig for å gjennomføre vellykkede forbedringstiltak. Men hva mener vi med «ledelsesforankring» og hvorfor er den så unnvikende?

Dag Strømsnes

Still krav staten!

Det offentlige kjøper varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner i året. Dersom flere av disse anskaffelsene fremmer innovasjon, får brukerne bedre løsninger, og offentlige ressurser blir brukt bedre. Og det kan bety nye løsninger på krevende samfunnsutfordringer.

Sider