Steinar Skagemo

Nokios, Estland og deling

Siste uken i oktober ble Norsk konferanse for offentlig sektor (NOKIOS 2014) arrangert for åttende gang i Trondheim. Som i fjor vil vi gjerne benytte anledningen til å minne om at mange av sesjonene er tilgjengelig som video. Etter hvert kommer også lysark.

Dag Strømsnes

Mer dialog gir mer for pengene

Konkurranser som er gjennomført ved bruk av dialog viser seg ofte å gi gode resultater. Markedet sitter med mye verdifull kunnskap som offentlig sektor kan dra nytte av i et anskaffelsesløp. Hvorfor ikke å bruke erfaringene for å skaffe til veie det beste for nettopp din virksomhet?

Stina Låstad

Fra nullfeilskultur til innovasjonskultur

Fornye, forenkle, forbedre. Digitalisere og fange tidstyver. Visjonene for fremtidens Norge er mange, og for å få til dette må vi tenke innovativt. Men hvordan skaper vi kultur for innovasjon i offentlig sektor?

Eivor Bremer Nebben

Samordning må til for å lykkes

En god forvaltning forutsetter evne til samordning. Utfordringer for forvaltningen kan sjelden løses av en etat eller en sektor alene. Hvordan kan vi samordne forvaltningen til å jobbe mer på tvers og å få til mer helhetlige oppgaveløsninger?

Anniken Willumsen

Utsikt til innsikt

I arbeidet med må etablere Difi som et kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor, har vi jobbet mye med å skaffe oss innsikt i målgruppens behov. Så hva gjorde vi?

Stina Låstad

Innovativt samarbeid

- Norge har et godt utgangspunkt. Vi har allerede en effektiv og omstillingsdyktig statlig og kommunal sektor, men møter i økende grad utfordringer som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. For å møte utfordringene må det tenkes nytt om oppgaveløsning, og arbeids- og samarbeidsformer i kommunene. Det må jobbes på nye måter på tvers av profesjoner, sektorer, forvaltningsnivåer og i samarbeid med næringsliv, frivillige og pårørende. Trude Andresen, Innovasjonsdirektør i KS, i Innovasjonsmagasinet fra 3in.

Hege Andersen

Digitale nok innbyggere?

En viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester er at innbyggerne tar de digitale tjenestene i bruk. Da må de både være motiverte og ha tilstrekkelig digitale ferdigheter.

Sissel Kristin Hoel

Innovasjon i offentlig sektor – hype eller handlekraft

Er innovasjon bare et buzz-ord? Et begrep vi har lært å bruke etter finanskrisen på kontinentet uten annet innhold enn vanlig forvaltningsutvikling? Eller snakker vi om en ny handlekraft, en ny og nødvendig tilnærming til samfunnets komplekse utfordringer? I Difi har vi ikke tenkt å vente på et svar. Vi har tatt begrepet inn i varmen og er godt i gang med å utforske hvilke muligheter for endring og fornying som ligger i innovative metoder og tilnærmingsmåter.

Dag Strømsnes

Søkt kritikk av statlige standardavtaler for IKT

Hvorfor skal Difi ha en standardiseringsrolle når det allerede finnes en organisasjon som Standard Norge, spør Håkon Haugli og Tore Frellumstad i Abelia. Svaret er at Difi har en selvsagt rolle når det gjelder veiledning om og praktisk bruk av de vilkår vi har utarbeidet på vårt fagområde.

Lillian Røstad

Hvordan er din informasjon beskyttet i digital postkasse?

Difi etablerer nå en løsning for sikker digital post. Den vil brukes av det offentlige for å sende brev digitalt til innbyggerne. Sikker digital post gir en hel del fordeler fremfor papirpost eller vanlig e-post, inkludert bedre sikkerhet. Men følger du med i kommentarfeltene i nettavisene, ser du at mange spekulerer i at løsningene vi har valgt ikke er sikre nok. Her forklarer vi derfor hvordan sikkerheten til din post er ivaretatt i løsningen for digital post fra det offentlige.

Sider