Eirik Andersen

Vi ønsker ikke tildelingsromaner - reprise på Forvaltningskonferansen 2013

"Det er gledelig at så mange er tilstede og at så mange engasjerer seg i forvaltningspolitikk. Mitt utgangspunkt er at norsk forvaltning fungerer godt. Men det er også forbedringspunkter. Utfordringene endrer seg, da må også forvaltningen forbedre seg" sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet Difis årlige Forvaltningskonferanse 19. november. "Vi ønsker ikke tildelingsromaner" er også et sitat hentet fra Sanners innlegg som du kan lese i sin helhet her.

Steinar Skagemo

Deling for økt fart på digitalisering

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS 2013) samlet nok en gang mange engasjerte folk i Trondheim. Tema for konferansen i år var "deling" og helt i tråd med temaet er det fint at veldig mye av det som foregikk kan deles i ettertid -- noe som lysark og noe som video av presentasjonen. Og herved deler vi videre.

Dag Strømsnes

Anskaffelser- ledelsens ansvar

" Vi må ha ledelsesforankring for å få bedre anskaffelser". Påstanden repeteres i det uendelig. Og påstanden er riktig: uten ledelsesforankring får man ikke ressurser, rutiner, mandater som er nødvendig for å gjennomføre vellykkede forbedringstiltak. Men hva mener vi med «ledelsesforankring» og hvorfor er den så unnvikende?

Eivor Bremer Nebben

Direktoratene – merverdi eller unødig omvei?

Det er spennende tider! I disse dager får vi en ny regjering med en ny politisk farge som vil legge vekt på nye virkemidler i styringen av staten. Forvaltningspolitikk er et tema for de spesielt interesserte, og er sjelden gjenstand for de store debattene i offentligheten, noe blant annet Kristin Clemet har etterlyst i flere sammenhenger. Samtidig er det et politikkområde med en klar forbindelse til den politiske høyre/venstre-aksen: Stikkordene er sentrale løsninger og politisk styring versus valgfrihet og markedstilpasning.

Dag Strømsnes

Still krav staten!

Det offentlige kjøper varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner i året. Dersom flere av disse anskaffelsene fremmer innovasjon, får brukerne bedre løsninger, og offentlige ressurser blir brukt bedre. Og det kan bety nye løsninger på krevende samfunnsutfordringer.

Bjørn Holstad

EU trykker på for åpne data

Nytt EU direktiv om viderebruk av offentlig informasjon ble vedtatt i Europa parlamentet og Europa rådet i juni (Directive 2013/37/EU). Med dette endrer EU sin politikk på området og legger sterkere føringer på medlemslandene om å gjøre åpne offentlige data tilgjengelig for viderebruk. Direktivet erstatter direktiv 2003/98/EC.

Eivor Bremer Nebben

Byråkratisering

Et tilbakevendende tema i den offentlige debatten er den økende byråkratiseringen. Hva man mener med byråkratisering varierer, men flere er opptatt av at antallet statsansatte stadig øker. Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til det.

Sider