Marit Mellingen

Er vi på nett med innbyggjaren?

Mot slutten 2010 gjorde Difi ei kartlegging av 98 utvalde tenester og undersøkte kor mange av desse som var digitaliserte. I oppfølginga av Digitaliseringsprogrammet var det relevant å gjennomgå denne kartlegginga på nytt for å sjå kva endringar som har skjedd. Stor var overraskinga vår då det tilsynelatande ikkje var fleire av dei 98 undersøkte tenestene som var digitaliserte i 2013 enn i 2010.

Tone Bringedal

Trenger vi en ny digitaliseringsdirektør?

Regjeringens Digitaliseringsprogram har som ambisjon at Norge skal være blant de beste i verden i å utvikle en digital forvaltning. Det er et interessant mål, litt ambisiøst, med burde være realistisk. Vi har god økonomi, en velutviklet offentlig sektor, godt utbygd bredbånd, gode grunndataregistre og en IT-moden befolkning. På noen områder ser vi også gode resultater av dette. Både selvangivelsen, innberetning av merverdi, og samordnet innrapportering er konkrete eksempler, som viser at vi kan være i verdenseliten, hvis vi vil.

Sissel Kristin Hoel

Veileder i sosiale delingsverktøy – eller ikke?

Velkommen tilbake til bloggen vår. Eller rettere, velkommen til Difi-bloggen. Kommunikasjonsbloggen har ligget brakk en stund. Men nå trenger vi å komme i kontakt med dere som jobber med kommunikasjon, samhandling og kunnskapsdeling i offentlig forvaltning igjen, og gjenopptar bloggingen. Denne gangen gjør vi det på Difis nyopprettede virksomhetsblogg.

Sider