Jenny Ählström

FN-ros for arbeid med sosialt ansvar

Difi sitt veiledningsarbeid for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser ble godt mottatt under FN-konferansen om næringsliv og menneskerettigheter i Genève. Konferansen ble avholdt 2.-4. desember og samlet rundt 1 700 delegater fra sivilsamfunn, næringsliv og myndigheter i nesten 160 land. Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser ble satt tydelig på agendaen. Difi deltok i en paneldebatt om sosialt ansvar i offentlige anskaffelser sammen med representanter fra Danmark, Nord-Irland og ICAR.

Dag Strømsnes

Slik kan offentlig sektor fremme innovasjon

Samfunnet står overfor mange utfordringer framover, og offentlig sektor har ansvar for mange av disse oppgavene. Hvordan skal vi klare å holde tritt med utviklingen? Mange av de kan vi ikke løse kun gjennom effektivisering. Eldrebølgen er et godt eksempel på det. Konkurranseutsetting av sykehjem kommer ikke til å løse utfordringene med flere eldre som trenger et omsorgstilbud. Et annet eksempel er de store byene, som vokser i rekordfart. Bygging av veier og jernbane ved konkurranseutsetting er ikke nok for å løse utfordringene med kommunikasjon og samferdsel, eller et godt bymiljø med frisk luft og nok plass.

Dag Strømsnes

Anskaffelser- ledelsens ansvar

" Vi må ha ledelsesforankring for å få bedre anskaffelser". Påstanden repeteres i det uendelig. Og påstanden er riktig: uten ledelsesforankring får man ikke ressurser, rutiner, mandater som er nødvendig for å gjennomføre vellykkede forbedringstiltak. Men hva mener vi med «ledelsesforankring» og hvorfor er den så unnvikende?

Dag Strømsnes

Still krav staten!

Det offentlige kjøper varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner i året. Dersom flere av disse anskaffelsene fremmer innovasjon, får brukerne bedre løsninger, og offentlige ressurser blir brukt bedre. Og det kan bety nye løsninger på krevende samfunnsutfordringer.

Sider