Sanja K. Skaar

Det ledere i staten vil ha!

I september samlet vi rundt 60 statlige ledere til en workshop om ledelseskompetanse og de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen. Vi fikk bekreftet at vi allerede leverer kompetansetiltak som er relevante, men vi mangler tiltak om blant annet omstillings- og endringsledelse og ledelse knyttet til arbeidsgiverrollen.

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Kaja Misvær Kistorp

Min bønn til dere byråkrater

De siste fem månedene har jeg levd, åndet og rapportert som en byråkrat. Som en enkel tjenestedesigner har jeg forvillet meg ut av designbransjen og jobbet med forskning i design av offentlige tjenester de siste tre årene.

Eivor Bremer Nebben

Staten må våge å slippe taket

Vi hører ofte kommunene har for lite handlingsrom og kommunene detaljstyres. Fra kommunalpolitisk hold hevdes det at staten styrer strammere, mer omfattende og mer detaljert. Er dette riktig?

Tone Kastnes

Kjenner du Walter?

Walter er hovedpersonen i Difis e-læringskurs i forvaltningsloven «Får Walter lov?». Vi har gjort oss noen erfaringer om hvordan e-læring fungerer som opplæring, og hvordan det går når alle ansatte i en virksomhet tar det samme kurset.

Eivor Bremer Nebben

Samordning må til for å lykkes

En god forvaltning forutsetter evne til samordning. Utfordringer for forvaltningen kan sjelden løses av en etat eller en sektor alene. Hvordan kan vi samordne forvaltningen til å jobbe mer på tvers og å få til mer helhetlige oppgaveløsninger?

Eivor Bremer Nebben

Forvaltningsutvikling på to minutter

Forvaltningens kritikere hevder gjerne at forvaltningen ikke forandrer seg, eller endres bare lite og langsomt. Men offentlig forvaltning er i bevegelse, og har alltid vært det. I Difi har vi kunnskap om utviklingen, og nå har vi laget en film for å illustrere noen skifter i hvordan direktoratene er organisert. Direktoratskogen har vi kalt filmen. Skogen av offentlige virksomheter kan virke overveldende, så her forenkler vi litt og gir deg to minutter ekspressfilm om forvaltningsutvikling.

Ingrid Stranger-Thorsen

Forvaltningsutvikling som tegneserie?

Da den amerikanske 9/11-kommisjonen leverte sin innstilling i 2005 ble rapporten samtidig gitt ut som tegneserie: The 9/11 Report: A graphic Adaption. Ett kapittel handler om «A different way of organizing the government». Hvorfor? Fordi kommisjonen mente at 9/11-rapporten var et av de viktigste samfunnsdokumentene i vår tid, og de ville at lesere som ikke vanligvis leser whitepapers skulle forstå innholdet. Å vise forvaltningsutvikling som tegneserie handlet altså om brukerretting.

Eivor Bremer Nebben

Direktoratene – merverdi eller unødig omvei? Noen refleksjoner.

Regjeringen vil «prioritere økt gjennomføringskraft høyt.» Det står i regjeringsplattformen at direktoratene skal gjennomgås med tanke på å forenkle og avbyråkratisere. Fra før husker vi at det i kjølvannet av 22.juli-kommisjonen ble framsatt kritikk mot direktoratene generelt og Politidirektoratet spesielt.

Eirik Andersen

Vi ønsker ikke tildelingsromaner - reprise på Forvaltningskonferansen 2013

"Det er gledelig at så mange er tilstede og at så mange engasjerer seg i forvaltningspolitikk. Mitt utgangspunkt er at norsk forvaltning fungerer godt. Men det er også forbedringspunkter. Utfordringene endrer seg, da må også forvaltningen forbedre seg" sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet Difis årlige Forvaltningskonferanse 19. november. "Vi ønsker ikke tildelingsromaner" er også et sitat hentet fra Sanners innlegg som du kan lese i sin helhet her.