Eivor Bremer Nebben

Staten må våge å slippe taket

Vi hører ofte kommunene har for lite handlingsrom og kommunene detaljstyres. Fra kommunalpolitisk hold hevdes det at staten styrer strammere, mer omfattende og mer detaljert. Er dette riktig?

Eivor Bremer Nebben

Samordning må til for å lykkes

En god forvaltning forutsetter evne til samordning. Utfordringer for forvaltningen kan sjelden løses av en etat eller en sektor alene. Hvordan kan vi samordne forvaltningen til å jobbe mer på tvers og å få til mer helhetlige oppgaveløsninger?

Ingrid Stranger-Thorsen

Forvaltningsutvikling som tegneserie?

Da den amerikanske 9/11-kommisjonen leverte sin innstilling i 2005 ble rapporten samtidig gitt ut som tegneserie: The 9/11 Report: A graphic Adaption. Ett kapittel handler om «A different way of organizing the government». Hvorfor? Fordi kommisjonen mente at 9/11-rapporten var et av de viktigste samfunnsdokumentene i vår tid, og de ville at lesere som ikke vanligvis leser whitepapers skulle forstå innholdet. Å vise forvaltningsutvikling som tegneserie handlet altså om brukerretting.

Eirik Andersen

Vi ønsker ikke tildelingsromaner - reprise på Forvaltningskonferansen 2013

"Det er gledelig at så mange er tilstede og at så mange engasjerer seg i forvaltningspolitikk. Mitt utgangspunkt er at norsk forvaltning fungerer godt. Men det er også forbedringspunkter. Utfordringene endrer seg, da må også forvaltningen forbedre seg" sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet Difis årlige Forvaltningskonferanse 19. november. "Vi ønsker ikke tildelingsromaner" er også et sitat hentet fra Sanners innlegg som du kan lese i sin helhet her.

Eivor Bremer Nebben

Direktoratene – merverdi eller unødig omvei?

Det er spennende tider! I disse dager får vi en ny regjering med en ny politisk farge som vil legge vekt på nye virkemidler i styringen av staten. Forvaltningspolitikk er et tema for de spesielt interesserte, og er sjelden gjenstand for de store debattene i offentligheten, noe blant annet Kristin Clemet har etterlyst i flere sammenhenger. Samtidig er det et politikkområde med en klar forbindelse til den politiske høyre/venstre-aksen: Stikkordene er sentrale løsninger og politisk styring versus valgfrihet og markedstilpasning.

Hans Christian Holte

Innbyggerne har talt!

I dag presenterte statsråd Rigmor Aasrud og jeg Innbyggerundersøkelsen for 2013. Dette er den mest omfattende kartleggingen av nordmennenes tilfredshet med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Undersøkelsen viser at tilfredsheten med offentlige tjenester er jevnt over god og stigende.

Sider