Portrett av Stig Hornnes

Offentlig sektor vil spare millioner på digital post

Offentlig sektor bruker omtrent én milliard kroner på porto hvert år. Ved å sende mer post digitalt kan offentlig sektor i Norge spare store summer som heller kan brukes i helsesektoren, utdanningssektoren eller på flere barnehageplasser.

Steinar Skagemo

Nokios, Estland og deling

Siste uken i oktober ble Norsk konferanse for offentlig sektor (NOKIOS 2014) arrangert for åttende gang i Trondheim. Som i fjor vil vi gjerne benytte anledningen til å minne om at mange av sesjonene er tilgjengelig som video. Etter hvert kommer også lysark.

Hege Andersen

Digitale nok innbyggere?

En viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester er at innbyggerne tar de digitale tjenestene i bruk. Da må de både være motiverte og ha tilstrekkelig digitale ferdigheter.

Lillian Røstad

Hvordan er din informasjon beskyttet i digital postkasse?

Difi etablerer nå en løsning for sikker digital post. Den vil brukes av det offentlige for å sende brev digitalt til innbyggerne. Sikker digital post gir en hel del fordeler fremfor papirpost eller vanlig e-post, inkludert bedre sikkerhet. Men følger du med i kommentarfeltene i nettavisene, ser du at mange spekulerer i at løsningene vi har valgt ikke er sikre nok. Her forklarer vi derfor hvordan sikkerheten til din post er ivaretatt i løsningen for digital post fra det offentlige.

Eirik Andersen

Reprise på Digitaliseringskonferansen 2014

"Digitalisering av offentlige tjenester går for sakte. Nå øker vi tempo og vi forventer resultater." Dette var et av hovedbudskapene til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Digitaliseringskonferansen som gikk av stabelen 5.-6. juni.

Tone Bringedal

Digitaliseringskonferansen engasjerer!

5. og 6. juni samles det digitale forvaltnings-Norge til ett lite rike i Oslo. Mer enn 900 deltakere fra departement, direktorat, tilsyn, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og private aktører møtes for å delta på aktuelle foredrag og oppdateringer på status for digitaliseringen av det offentlige. Om årets konferanse det blir den beste Digitaliseringskonferansen gjennom tidene får vurderes i etterkant, men at det blir den største er helt sikkert!

Bjørn Holstad

Åpenhet er et strategisk valg

En åpen organisasjon er en organisasjon som setter grensene for sin virksomhet ut over egne organisasjonsgrenser. Det betyr at organisasjonen ser sine arbeidsprosesser i sammenheng med samarbeidsorganisasjoner (andre offentlige organisasjoner), leverandører og ikke minst sine sluttbrukere eller kunder.

Sider