Tone Bringedal

Hummer, kanari og Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren beskrives som «naturstridig når vi tenker på hva programvareutvikling egentlig dreier seg om» i et debattinnlegg i DN fredag 21. februar. Men her blandes hummer og kanari. Prosjektveiviseren er laget for å sikre styring, og er ikke et verktøy for programvareutvikling.

Steinar Skagemo

«Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge?» Referat fra Samhandlingsarenamøte 13. februar

Det var ventelister for å få plass på møtet, og det var innlegg fra statssekretær Paul Chaffey, vår direktør Ingelin Killengren, direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk, skattedirektør Hans Christian Holte, områdedirektør i KS Trude Andresen og professor Arild Jansen fra AFIN. Deretter var det paneldebatt og kommentarer fra salen, med Arild Haraldsen som ordstyrer.

Bjørn Holstad

Mot en åpen, effektiv forvaltning

Det offentlige må sette data i sentrum. Dette vil lede oss i retning av en åpnere, mer effektiv forvaltning. Målet er en enklere hverdag for folk flest ved at de slipper å oppgi de samme dataene gang etter gang. Publisert også hos digi.no

Steinar Skagemo

Minneord - Jon Bing

På vegne av ansatte i Difi. Det var neppe ideen med Difi-bloggen å skrive om dødsfall. Men vi er mange som jobber i Difi i dag som er takknemlige for den fabelaktige innsatsen Jon Bing har gjort på områder som er viktige når vi jobber for å utvikle offentlig sektor.

Ellen Strålberg

Å lede i en digital verden – hvordan treffer det offentlig forvaltning?

Gartner er gode på analyser av IT-trender og digitalisering, og ikke minst å sette navn på det som skjer og finne nye buzz-words. Årets tema på Gartner symposium 2013 var «Leading in a Digital World», og det er lett å la seg inspirere av de mange gode eksemplene og analysene. Men de fleste eksemplene er hentet fra privat sektor. Det er da naturlig å undres over i hvilken grad berører dette norske, offentlige virksomheter?

Steinar Skagemo

Deling for økt fart på digitalisering

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS 2013) samlet nok en gang mange engasjerte folk i Trondheim. Tema for konferansen i år var "deling" og helt i tråd med temaet er det fint at veldig mye av det som foregikk kan deles i ettertid -- noe som lysark og noe som video av presentasjonen. Og herved deler vi videre.

Bjørn Holstad

EU trykker på for åpne data

Nytt EU direktiv om viderebruk av offentlig informasjon ble vedtatt i Europa parlamentet og Europa rådet i juni (Directive 2013/37/EU). Med dette endrer EU sin politikk på området og legger sterkere føringer på medlemslandene om å gjøre åpne offentlige data tilgjengelig for viderebruk. Direktivet erstatter direktiv 2003/98/EC.

Marit Mellingen

Er vi på nett med innbyggjaren?

Mot slutten 2010 gjorde Difi ei kartlegging av 98 utvalde tenester og undersøkte kor mange av desse som var digitaliserte. I oppfølginga av Digitaliseringsprogrammet var det relevant å gjennomgå denne kartlegginga på nytt for å sjå kva endringar som har skjedd. Stor var overraskinga vår då det tilsynelatande ikkje var fleire av dei 98 undersøkte tenestene som var digitaliserte i 2013 enn i 2010.

Sider