Dag Strømsnes

Anskaffelser- ledelsens ansvar

" Vi må ha ledelsesforankring for å få bedre anskaffelser". Påstanden repeteres i det uendelig. Og påstanden er riktig: uten ledelsesforankring får man ikke ressurser, rutiner, mandater som er nødvendig for å gjennomføre vellykkede forbedringstiltak. Men hva mener vi med «ledelsesforankring» og hvorfor er den så unnvikende?

Eivor Bremer Nebben

Direktoratene – merverdi eller unødig omvei?

Det er spennende tider! I disse dager får vi en ny regjering med en ny politisk farge som vil legge vekt på nye virkemidler i styringen av staten. Forvaltningspolitikk er et tema for de spesielt interesserte, og er sjelden gjenstand for de store debattene i offentligheten, noe blant annet Kristin Clemet har etterlyst i flere sammenhenger. Samtidig er det et politikkområde med en klar forbindelse til den politiske høyre/venstre-aksen: Stikkordene er sentrale løsninger og politisk styring versus valgfrihet og markedstilpasning.

Dag Strømsnes

Still krav staten!

Det offentlige kjøper varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner i året. Dersom flere av disse anskaffelsene fremmer innovasjon, får brukerne bedre løsninger, og offentlige ressurser blir brukt bedre. Og det kan bety nye løsninger på krevende samfunnsutfordringer.

Bjørn Holstad

EU trykker på for åpne data

Nytt EU direktiv om viderebruk av offentlig informasjon ble vedtatt i Europa parlamentet og Europa rådet i juni (Directive 2013/37/EU). Med dette endrer EU sin politikk på området og legger sterkere føringer på medlemslandene om å gjøre åpne offentlige data tilgjengelig for viderebruk. Direktivet erstatter direktiv 2003/98/EC.

Eivor Bremer Nebben

Byråkratisering

Et tilbakevendende tema i den offentlige debatten er den økende byråkratiseringen. Hva man mener med byråkratisering varierer, men flere er opptatt av at antallet statsansatte stadig øker. Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til det.

Øystein Åsnes

Åpne data for dummies

Hva er egentlig åpne data? Hvem er de for? Hva kan de brukes til? - Et toalettbesøk i Bergen kan kanskje bidra til en oppklaring.

Ingrid Stranger-Thorsen

Finn fram selv! Medarbeiderundersøkelsen som interaktiv datagrafikk

Hva synes kvinnelige medarbeidere i departementene om kompetanseutviklingen i virksomheten? Hva mener ledere i forsknings- og utdanningsinstitusjoner om topplederen sin? Medarbeiderundersøkelsen i staten er gjennomført for tredje gang og for første gang presenteres resultatene som interaktiv datagrafikk på difi.no. Det betyr at du kan finne og bruke svarene på de spørsmålene som er mest interessante for deg.

Hans Christian Holte

Innbyggerne har talt!

I dag presenterte statsråd Rigmor Aasrud og jeg Innbyggerundersøkelsen for 2013. Dette er den mest omfattende kartleggingen av nordmennenes tilfredshet med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Undersøkelsen viser at tilfredsheten med offentlige tjenester er jevnt over god og stigende.

Sider