Difis nettsteder

Difi jobber med mange ulike fagområder, og tilbyr flere nettressurser sammen med hovednettstedet Difi.no. Noen fagområder er så store at de har et eget nettsted, og noe av det vi jobber med har andre behov for presentasjon av innhold og tekniske løsninger enn Difi.no klarer å tilby.

Her er en oversikt over Difis nettsteder, og formålet med de ulike nettstedene:

Norge.no
Norge.no er no en veiviser til digitale tjenester fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.  Norge.no skal sikre innbyggerne enkel tilgang til offentlige tjenester på nett, på tvers av sektorer og nivå. Innbyggerne kan også få innsyn i egne personopplysninger fra folkeregisteret, kjøretøyregisteret og fastlegeregisteret via nettsiden.

Prosjektveiviseren 
Prosjektveiviseren er et nettbasert veiledningsopplegg for gjennomføring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Formålet er å styrke ledelse, planlegging og kvalitet i offentlige IKT-prosjekter, og medvirke til gjenbruk og helhet i IT-løsningene på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Prosjektveiviseren inneholder informasjon, krav og støttemateriell knyttet til planlegging og gjennomføring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. 

Anskaffelser.no
Gjennom fagportalen Anskaffelser.no tilbyr Difi kunnskap, veiledning og praktiske verktøy til innkjøpere, ledere og leverandører. Du finner informasjon om anskaffelsesprosessen steg for steg, anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom, og om elektronisk handel. Du kan også se hvordan du ivaretar miljøkrav, sosialt ansvar og innovasjon i offentlige anskaffelser.

Doffin.no
Den nasjonale kunngjøringstjenesten Doffin.no er nettstedet hvor alle offentlige virksomheter i Norge publiserer informasjon om sine innkjøp, enten det er frivillige kunngjøringer under nasjonal terskelverdi, nasjonale kunngjøringer eller kunngjøringer i hele EØS-området. Difi forvalter DOFFIN på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Data.norge.no 
Data.norge.no er et nasjonalt register over åpne offentlige data i Norge. I tillegg finner du også informasjon om arbeidet med åpne data, veiledning i tilgjengeliggjøring og informasjon om Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

universellutforming.difi.no
Difi har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. En av hovedoppgavene til tilsynet er å informere om regelverket om universell utforming av IKT for nettsteder og automater og hvem det gjelder for. Nettstedet er hovedkanalen for tilsynets informasjons- og veiledningsarbeid.

Læringsplattformen
På Læringsplattformen kan hele staten finne og dele digital opplæring. E-læringskursene er gratis å bruke og innholdet er skreddersydd offentlig sektor. Kursene kan tas som selvstudium, men egner seg også godt for å bruke som en del av virksomhetens internopplæring. Noen av e-læringskursene kommer med implementeringsveiledere eller implementeringsmateriell til nedlasting. Du kan også laste ned kurs til egen læringsplattform.

Kvalitet på nett
Portalen for kvalitet på nett er lagt ned som eget nettsted, innholdet finner du nå som en del av difi.no. Difi arbeider med å forbedre, brukertilpasse og øke kvaliteten på digitale tjenester og offentlige nettsteder. En sentral del av dette arbeidet består i å gjennomføre kvalitetsvurderinger av utvalgte digitale tjenester og kommunale og statlige nettsteder. Difi har utviklet to kriteriesett for dette formålet; ett for å kunne vurdere og rangere konkrete digitale tjenester og ett for å vurdere og rangere offentlige nettsteder.

Standardiseringsportalen 
Standardiseringsportalen er lagt ned som eget nettsted, innholdet finner du nå som en del av difi.no. Sidene gir oversikt over hvilke IT-standarder som gjelder for offentlig sektor. Du finner også veiledninger og informasjon om standardiseringsarbeidet. I tillegg har du muligheten til å påvirke gjennom høringer, innspill til pågående utredninger eller forslag til nye områder for standardisering.

Publisert: 22. des 2014, Sist endret: 30. sep 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*