Etternavn Fornavnsorter i stigende rekkefølge Telefon E-post Avdeling
Tryti Øyvind Ivar Olav +47 480 46 449 oyvind.ivar.olav.tryti@digdir.no
Thune Øyvind +47 906 64 112 oyvind.thune@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Høyum Øystein +47 415 67 869 oystein.hoyum@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Åsnes Øystein +47 991 58 285 oystein.asnes@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Egerdal Åshild +47 454 16 685 ashild.egerdal@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Shah Zoya +47 926 89 791 zoya.shah@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Andersen Zarah Bakken +47 414 96 849 zarah.bakken.andersen@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Larsen Yngvar Loen +47 950 41 740 yngvarloen.larsen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Sæther Wenche Ludviksen +47 958 03 158 wencheludviksen.saether@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Kristiansen Wenche Aas +47 949 72 921 wencheaas.kristiansen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Fylken Wenche +47 472 59 311 wenche.fylken@digdir.no
Atterås Vivian +47 975 24 919 vivian.atteras@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Lassen Vivi +47 905 43 475 vivi.lassen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Olsen Viktor +47 930 90 299 viktor.olsen@digdir.no
Holmane Vidar +47 vidar.holmane@digdir.no
Tilrem Vidar +47 959 72 663 vidar.tilrem@digdir.no
Stokke Victoria +47 412 77 303 victoria.stokke@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Sverdrup Vibeke Johnsen +47 900 42 132 vibekejohnsen.sverdrup@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Engesæth Vibeke +47 926 66 513 vibeke.engesaeth@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Johnsen Vibeke +47 917 49 046 vibeke.johnsen@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Kåsli Vegar +47 481 91 586 vegar.kasli@digdir.no
Skauge Valgjerd Bakka +47 988 76 540 valgjerdbakka.skauge@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Kvaløy Turi Strømsnes +47 959 93 279 turi.stromsnes.kvaloy@digdir.no
Laake Trygve Olavson +47 918 39 305 trygveolavson.laake@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Haare Trond Os +47 958 69 819 trond.haare@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Amundsen Trond Gunnar +47 901 19 145 trondgunnar.amundsen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Kråkenes Trond +47 trond.krakenes@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Buarøy Torkel +47 482 32 481 torkel.buaroy@digdir.no
Brudvik Torhild +47 482 88 309 torhild.brudvik@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Strypet Torgeir +47 971 49 903 torgeir.strypet@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF)
Helland Tore +47 994 06 657 tore.helland@digdir.no
Måsøy Tore +47 977 51 897 tore.masoy@digdir.no
Brekkvassmo Tor-Åge +47 928 66 696 tor-age.brekkvassmo@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Ones Tor Erik +47 957 36 091 torerik.ones@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Sunnevåg Tor Arild +47 918 98 208 tor.arild.sunnevag@digdir.no
Alvik Tor +47 415 86 754 tor.alvik@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Grimstad Tony Edvard +47 996 37 772 tony.edvard.grimstad@digdir.no
Nerby Tonje +47 468 98 165 tonje.nerby@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Olsen Tone Hagberg +47 970 45 061 tone.hagberg.olsen@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Kastnes Tone +47 924 54 410 tone.kastnes@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Bringedal Tone +47 414 59 374 tone.bringedal@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Skåre Tone +47 900 14 707 tone.skare@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Almendingen Tommy Flæsen Kvåle +47 906 63 471 tommy.flasen.kvale.almendingen@digdir.no
Lidal Tommy +47 958 75 209 tommy.lidal@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Harjo Tommy +47 952 34 563 tommy.harjo@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Skjerven Tommy +47 952 25 097 tommy.skjerven@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Moe Tina Johanne +47 976 14 237 tina.johanne.moe@digdir.no
Møller Thor Steinar +47 982 64 372 thor.steinar.moller@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Sortevik Thor Kristian +47 922 48 082 thorkristian.sortevik@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Reppesgård Thomas +47 975 42 947 thomas.reppesgard@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Sneve Thea Handal +47 452 18 871 theahandal.sneve@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Resteland Testemann van +47 414 47 357 testemann.van.resteland@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Bertelsen Terje +47 994 14 009 terje.bertelsen@digdir.no
Bryn Tage +47 905 55 511 tage.bryn@digdir.no
Bakksjø Svein Gøran +47 913 81 052 svein.goran.bakksjo@digdir.no
Kristensen Svein +47 913 84 066 svein.kristensen@digdir.no Digital transformasjon (TDT)
Gundersen Svanhild +47 958 40 725 svanhild.gundersen@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Mirza Suleman +47 476 15 532 suleman.mirza@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Engen Ståle Norum +47 974 73 133 stale.norum.engen@digdir.no
Rundberg Ståle +47 918 50 337 stale.rundberg@digdir.no
Lindblad Ståle +47 905 90 508 stale.lindblad@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Førre Sture Domaas +47 415 06 686 sturedomaas.forre@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Dingsøyr Sture +47 975 81 405 sture.dingsoyr@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Stølen Stine Nyheim +47 stinenyheim.stolen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Dørmænen Stig Bjarne +47 971 21 229 stig.bjarne.dormanen@digdir.no
Slaatto-Hornnes Stig +47 905 41 534 stig.hornnes@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Øye Stian +47 481 47 061 stian.oye@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Horne Stian +47 997 07 399 stian.horne@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Henriksen Steinar +47 958 19 821 steinar.henriksen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Warholm Stein Roger +47 958 62 606 stein.roger.warholm@digdir.no
Os Stein Magne +47 900 89 566 steinmagne.os@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Sutorius Steffen +47 930 68 459 steffen.sutorius@digdir.no STAB
Reinholdt Steen +47 916 16 170 steen.reinholdt@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Brox Sol Kristin Sigurdso +47 416 14 978 sol.kristin.sigurdso.brox@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Stafsnes Sol Daler +47 971 65 858 soldaler.stafsnes@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Aakerø Snorre Torgeir Egedal +47 454 04 667 snorre.torgeir.egedal.aakero@digdir.no
Aglen Siv Therese +47 466 60 830 siv.therese.aglen@digdir.no
Gjerstad Siv Helén Egelund +47 466 67 664 siv.helen.egelund.gjerstad@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Kjosås Siv Bianca +47 402 11 616 sivbianca.kjosas@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Hoel Sissel Kristin +47 950 31 841 sisselkristin.hoel@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Heggenes Siri Ringheim +47 415 30 981 siriringheim.heggenes@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Standnes Siri +47 siri.standnes@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Viken Sindre Lerheim +47 953 36 067 sindre.lerheim.viken@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Ramung Sindre B. +47 976 82 499 sindre.ramung@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Hustad Simen +47 412 80 350 simen.hustad@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Torp Silje Grøtan +47 959 18 449 silje.grotan.torp@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Løken Silje +47 994 80 671 silje.loken@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Johansen Silje +47 979 65 393 silje.johansen@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Gjelsten Sarah Jane Hails +47 906 60 944 sarah.jane.hails.gjelsten@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Fossen Sinnathamby Sarah Fossen +47 412 31 471 sarah.fossensinnathamby@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Tallerås Sara +47 905 86 991 sara.talleras@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Skaar Sanja Kostovska +47 480 84 962 sanja.skaar@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Karlsen Rune +47 932 53 555 rune.karlsen@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Horn Roy Gunnar +47 918 49 576 roy.gunnar.horn@digdir.no
Singdahlsen Roy +47 950 88 796 roy.singdahlsen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Jacobsen Rolf Olai +47 482 06 076 rolf.olai.jacobsen@digdir.no
Olsen Roger Stenbakk +47 908 99 411 roger.stenbakk.olsen@digdir.no
Bjørk Rita +47 976 80 267 rita.bjork@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Longva Remi +47 903 61 393 remi.longva@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Milde Reidun +47 971 48 174 reidun.milde@digdir.no
Hagen Raymond André +47 926 85 771 raymond.andre.hagen@digdir.no
Øyri Randi +47 415 18 358 randi.oyri@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Mansæterbak Randi +47 909 35 812 randi.mansaterbak@digdir.no
Rørvik Ragnhild Helen +47 975 28 106 ragnhild.helen.rorvik@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Grønlie Ragnhild Aamodt +47 997 13 860 ragnhildaamodt.gronlie@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Tafjord Ragnhild +47 413 12 753 ragnhild.tafjord@digdir.no
Brevik Ragnar +47 997 17 679 ragnar.brevik@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Midttun Ragnar +47 950 29 329 ragnar.midttun@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Jøsendal Pia Virmalainen +47 997 90 167 pia.josendal@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Strøm Petter Andreas +47 481 59 982 petterandreas.strom@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Kulseng Petter +47 906 60 827 petter.kulseng@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Vinje Petter +47 951 18 243 petter.vinje@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Braskerud Petter +47 916 05 496 petter.braskerud@digdir.no
Bjørseth Petter +47 473 49 575 petter.bjorseth@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Magerøy Per Ove +47 911 35 289 per.ove.mageroy@digdir.no
Killie Paul Are Angell +47 930 05 769 paulareangell.killie@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Søfting-ORourke Patrick +47 477 00 330 patrick.softing-orourke@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Bakken Ottar Sverre +47 932 34 942 ottar.sverre.bakken@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Aanestad Onar +47 924 26 631 onar.aanestad@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Loftesnes Ole Petter +47 482 56 128 olepetter.loftesnes@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Vatvedt Ole Martin +47 994 70 876 olemartin.vatvedt@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Moen Ole Jomar +47 909 14 765 ole.jomar.moen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Skarsbø Olav +47 909 93 462 olav.skarsbo@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Aasberg Oddhild +47 480 24 417 oddhild.aasberg@digdir.no
Bakli Oddbjørg +47 480 84 971 oddbjorg.bakli@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Schei Odd Olaf +47 911 22 747 oddolaf.schei@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Loftesnes Odd Erik +47 951 91 754 odd.erik.loftesnes@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Sætervik Odd Arne +47 464 42 464 odd.arne.satervik@digdir.no
England Norunn +47 481 90 722 norunn.england@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Olsen Nina Munthe +47 412 17 046 ninamunthe.olsen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Mehus Nils +47 959 98 876 nils.mehus@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
McParland Natalia Kim +47 930 53 220 nataliakim.mcparland@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Gacek Natalia +47 467 47 079 natalia.gacek@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Hansen Morten Andre +47 911 59 719 morten.andre.hansen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Foss Morten +47 414 47 357 morten.foss@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Græsby Morten +47 954 72 716 morten.grasby@digdir.no
Øien Monique +47 951 15 733 monique.oien@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Arnesen Monica +47 971 37 024 monica.arnesen@digdir.no
Andersen Mona Stormo +47 948 73 960 mona.stormo.andersen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Ebbesen Mona Iren +47 412 92 642 mona.iren.ebbesen@digdir.no
Jakobsen Mona Hovland +47 918 77 642 mona.hovlandjakobsen@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Berg Michal Åsebø +47 481 07 930 michal.asebo.berg@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Mannsåker Mette Louise +47 936 68 106 mettelouise.mannsaker@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Foss Merethe +47 902 72 100 merethe.foss@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Strandjord May Gun Staum +47 468 99 425 may.gun.strandjord@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Hartvig-Larsen Max +47 414 84 688 max.hartvig-larsen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Swartling Martin Skifte +47 476 8 413 martinskifte.swartling@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Michelsen Martin Normann +47 904 05 078 martinnormann.michelsen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Standley Martin +47 913 83 954 martin.standley@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Simenstad Marte Dyve +47 906 41 248 marte.dyve.simenstad@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Schawlann Marta Kari +47 482 74 599 marta.kari.schawlann@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Stadheim Marlen +47 415 64 976 marlen.stadheim@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Reiersen Marit Skaar +47 480 66 735 maritskaar.reiersen@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Mellingen Marit Lofnes +47 472 52 209 marit.lofnes.mellingen@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Holter-Sørensen Marit +47 920 98 197 marit.holter-sorensen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Sandholm Marit +47 930 21 591 marit.sandholm@digdir.no
Hagen Marit +47 990 35 928 marit.hagen@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Jørgensen Marianne +47 971 91 206 marianne.jorgensen@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Sørtømme Marianne +47 957 26 831 marianne.sortomme@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Strypet Marianne +47 975 22 720 marianne.strypet@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Husabø Marianne +47 576 55 027 marianne.husabo@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Sandbekken Mariann +47 458 83 392 mariann.sandbekken@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Melås Mari Nord +47 marinord.melas@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Jøndahl Mari Forberg +47 934 47 770 mariforberg.jondahl@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Vestre Mari +47 994 02 262 mari.vestre@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Røkke Mari +47 993 86 968 mari.rokke@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Navarsete Margunn +47 975 77 192 margunn.navarsete@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Goksøyr Margrethe Berg +47 473 37 605 margretheberg.goksoyr@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Grønli Margit Bersvendsen +47 930 41 424 margitbersvendsen.gronli@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Pettersen Maren Grevstad +47 415 61 433 marengrevstad.pettersen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Evensen Marcus Alexander +47 922 20 396 marcusalexander.evensen@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Hogstad Malin Elisabeth Tvedt +47 901 24 509 malin.elisabeth.tvedt.hogstad@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Øvrebø Malin +47 480 54 366 malin.ovrebo@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Rygg Malin +47 971 97 317 malin.rygg@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Hareide Magne +47 907 45 113 magne.hareide@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Bergheim Livar +47 934 02 982 livar.bergheim@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Bersås Liv Marit +47 480 84 956 liv.marit.bersaas@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Hatlen Liv Mari +47 970 86 228 liv.mari.hatlen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Alsaker Lise Marie Ingebrigtsen +47 951 32 209 lise.marie.ingebrigtsen.alsaker@digdir.no
Rødland Lise +47 992 53 251 lise.rodland@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Hansen Lisbeth Udland +47 415 07 632 lisbeth.udland.hansen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Laumann Lisbet Åsaunet +47 971 82 369 lisbet.asaunet.laumann@digdir.no
Drågen Linn Kamilla +47 970 56 180 linn.kamilla.dragen@digdir.no
Aungrind Linn +47 911 36 494 linn.aungrind@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Raghawan Linesh +47 980 93 192 linesh.raghawan@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Sandmoe Line Wesche +47 900 33 929 linewesche.sandmoe@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Johansen Linda +47 993 53 055 linda.johansen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Meskestad Linda +47 997 98 028 linda.meskestad@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Gasnier Leo Sande +47 482 23 824 leo.sande.gasnier@digdir.no
Karlsen Lasse +47 950 63 602 lasse.karlsen@digdir.no
Andersen Lars-Hugo +47 911 64 490 lars-hugo.andersen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Bachmann Lars Vegard +47 404 67 420 lars.vegard.bachmann@digdir.no
Myhre Lars Erik +47 994 41 111 larserik.myhre@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Fagerbakk Kurt Stian +47 413 13 120 kurt.stian.fagerbakk@digdir.no
Lindberg Kristine +47 473 72 757 kristine.lindberg@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS)
Aasen Kristine +47 974 01 947 kristine.aasen@digdir.no
Håland Kristine +47 954 36 682 kristine.haland@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Haugse Kristin Karlsrud +47 415 59 069 kristin.karlsrud.haugse@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Kahrik Kristin +47 988 68 987 kristin.kahrik@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Lundtveit Kristin +47 990 39 775 kristin.lundtveit@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Riise Knut +47 992 24 458 knut.riise@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Moen Knut +47 954 96 339 knut.moen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Bjørgaas Knut +47 913 33 562 knut.bjorgaas@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Kjærvik Knut +47 907 87 394 knut.kjaervik@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Pedersen Klaus Vilstrup +47 970 81 554 klausvilstrup.pedersen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Østgård Kjetil +47 932 27 659 kjetil.ostgard@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Korslien Kjetil +47 979 74 579 kjetil.korslien@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Melheim Kjetil +47 994 40 518 kjetil.melheim@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Berg Kjersti +47 982 90 242 kjersti.berg@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Knutsen Kjell Arne +47 926 06 259 kjell.arne.knutsen@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Hall Kirsten Eidsaa +47 477 58 806 kirsteneidsaa.hall@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Kornecka Kinga +47 486 17 019 kinga.kornecka@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Strøm Kine Dale +47 934 90 134 kinedale.strom@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Kvaale Kim Herdis +47 909 89 966 kimherdis.kvaale@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Vikse Kenneth +47 000 00 000 kenneth.vikse@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Thoresen Kenneth +47 903 69 195 kenneth.thoresen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Patrick Ken +47 952 34 563 ken.patrick@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Svendsen Katrine Aam +47 996 28 715 katrine.svendsen@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Furuli Karin +47 905 90 540 karin.furuli@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Vahabzadeh Kari Ingunn Barlaup +47 906 79 923 kariingunnbarlaup.vahabzadeh@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Paulsen Kari +47 902 52 953 kari.paulsen@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Jacobsen Kaja Bystøl +47 kaja.bystol.jacobsen@digdir.no
Flaten Jørn-Are +47 468 11 470 jorn-are.flaten@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Gåsvær Jørn Egil +47 472 38 189 jorn.egil.gaasver@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Stenehjem Jørn +47 911 46 279 jorn.stenehjem@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Iversen Jørgen Oddvar +47 959 31 801 jorgen.oddvar.iversen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Binningsbø Jørgen +47 404 73 811 jorgen.binningsbo@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Ferkingstad Jørgen +47 906 48 435 jorgen.ferkingstad@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Mucha Justyna +47 450 69 220 justyna.mucha@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Engen Jostein +47 906 05 424 jostein.engen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Odd Jostein +47 941 72 144 jostein.odd@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Elde Jorunn Olaug +47 902 12 098 jorunnolaug.elde@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Eriksson Jorunn Marie Havness +47 924 45 907 jorunnmariehavness.eriksson@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Virkemidler (TVM)
Sørby Jorunn +47 913 33 418 jorunn.sorby@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Karstensen Jonas +47 934 41 796 jonas.karstensen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Holden Jon Berge +47 400 45 568 jonberge.holden@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Klausmark John Viggo +47 958 62 485 john.viggo.klausmark@digdir.no
Presterud John Eivind +47 404 51 309 john.eivind.presterud@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Nonseid John +47 480 84 961 john.nonseid@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Molland Johannes +47 917 39 230 johannes.molland@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Hunderi Johannes +47 975 86 003 johannes.hunderi@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Englund Johan +47 938 24 553 johan.englund@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Vik Joar Sæterdal +47 992 20 888 joar.saterdal.vik@digdir.no Ledelse (LED)
Mørk-Eidem Joachim +47 996 22 181 joachim.mork-eidem@digdir.no
Sandhu Jiwan Lal +47 916 59 447 jiwan.lal.sandhu@digdir.no
Yang Jim Jianhua +47 979 56 521 jim.yang@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Nørve Jens +47 908 49 332 jens.norve@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Aabol Jens +47 907 47 940 jens.aabol@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Nygaard Jenny +47 951 65 677 jenny.nygaard@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Ählström Jenny +47 905 80 673 jenny.ahlstrom@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Weum Janicke +47 976 20 741 janicke.weum@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Tistel Jan-Ingar +47 994 59 107 jan-ingar.tistel@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Berg Jan Åge +47 480 12 748 jan.age.berg@digdir.no
Simonsen Jan Vidar +47 402 12 792 jan.vidar.simonsen@digdir.no
Mærøe Jan André +47 930 45 859 jan.andre.maroe@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Sørgård Jan +47 480 84 979 jan.sorgard@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Molund Jan +47 974 95 981 jan.molund@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Srisgantharajah Jalini +47 954 19 672 jalini.srisgantharajah@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Husevåg Ivar +47 959 72 630 ivar.husevag@digdir.no
Henjum Ivar +47 982 04 877 ivar.henjum@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Danbolt Ingvild Hermansen +47 958 44 428 ingvild.hermansen.danbolt@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Kolderup Ingrid Bjerke +47 408 80 120 ingrid.bjerke.kolderup@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Bjørkum Ingrid +47 957 05 231 ingrid.bjorkum@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Risøy Inger-Lise Hov +47 907 50 946 inger.lise.hov@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Sundby Inger Johanne +47 414 59 372 inger.johanne.sundby@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Fridtun Inge Harald +47 000 00 000 inge.harald.fridtun@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Aaberge Ingar +47 918 60 174 ingar.aaberge@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Erikstad Ida Aspeslåen +47 917 14 641 ida.aspeslaen.erikstad@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
England Håvard Midtbø +47 478 20 606 havardmidtbo.england@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Kristiansen Håvard +47 959 06 683 havard.kristiansen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Tørresen Håvard +47 452 97 027 havard.torresen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Reknes Håvard +47 469 28 494 havard.reknes@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Styri Håkon +47 948 29 607 hakon.styri@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Vollset Hildegunn +47 951 03 312 hildegunn.vollset@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Berntsen Hilde Rønnaug +47 959 72 634 hilde.ronnaug.berntsen@digdir.no
Måsøy Hilde Mari +47 470 22 946 hilde.mari.masoy@digdir.no
Storvig Hilde Kristin +47 415 53 598 hilde.kristin.storvig@digdir.no
Nilsen Hilde Elisabeth +47 991 56 194 hilde.elisabeth.nilsen@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Kjølset Hilde +47 hilde.kjolset@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Salveson Henrik +47 416 16 628 henrik.salveson@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Torgersen Henriette +47 982 49 159 henriette.torgersen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Heinecke Henriette +47 913 39 894 henriette.heinecke@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Aarset Henning +47 930 27 726 henning.aarset@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Sekkesæter Helle +47 905 32 516 helle.sekkesaeter@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Bang Helge +47 911 36 792 helge.bang@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Myren Helga Maj +47 helgamaj.myren@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Eidem Helene Skjevling +47 915 82 397 helene.skjevling.eidem@digdir.no
Hoggen Helene +47 415 04 078 helene.hoggen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Magnussen Heidi Hauk +47 951 16 753 heidihauk.magnussen@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Nielsen Hege Marie +47 402 84 552 hege.marie.nielsen@digdir.no
Tafjord Hege Johanne +47 402 20 436 hege.johanne.tafjord@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Askvik Hege Feet +47 911 85 534 hegefeet.askvik@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Strandhagen Hege +47 912 44 858 hege.strandhagen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Broomfield Heather +47 917 88 261 heather.broomfield@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Sundlo Harald Ringset +47 905 26 011 harald.sundlo@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Nyquist Harald +47 934 24 999 harald.nyquist@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Nybøen Harald +47 959 94 139 harald.nyboen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Waaler Hans Oluf +47 997 14 607 hans.oluf.waaler@digdir.no
Delviken Hans Olaf +47 909 68 628 hans.olaf.delviken@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Hagelin Hans Gunnar +47 971 93 135 hansgunnar.hagelin@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Nilsson Hans +47 902 71 793 hans.nilsson@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Saltnes Hanne Kristin +47 958 28 222 hanne.kristin.saltnes@digdir.no
Jacobsen Hanne +47 930 93 855 hanne.jacobsen@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Brun Hanne +47 988 33 353 hanne.brun@digdir.no
Finnøy Hanne +47 481 02 624 hanne.finnoy@digdir.no
Lauritsen Hanne +47 971 75 647 hanne.lauritsen@digdir.no
Gjerde Halvard +47 414 33 534 halvard.gjerde@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Bjørdalsbakke Hallvard +47 417 49 924 hallvard.bjordalsbakke@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Andersson Gustav Lars-Göran +47 918 53 529 gustav.lars-goran.andersson@digdir.no
Myklestul Guro Lyngstad +47 408 52 920 guro.lyngstad.myklestul@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Thomassen Gunnar Wessel +47 952 60 225 gunnarwessel.thomassen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Åsdahl Gunn Ramona +47 926 55 962 gunnramona.asdahl@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Hauan Gunn +47 950 24 014 gunn.hauan@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Østby Gry Johanne +47 909 81 275 gryjohanne.ostby@digdir.no Digital transformasjon (TDT)
Haner Grethe Aaslie +47 932 35 305 grethe.aaslie.haner@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Orderud Grete +47 957 40 875 grete.orderud@digdir.no Digital transformasjon (TDT)
Rian Grete +47 982 93 620 grete.rian@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Braarvig Gorm +47 474 59 020 gorm.braarvig@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Eliassen Gjertrud +47 936 82 611 gjertrud.eliassen@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Fossøy Geir Sindre +47 900 22 308 geirsindre.fossoy@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Horn Geir Herbert +47 944 86 709 geir.herbert.horn@digdir.no
Danielsen Frode +47 911 56 063 frode.danielsen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Dahl Frode +47 454 00 404 frode.dahl@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Mortensen Fredrik Rolf Young +47 952 34 563 fredrikrolfyoung.mortensen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Monsen Fredrik Danker +47 452 06 488 fredrikdanker.monsen@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Sveinsbø Frank Robert +47 957 70 579 frank.robert.sveinsbo@digdir.no
Kjølsø Frank Oddvar +47 frank.oddvar.kjolso@digdir.no
Åseli Frank +47 982 04 869 frank.aseli@digdir.no
Fardal Frank +47 992 49 259 frank.fardal@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Hofslundsengen Frank +47 992 90 394 frank.hofslundsengen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Yekan Esther +47 esther.elise.yekan@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Tjøstolvsen Espen Rørvik +47 928 00 530 espenrorvik.tjostolvsen@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Kørra Espen +47 928 08 669 espen.korra@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Gudbrandsen Espen +47 991 51 960 espen.gudbrandsen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Slotvik Espen +47 901 18 877 espen.slotvik@digdir.no
Larsen Espen +47 espen.larsen@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Herskedal Espen +47 959 98 595 espen.herskedal@digdir.no
Lyngøy Ernst Jonny +47 900 83 087 ernst.jonny.lyngoy@digdir.no
Bergheim Erlend Klakegg +47 952 46 298 erlend.klakegg.bergheim@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Husabø Erlend +47 980 36 644 erlend.husabo@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Oksvoll Erlend +47 474 19 641 erlend.oksvoll@digdir.no
Harvey Erik Dahle +47 926 84 345 erik.dahle.harvey@digdir.no
Stedje Erik +47 952 22 680 erik.stedje@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Høyer-Humberset Erik +47 475 04 388 erik.hoyer-huberset@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Hagen Erik +47 906 31 013 erik.hagen@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Langen Ellen Marie Kurås +47 952 14 069 ellenmariekuras.langen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Strålberg Ellen +47 976 79 768 ellen.stralberg@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Hyllseth Elisabeth Taraldsen +47 907 91 221 elisabeth.taraldsen.hyllseth@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Sundholm Elisabeth +47 920 68 711 elisabeth.sundholm@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Sandnes Elisabeth +47 408 74 128 elisabeth.sandnes@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Torgvær Elin +47 906 80 217 elin.torgvar@digdir.no
Walstrand Elin +47 481 16 369 elin.walstrand@digdir.no
Oksavik Elin +47 902 24 846 elin.oksavik@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Eggum Elianne +47 948 12 983 elianne.eggum@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Korsan Eli Helen +47 990 45 276 eli.helen.korsan@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Venes Eldar +47 913 28 347 eldar.venes@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Svartis Elaine Kristin Mikkelsen +47 928 65 754 elaine.kristin.mikkelsen.svartis@digdir.no
Nebben Eivor +47 994 20 443 eivor.nebben@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Nilsen Eirin Konstad +47 977 67 794 eirin.konstad.nilsen@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Hoem Eirik +47 402 03 402 eirik.hoem@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Mikkelsen Eirik +47 911 44 113 eirik.mikkelsen@digdir.no
Rodriguez Doris Cruz +47 456 38 766 doris.cruz.rodriguez@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Sellier Dominique Edmond Henri +47 940 54 520 d.sellier@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Lammering Dirk Stuart +47 924 11 401 dirk.stuart.lammering@digdir.no
Andreassen David +47 924 59 960 david.andreassen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Behrens David +47 415 46 531 david.behrens@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Lerum Daniel Tennefoss +47 902 26 463 daniel.lerum@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Fylling Daniel +47 979 63 286 daniel.fylling@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Mørk Dan Remi +47 957 59 191 dan.remi.mork@digdir.no
Rømen Dagfinn +47 951 54 361 dagfinn.romen@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Solumsmoen Dag +47 901 57 875 dag.solumsmoen@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Strømsnes Dag +47 975 07 078 dag.stromsnes@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS)
Guttesen Claus +47 930 91 648 claus.guttesen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Kihl Christine +47 990 38 885 christine.kihl@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Volen Christina +47 416 24 180 christina.volen@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Mørch Christin Marie +47 995 91 519 christin.marie.morch@digdir.no
Lindberg Charlotte +47 908 60 228 charlotte.lindberg@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Høgheim Cecilie Njøs +47 952 65 172 cecilie.njos.hogheim@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Blytt Cecilie +47 982 08 833 cecilie.blytt@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Fjellsøy Cecilie +47 911 79 704 cecilie.fjellsoy@digdir.no
Porat Cathrine von +47 984 98 406 cathrine.vonporat@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Ljoså Cathrine Haugene +47 934 51 218 cathrinehaugene.ljosa@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Holten Cathrine +47 958 93 431 cathrine.holten@digdir.no
Lund Cathrine +47 932 62 920 cathrine.lund@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Torbjørnsdal Caterina +47 918 18 774 caterina.torbjornsdal@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Trøeng Camilla Hansen +47 908 20 287 camillahansen.troeng@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Wold Camilla +47 464 00 534 camilla.wold@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Falch Camilla +47 951 18 858 camilla.falch@digdir.no
Hovstøl Børre +47 930 61 067 borre.hovstol@digdir.no
Henjum Bård +47 902 14 619 bard.henjum@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Sterri Brynhild Runa +47 917 53 950 brynhild.runa.sterri@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Swanberg Bredo Erik +47 906 09 520 bredo.erik.swanberg@digdir.no
Dale Bodil +47 402 27 124 bodil.dale@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Strand Bjørn-Erik +47 992 73 113 bjorn-erik.strand@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Langfors Bjørn Dybvik +47 928 11 113 bjorn.dybvik.langfors@digdir.no
Lunde Birte +47 957 80 181 birte.lunde@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Andersen Birte +47 birte.andersen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Yttri Birgitte +47 952 00 892 birgitte.yttri@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Nordstrand Birgit Enger +47 910 07 012 birgitenger.nordstrand@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Monsrud Bente Gro +47 957 34 987 bente.gro.monsrud@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Hagelien Bente +47 980 78 143 bente.hagelien@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Maasø Bente +47 984 15 730 bente.maaso@digdir.no
Sørli Benedicte Olsen +47 943 67 240 benedicte.olsen.sorli@digdir.no
Bottheim Barbro +47 905 88 357 barbro.bottheim@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Lugnfors Barbro +47 412 01 539 barbro.lugnfors@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Sviggum Aud Inger +47 406 06 222 audinger.sviggum@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Hildrum Astri Margrete +47 920 80 019 astri.hildrum@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Aydemir Asli +47 980 62 479 asli.aydemir@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Aass Asle +47 922 89 396 asle.aass@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Thuestad Arvid Bro +47 970 70 893 arvidbro.thuestad@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Hustvedt Arnkjell +47 472 60 574 arnkjell.hustvedt@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Nilsen Arne Øyvind +47 958 48 505 arne.oyvind.nilsen@digdir.no
Navrotskiy Arkadii +47 950 14 671 arkadii.navrotskiy@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Hansten Arild Edgar +47 915 55 572 arild.edgar.hansten@digdir.no
Bjørk Arild +47 952 06 049 arild.bjork@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Kvistad Are +47 478 07 910 are.kvistad@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Foss Anniken Grønli +47 993 14 043 annikengronli.foss@digdir.no Utredning og analyse (UOA)
Willumsen Anniken +47 902 19 528 anniken.willumsen@digdir.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Hesjadalen Anne Marthe +47 909 80 152 anne.marthe.hesjadalen@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS)
Breidvik Anne Lise +47 908 45 855 anne.lise.breidvik@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Hanevold Anne Kristine +47 473 86 513 annekristine.hanevold@digdir.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Hvidsten Anne Karete +47 976 14 432 anne.karete.hvidsten@digdir.no Digital strategi og samordning (SDS)
Jacobsen Anne Cathrine +47 473 37 353 annecathrine.jacobsen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Jenssen Anne +47 909 99 742 anne.jenssen@digdir.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Bakkeberg Anne +47 480 84 957 anne.bakkeberg@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Risbakk Anne +47 959 72 622 anne.risbakk@digdir.no
Berg Anna-Lis +47 957 74 947 anna-lis.berg@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Hvardal Anna Katrine Asprem +47 454 61 182 annakatrineasprem.hvardal@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Frantzen Anna +47 975 68 271 anna.frantzen@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Sandman Anna +47 974 22 285 anna.sandman@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Lilleheil Ann-Monica +47 908 72 380 ann-monica.lilleheil@digdir.no
Schanche Ann-Kristin Kvamme +47 958 10 295 ann-kristin.kvamme.schanche@digdir.no
Holmslet Ann-Helen +47 954 65 041 ann-helen.holmslet@digdir.no STAB
Meisingset Anita +47 951 51 571 anita.meisingset@digdir.no
Pettersen Anette Kjensmo +47 408 15 290 anette.kjensmo.pettersen@digdir.no
Presthus Andreas Nikolai +47 976 56 062 andreas.nikolai.presthus@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Fjelldal Andreas Maasø +47 482 66 329 andreas.maaso.fjelldal@digdir.no
Didriksen Andreas Kvitvær +47 958 69 720 andreas.kvitvar.didriksen@digdir.no
Rafaelsen Andreas Gjertin +47 958 21 369 andreas.gjertin.rafaelsen@digdir.no
Balevik Andreas +47 951 27 723 andreas.balevik@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Paulsen Andrea Tveit +47 979 81 548 andrea.tveitpaulsen@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Hoddevik André +47 913 97 587 andre.hoddevik@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Xharra Altina +47 458 15 669 altina.xharra@digdir.no Kommunikasjon (KOM)
Molland Alison +47 909 60 633 alison.molland@digdir.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Kjelling Alise +47 402 08 854 alise.kjelling@digdir.no
Engen Aina +47 980 08 410 aina.engen@digdir.no
Hoti Adrian +47 904 11 497 adrian.hoti@digdir.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Hussain Adil +47 455 75 713 adil.hussain@digdir.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Bremer Aamund +47 970 30 838 aamund.bremer@digdir.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)