Nyhetsarkiv

Illustrasjon av universell uplassering av automatar

Tilsynet med ny rettleiar om universell utforming av automat

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi startar kontroll av sjølvbeteningsautomatar. For å gjere det enklare for verksemdene, har tilsynet laga rettleiing for korleis du plasserer automaten din slik at den følgjer krava til universell utforming.

Arbeidsgiverrådet er i gang

Før påske fant første møte i det nyopprettede Arbeidsgiverrådet i staten sted. Rådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift?

Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat), som er en del av Difi, deler sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ut pris til statens beste lærebedrift. Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen innen 1. september 2017. Hensikten med å dele ut en pris er å stimulere til å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten.

Illustrasjonsbilde - skattemeldingen

Rekordmange sjekka skatten på natta

Natt til tysdag 4. april vart skattemeldinga tilgjengeleg for nesten 5 millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande. Gjennom tysdagen vart det gjennomført litt over 2,8 millionar innloggingar til Altinn.

Søk om tilskudd til kompetanseutviklingstiltak

Nå kan du søke om midler til kompetanseutvikling i din virksomhet. Partene i det statlige arbeidsliv deler ut ti millioner kroner til prosjekter som fører til mer attraktive arbeidsplasser og bidrar til utvikling og effektivisering i staten. Søk innen 2. juni.

Medfinansiering av 14 nye digitaliseringsprosjekter

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nå fordelt til sammen vel 111 millioner kroner til medfinansiering av 14 prosjekter. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner gjennom disse prosjektene, regnet over 10 år. For offentlig sektor er det beregnet en mulig gevinst på 3 milliarder kroner.

Sider