Nyhetsarkiv

Illustrasjon med ny Difi logo

Velkommen til nye Difi!

Difi har vært gjennom en omorganiseringsprosess, og har fått ny visuell profil. Alle Difi sine portaler, maler, skilt og dekor har fått ny logo, fargepalett og grafisk system.

Hør høydepunktene fra 199 anbefalinger om digitalisering

Siden opprettelsen i 2016 har Digitaliseringsrådet behandlet 26 ulike digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og gitt 199 ulike anbefalinger. Nå inviterer rådet til frokostseminar 25. oktober om rådets arbeid så langt.

Illustrasjonsbilde av tilsynets måleindikatorer

Tilsynet sine måleindikatorar er tilgjengelege på nett

Tilsyn for universell utforming brukar indikatorar i tilsyn og statusmålingar av nettløysingar. Desse indikatorane er no publiserte på nett. Verksemder som vil evaluere eigne løysingar eller skaffe seg nye, kan bruke indikatorane i sitt arbeid.

Illustrasjon av nettsiden til Offentlig elektronisk postjournal

Antallet innsynskrav i OEP har normalisert seg

De siste dagene har antallet innsynskrav gjennom den offentlige elektroniske postjournalen (OEP) normalisert seg. Derfor har Difi fjernet den tekniske begrensningen på ti dokumenter per innsynskrav.

Illustrasjon av nettsiden til Offentlig elektronisk postjournal

Stor pågang i Offentlig elektronisk postjournal

De siste månedene har flere statlige virksomheter opplevd svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Personene sender massegenererte innsynskrav som forårsaker unormalt stort arbeid.

Sider