Nyhetsarkiv

Vellukka tidstjuvprosjekt

Tidstjuvprosjektet har vore vellukka, konkluderer Rambøll og Red Tape Crossing med i sin rapport. Prosjektet har gitt auka legitimitet til arbeidet med kontinuerleg forenkling og forbetring i forvaltninga.

Nye e-læringskurs i etikk, universell utforming og nynorsk

Har du utfordringer med å få de ansatte til å skrive nynorsk eller lage nettsider som er tilgjengelige for alle? Eller er det behov for å sette etiske retningslinjer på dagsorden? Hver vår de fire siste årene har vi lansert nye nettkurs for ansatte i offentlig forvaltning.

Noreg oppover på indeks for opne data

Global Open Data Index (GODI) måler i kor stor grad offentlege data er gjort tilgjengeleg som opne data. Resultata for 2016 er no klare, og Noreg hoppar frå 10. til 5. plass etter å ha falle på indeksen dei to føregåande åra.

Illustrasjonsfoto: Surfer på nettside

Politiske parti stenger folk ute på nett

I 2013 vedtok Stortinget at nettsider skal vere tilgjengelege for alle. No viser ei måling tilsynet i Difi har gjennomført i mai at ingen av dei politiske partia oppfyller krava.

Asker kommune vinner innovasjonsprisen 2017

Innovasjonspris til Asker kommune

Asker kommune mottok kommunesektorens innovasjonspris for gode innovasjonsresultater og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggeren. Horten og Oppegård kommuner var også nominerte til prisen og fikk hederlig omtale for sitt innovasjonsarbeid.

Spørjeundersøking om nasjonal arkitektur

Noko av stoffet på Difi sine sider om nasjonal arkitektur er godt kjent og mykje brukt, slik som dei overordna IT-arkitekturprinsippa og informasjonsforvaltning. Andre sider blir sett på som mindre relevante og ønsket om nytt og betre innhald er tydeleg. Det kjem fram i ei undersøking blant eit breitt utval av offentlege verksemder.

Prosjektveiseren 3.0 prosess illustrasjon

Versjon 3.0 av Prosjektveiviseren

Modellfiguren har fått en helt ny visuell utforming som understøtter at innovasjon og smidig metodikk kan brukes innenfor Prosjektveiviserens ramme for overordnet prosjektstyring.

Illustrasjon av universell uplassering av automatar

Tilsynet med ny rettleiar om universell utforming av automat

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi startar kontroll av sjølvbeteningsautomatar. For å gjere det enklare for verksemdene, har tilsynet laga rettleiing for korleis du plasserer automaten din slik at den følgjer krava til universell utforming.

Sider