Nyhetsarkiv

Ny kunnskap om statsforvaltningen og informasjonssikkerhet

Én av tre statlige virksomheter har ikke tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerhet, og departementene etterspør i liten grad status på arbeidet med informasjonssikkerhet hos underliggende virksomheter. Dette går frem av Difis nye evaluering «Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen».

Innovasjonspris til Træna kommune

KMDs innovasjonspris 2018 gikk til Træna kommune for deres samskapingsperspektiv, innovasjonskultur og gode resultater. Sarpsborg og Sola kommune var sterke finalister til prisen og mottok heder og ære fra jury og statssekretær Aase Marthe Horrigmo.

Fire nyskapingsprosjekter får støtte fra Difis StimuLab

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i forvaltningen gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

Illustrasjonsbilde - Difi

Ikkje alle er papirpensjonistar

Reservasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret gir pensjonistane «slippen» attende, men reservasjon betyr også eit nei til anna digital kommunikasjon frå det offentlege.

Ny veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning

Når du jobber i offentlig forvaltning, er kommunikasjon en viktig del av din arbeidshverdag. Mange bruker sosiale medier som et arbeidsverktøy, mens andre benytter det bare privat. Begge målgrupper kan ha nytte av Difis nye nettbaserte veiledning i sosiale medier.

Nytt nasjonalt rammeverk for samhandling

Skal vi få til økt samhandling i offentlig sektor, så må IT-systemene snakke sammen, vi må bruke like begreper, vi må ha god oversikt over juridiske forhold og vi må ha vilje og evne til å samhandle. Difi lanserer nå et nytt rammeverk som skal hjelpe offentlige virksomheter å realisere samhandling på tvers. Innholdet er utviklet sammen med sentrale offentlig virksomheter i SKATE, basert på europeisk arbeid.

Sider