Nyhetsarkiv

Ny veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning

Når du jobber i offentlig forvaltning, er kommunikasjon en viktig del av din arbeidshverdag. Mange bruker sosiale medier som et arbeidsverktøy, mens andre benytter det bare privat. Begge målgrupper kan ha nytte av Difis nye nettbaserte veiledning i sosiale medier.

Nytt nasjonalt rammeverk for samhandling

Skal vi få til økt samhandling i offentlig sektor, så må IT-systemene snakke sammen, vi må bruke like begreper, vi må ha god oversikt over juridiske forhold og vi må ha vilje og evne til å samhandle. Difi lanserer nå et nytt rammeverk som skal hjelpe offentlige virksomheter å realisere samhandling på tvers. Innholdet er utviklet sammen med sentrale offentlig virksomheter i SKATE, basert på europeisk arbeid.

Ledere i Difi og Telia signerer avtale om mobiltelefoni og tar hverandre i hånden på det. Til venstre leder for Telia Bedrift, Jon Christian Hillestad, til høyre direktør i Difi, Steffen Sutorius.

Staten sparer stort på mobiltelefoni

I dag inngikk Statens innkjøpssenter i Difi en felles avtale om kjøp av mobiltelefoni for 24 000 statsansatte. Det har gitt markedets laveste priser, og kan spare staten for 60 prosent av dagens kostnad til mobiltelefoni – tilsvarende ca. 85 millioner kroner i året.

Årsrapport for 2017: Slik får Difi omstilling til å skje

– 2017 var eit omstillingsår kor vi skulle ruste organisasjonen for framtida, bygge opp fleire nye satsingar og levere godt på mange frontar. Hovudutfordringa er framleis at Difi har mange oppgåver som kjempar om merksemda. Framover må vi prioritere strengt for å kunne ta premissgivarrolla på digitalisering, seier Difi-direktør Steffen Sutorius.

Rekordtrafikk i ID-porten

Nesten halve befolkninga logga inn i løpet av eitt døgn. Årets prognose for første døgn var 3 millionar innloggingar, mot normalt 450 000 innloggingar på ein vanleg vekedag.

Spørsmål om trakassering tas inn i medarbeiderundersøkelsen Avant

Innovasjon Norge etterlyste i Dagens Næringsliv denne uken spørsmål om trakassering i Avant. – Vi er opptatt av å bidra til at alle medarbeidere i staten skal ha et godt arbeidsmiljø. Derfor har vi gjort en ny vurdering, og kommer til å ta spørsmål om trakassering inn i undersøkelsen, sier avdelingsdirektør Åshild Egerdal.

Rekordinteresse for skattemeldinga

Natt til onsdag 4. april vart skattemeldinga tilgjengeleg for nesten fem millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande.

No kjem skattemeldinga

Natt til onsdag 4. april blir skattemeldinga tilgjengeleg for nesten fem millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande.

Vinnere av klarspråkprisene 2017 er fra venstre: Cathrine Dammen, Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørnar Stavenes, Mattilsynet, Hege Nilsen, Utdanningsdirektoratet, Ellen de Vibe, Plan- og bygningsetaten, Oslo Kommune. Til høyre statsråd Monica Mæland.

Klarspråksprisene 2017

21. mars delte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ut hele fire klarspråkspriser: utmerkelsen årets trekkhund, temaprisen 2017, klarspråksprisen for kommunene og klarspråksprisen for staten.

Sider