Nyhetsarkiv

Medfinansiering av 14 nye digitaliseringsprosjekter

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nå fordelt til sammen vel 111 millioner kroner til medfinansiering av 14 prosjekter. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner gjennom disse prosjektene, regnet over 10 år. For offentlig sektor er det beregnet en mulig gevinst på 3 milliarder kroner.

Illustrasjonbilde

Stor vekst i dei nasjonale fellesløysingane

Difi sine nasjonale fellesløysingar har hatt ein kraftig vekst i bruk og utbreiing i 2016. Det betyr at offentleg sektor digitaliserer tenester og prosessar i eit hurtig tempo.

Konferanse for offentlig sektor på Malta 15. og 16. mai

Den niende kvalitetskonferansen for offentlig sektor 9QC

Ønsker du å delta? Difi setter sammen en norsk delegasjon til kvalitetskonferansen for offentlig sektor 9QC som arrangeres 15. og 16. mai på Malta. Tema på konferansen er: “Joining forces and breaking silos towards a better performing, transparent and inclusive public administration”.

Statsråd Jan Tore Sanner (t.v) sammen med vinnerne av klarspråksprisene 2016: Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune; Hans Christian Holte, Skattedirektoratet; Tone Fagerholt, Trondheim kommune; Anne-Berit Herstad, Lånekassen. Foto. KMD

Vinnere av klarspråksprisene 2016

I år ble hele fire klarspråkspriser delt ut av statsråd Jan Tore Sanner. Tone Fagerholt fikk utmerkelsen «Årets trekkhund» 2016, temaprisen gikk til Lånekassen for e-posten om regelendringer for grunnstipend, mens Skattedirektoratet og Stavanger kommune ble tildelt klarspråksprisene for staten og kommunene.

Innovasjonsprisen 2017

Hvem i Norge er så gode på offentlig innovasjon at de fortjener en pris på 500 000 kr?

Jan Tore Sanner og Monica Mæland

Milliarder å spare på felles statlige innkjøp

15. februar publiserte Difi og Statens innkjøpssenter den første av fem innkjøpskonkurranser som vil spare staten for 85 til 170 millioner kroner i året. På lengre sikt kan felles innkjøp for staten gi kostnadsbesparelser på 1 - 2 milliarder kroner hvert år.

Mer profesjonell håndtering av EØS-saker

En ny rapport fra Difi viser at Norge bruker mulighetene til å påvirke EU i EØS-saker på en god og mer systematisk, samordnet og profesjonell måte nå enn tidligere. I rapporten fremkommer det også at regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU har hatt effekt, men at det er rom for forbedringer.

Sider