Nyhetsarkiv

Søk Innovasjonsprisen 2017 nå

Hvem i Norge er så gode på offentlig innovasjon at de fortjener en pris på 500 000 kr? Nå kan du og din virksomhet både vinne prisen og blir løftet frem som et godt eksempel. Frist 1. mars.

Jan Tore Sanner og Monica Mæland

Milliarder å spare på felles statlige innkjøp

15. februar publiserte Difi og Statens innkjøpssenter den første av fem innkjøpskonkurranser som vil spare staten for 85 til 170 millioner kroner i året. På lengre sikt kan felles innkjøp for staten gi kostnadsbesparelser på 1 - 2 milliarder kroner hvert år.

Mer profesjonell håndtering av EØS-saker

En ny rapport fra Difi viser at Norge bruker mulighetene til å påvirke EU i EØS-saker på en god og mer systematisk, samordnet og profesjonell måte nå enn tidligere. I rapporten fremkommer det også at regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU har hatt effekt, men at det er rom for forbedringer.

Illustrasjon Buypass i mobil

Buypass ID i mobil er klar for ID-porten

Buypass ID i mobil gir brukarane eit nytt alternativ for å logge inn til offentlege tenester på nett. No får innbyggjarane auka valfridom for innlogging på mobil og nettbrett i ID-porten. Løysinga er open for bruk i ID-porten frå og med 22. november.

Nye ideer for en mer effektiv stat

Behovet for omstilling og effektivisering av offentlig sektor er stort som følge av fallende olje- og gassinntekter, eldrebølgen og stadig større press på offentlige finanser.

For få grønne innkjøp i Norge

Den nye rapporten "Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015" dokumenterer at offentlige virksomheter ikke legger nok vekt på miljø ved anskaffelser. ​Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi sier at hovedinntrykket fra undersøkelsen er at stat og kommune har et stort forbedringspotensial når det gjelder grønne innkjøp.

Selvbetjeningsautomater er ikke tilgjengelige for alle

Halvparten av alle selvbetjeningsautomater bryter kravene til universell utforming, og spesielt tilkomsten til automatene er dårlig, viser en måling fra Difis tilsyn for universell utforming. I tillegg har en tredjedel av automatene dårlig tilgjengelig betjeningsområde.

Vinnerne av anskaffelsesprisene 2016

Torsdag 3. november 2016 ble Difis anskaffelsespriser delt ut til verdige vinnere i fire ulike kategorier. Det var 12 nominerte innenfor priskategoriene god styring, digitalisering, innovasjon og etisk ansvar. Alle de nominerte utmerker seg som gode representanter for utvikling og praksis av anskaffelsesfaget.

Sider