Nyhetsarkiv

Statsråd Monica Mæland saman med vinnarane av klarspråkprisane for 2018

Gratulerer med klarspråksprisane!

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2018 til Utlendingsnemnda og Hå kommune. Connie Slettan Olsen fekk utmerkinga «Årets trekkhund» for klarspråksarbeid i Meløy kommune.

Medfinansiering hjelper 13 nye digitaliseringsprosjekter

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt over 124 millioner kroner til medfinansiering av 13 prosjekter. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner gjennom disse prosjektene, regnet over 10 år.

Godt nytt for digitalisering og omstilling

Regjeringen har vedtatt å styrke digitaliseringsinnsatsen ved å samle Altinn og Difi i et nytt direktorat. Samtidig flyttes Difis avdeling for utredning og analyse og avdeling for ledelse til Direktoratet for økonomistyring.

Utdeling av klarspråksprisene

Utdeling av klarspråksprisene for 2018

Hvem vinner årets klarspråkspriser? Og hva skjer når vi bruker begreper som ressursorienterte holdninger og dialogbaserte samtaler? Vi feirer 10-årsjubileum for klarspråksprisene i Oslo Konserthus onsdag 27. mars.

Har du fått en rar e-post om ny konto på DIFILX2?

Ved en feil har det blitt sendt ut e-poster til personer som ikke har tatt i bruk Difis felles læringsplattform for statlige virksomheter, om at det er opprettet en konto for dem. Emnet i e-posten var: New user account in DIFILX2.

Én million digitalt signerte dokumenter

Digital signering av avtaler i det offentlige er i ferd med å ta av. eSignering, som Difi tilbyr stat og kommune, har passert én million signerte dokumenter siden oppstarten i 2016.

Digitalisering er på ledernes agenda

Langt flere ledere i staten ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering sammenliknet med resultatene fra forrige undersøkelse i 2016. Statsansatteundersøkelsen viser imidlertid at staten fortsatt har en vei å gå på det digitale området.

Sider