Nyhetsarkiv

Én million digitalt signerte dokumenter

Digital signering av avtaler i det offentlige er i ferd med å ta av. eSignering, som Difi tilbyr stat og kommune, har passert én million signerte dokumenter siden oppstarten i 2016.

Digitalisering er på ledernes agenda

Langt flere ledere i staten ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering sammenliknet med resultatene fra forrige undersøkelse i 2016. Statsansatteundersøkelsen viser imidlertid at staten fortsatt har en vei å gå på det digitale området.

NAV gir staten inkluderingshjelp

Nytt NAV-tilbud skal konkret hjelpe statlige virksomheter i Oslo med å rekruttere aktuelle, kvalifiserte kandidater med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Informasjonen finner du her på Difis sider.

Veileder åpne offentlige data

Ny veileder for åpne offentlige data

Hva er åpne data? Hvordan bør de deles, og hvilke føringer gjelder? Dette er noen av spørsmålene vi besvarer i Difis nye veileder for åpne offentlige data.

Mange norske nettstader bryt lova

Tilsyn for universell utforming av ikt i Difi har i 2018 målt status for universell utforming på 278 norske nettstader. Resultata er for dårlege både i offentleg og privat sektor.

Sider