Nyhetsarkiv

– Vi kan dele og bruke offentlige data mye mer

En ny konseptvalgutredning fra Difi beskriver dagens situasjon og fremtidige ambisjoner for deling av offentlige data. Utredningen "Deling av data" anbefaler en smidig tilnærming hvor både forvaltningen og næringsliv prøver og feiler for å skape nye verdier.

HTTPS - kryptering og sertifikater

Sikker kommunikasjon mellom nettsted og brukere er viktig for både konfidensialitet og integritet. Nå er referansekatalogen oppdatert, og her får du noen ekstra tips for å etablere HTTPS i henhold til anbefalingen.

Foto av Rosing-pris diplomet

ID-porten vinnar av «Rosing-pris»

ID-porten vann Rosings IT-Sikkerheitspris for 2018. Den norske dataforening (DND) sa i grunngjevinga for prisen at løysninga har vore, og er ein hjørnestein i digitaliseringa av Noreg som nasjon.

Sider