Nyhetsarkiv

Invitasjon til fokusgrupper

Samarbeidsprosjektet «Oppfølging av anbefalinger i Difi-rapport 2018:4» inviterer nå medlemmer i NIFS-nettverket til å delta i fokusgrupper

Ny stortingsmelding: En mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk

Nå er regjeringens stortingsmelding om offentlige innkjøp lagt frem. – Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

No kjem skattemeldinga

Torsdag 4. april blir skattemeldinga tilgjengeleg for nesten fem millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande.

Statsråd Monica Mæland saman med vinnarane av klarspråkprisane for 2018

Gratulerer med klarspråksprisane!

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2018 til Utlendingsnemnda og Hå kommune. Connie Slettan Olsen fekk utmerkinga «Årets trekkhund» for klarspråksarbeid i Meløy kommune.

Medfinansiering hjelper 13 nye digitaliseringsprosjekter

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt over 124 millioner kroner til medfinansiering av 13 prosjekter. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner gjennom disse prosjektene, regnet over 10 år.

Godt nytt for digitalisering og omstilling

Regjeringen har vedtatt å styrke digitaliseringsinnsatsen ved å samle Altinn og Difi i et nytt direktorat. Samtidig flyttes Difis avdeling for utredning og analyse og avdeling for ledelse til Direktoratet for økonomistyring.

Utdeling av klarspråksprisene

Utdeling av klarspråksprisene for 2018

Hvem vinner årets klarspråkspriser? Og hva skjer når vi bruker begreper som ressursorienterte holdninger og dialogbaserte samtaler? Vi feirer 10-årsjubileum for klarspråksprisene i Oslo Konserthus onsdag 27. mars.

Sider