Nyhetsarkiv

Økt samhandling mellom stat og kommune

Styringsrelasjonen mellom stat og kommune har endret seg i løpet av de siste femten årene. Økt samhandling er en klar tendens, og det er mer vekt på involvering og veiledning.

Ny e-ID i ID-porten - BankID på mobil

BankID på mobil klar for ID-porten

No blir det enklare å logge inn til offentlege tenester via ID-porten. BankID på mobil gjev brukarane eit nytt alternativ for å logge inn til offentlege tenester på nett. Løysinga er open for bruk i ID-porten frå og med 17. november.

Lanserer felles seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), KS og Difi er vortne einige om ei rekkje felles bestemmingar i samband med offentlege bygge- og anleggsanskaffingar.

Datadeling sparer fylkesmennene for tid

Tiden er forbi da fylkesmennene rapporterte til Statens helsetilsyn på skjemaer av ulik kvalitet om forhold innen barnevernet, helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten.

Sider