Nyhetsarkiv

Statens innkjøpssenter, signering av avtale om PC-skjermer. Bilde av Kjetil Østgård, Difi, Ole Anders W. Jenssen, Itello AS, Ketil Knutsen, Dustin Norway AS og Ken Patrick, Difi, Kamilla Krane, Komplett Services AS, Steffen Sutorius, Difi, Silje Horntvedt

Staten kan spare mange milliarder på felles innkjøp

I dag ble den syvende avtalen om felles statlige innkjøp signert – denne gang for PC-skjermer. Ved å ha samlet innkjøp av standardprodukter som kulepenner, PC-er og mobiltelefoner kan staten potensielt spare 1,2 milliarder kroner på fire år. På sikt kan gevinstene bli enda større.

Nytt innovasjonsbarometer kommer på Difi.no

De første resultatene fra Difis innovasjonsbarometer ble presentert på forvaltningskonferansen 21. november. Datainnsamlingen ble fullført høst 2018 og dybdeanalyser og datasett vil bli publisert fortløpende på Difi.no

Er departementene i førersetet for omstilling?

På Forvaltningskonferansen i dag presenterer Difi hovedfunnene fra en undersøkelse om departementenes rolle i omstilling av forvaltningen. Funnene er basert på intervjuer og seminarer med ledere i departementer og underliggende etater.

Fra venstre Stig Olstad, Dustin, Ole Anders Wilskow Jenssen, Itello og Erlend Johannessen, Atea. Videre Kjetil Østgård og Ken Patrick fra Difi, og helt til høyre Tor Austenå, Atea.

Staten har signert Norges største avtale om innkjøp av PC-er

En ny innkjøpsavtale som gjør at staten vil kunne spare rundt 50 millioner kroner i året på felles innkjøp av PC-er ble signert i dag. Den samlede besparelsen på felles innkjøpsavtaler er med det oppe i omtrent 280 millioner i året.

– Vi kan dele og bruke offentlige data mye mer

En ny konseptvalgutredning fra Difi beskriver dagens situasjon og fremtidige ambisjoner for deling av offentlige data. Utredningen "Deling av data" anbefaler en smidig tilnærming hvor både forvaltningen og næringsliv prøver og feiler for å skape nye verdier.

HTTPS - kryptering og sertifikater

Sikker kommunikasjon mellom nettsted og brukere er viktig for både konfidensialitet og integritet. Nå er referansekatalogen oppdatert, og her får du noen ekstra tips for å etablere HTTPS i henhold til anbefalingen.

Sider