Nyhetsarkiv

Bruk av sektoranalyser og evalueringer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet har Direktoratet for økonomistyring og Direktoratet for forvaltning og IKT kartlagt bruk av sektoranalyser og evalueringer i Norge og en del andre land. Kartleggingen har vært et felles prosjekt mellom de to direktoratene.

Nettverk for informasjonssikkerhet i offentlig sektor (NIFS) logo

Oppsummering fra NIFS-møtet 9. september 2015 - Sikkerhet i innbyggertjenester

Vi utvikler innbyggertjenester som realiseres ved skriving av kode. God kontroll på kodeutviklingen gir sikrere tjenester. Kan vi styre denne utviklingen bedre ved hjelp av arkitektur og sikkerhetsarkitektur? Difi har prøvd å koble Agile utvikling med arkitekturarbeid basert på Togaf og Archimate. Trengte vi arkitektur?

Første tilsyn med ei norsk nettside gjennomført

For første gong har Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming. Det første tilsynet gjorde vi med nettsida til Lørenskog kommune. Tilsynsrapporten er no tilgjengeleg på tilsynet sine nettsider.

KIT - konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nå kan du laste ned våre illustrasjoner

Difi har laget klistremerker til utdeling under nasjonal sikkerhetsmåned. Illustrasjonene til klistremerkene kan du fritt ta i bruk i egen virksomhet.

Konferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor 21. oktober

Difi arrangerer 21. oktober en konferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Konferansen er gratis og åpen for alle ansatte i offentlig sektor. Konferansen finner sted på ingeniørenes hus og består av et faglig program (kl.9-16) med påfølgende mulighet for å knytte kontakter og ha gode faglige diskusjoner over tapas (kl.16-18).

Sider