Nyhetsarkiv

Vil du være med og utvikle offentlig sektor? Bli hospitant i Difi!

Difi står overfor spennende utfordringer i lys av regjeringens ambisjoner om forenkling og effektivisering, kommunereform, digitalisering og økt gjennomføringsevne. For å styrke vår kompetanse i dette arbeidet har Difi en hospiteringsordning for ansatte i departementene.

Hvordan er det å jobbe i staten?

Difi sender i dag ut brev til 7000 tilfeldig utvalgte statsansatte om å delta i statens medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen gir verdifull informasjon om utviklingen av hvordan ansatte opplever staten som arbeidsplass.

Nye virkemidler skal gi gevinster og økt tempo

Kommunal- og moderniseringsministeren forsterker Difis strategiske samordningsrolle. Vi har fått vesentlige budsjettøkninger til nye virkemidler innenfor de ansvarsområdene vi har i dag.

Nettverk for informasjonssikkerhet i offentlig sektor (NIFS) logo

Oppsummering fra NIFS-møtet 9. september 2015 - Sikkerhet i innbyggertjenester

Vi utvikler innbyggertjenester som realiseres ved skriving av kode. God kontroll på kodeutviklingen gir sikrere tjenester. Kan vi styre denne utviklingen bedre ved hjelp av arkitektur og sikkerhetsarkitektur? Difi har prøvd å koble Agile utvikling med arkitekturarbeid basert på Togaf og Archimate. Trengte vi arkitektur?

Første tilsyn med ei norsk nettside gjennomført

For første gong har Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming. Det første tilsynet gjorde vi med nettsida til Lørenskog kommune. Tilsynsrapporten er no tilgjengeleg på tilsynet sine nettsider.

KIT - konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nå kan du laste ned våre illustrasjoner

Difi har laget klistremerker til utdeling under nasjonal sikkerhetsmåned. Illustrasjonene til klistremerkene kan du fritt ta i bruk i egen virksomhet.

Eksempel - opplæringsplan innen informasjonssikkerhet

Dette er et eksempel på en opplæringsplan innen informasjonssikkerhet på virksomhetsnivå. Planen kan brukes som utgangspunkt ved utarbeidelse av en egen plan i din virksomhet. Trenger du hjelp eller lurer på noe, så ta kontakt.

Norske nettstader for dårlege på universell utforming

For første gang i Norge har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) målt status for universell utforming på norske nettsider. Resultata viser at både i privat og offentleg sektor er norske verksemder for dårlege på universell utforming. Privat sektor scorar lågare i vår måling enn offentleg, og det er spesielt bransjane bank, media og reise og transport som er lite tilgjengelege for befolkninga.

Sider