Nyhetsarkiv

Vinnerne av anskaffelsesprisene 2015

Torsdag 5. november 2015 ble Difis anskaffelsespriser delt ut til verdige vinnere i fire ulike kategorier. Det var 22 kandidater og 12 nominerte innenfor priskategoriene god styring, digitalisering, innovasjon.

Filmer - Lillehammer kommune

I forbindelse med sikkerhetsmåneden har Lillehammer kommune har laget filmer om informasjonssikkerhet til bruk i kommunen.

Kva slags IT-standardar bør prioriterast i 2016?

No kan du gje innspel på kva slags område som bør få anbefalte eller obligatoriske IT-standardar i 2016, og kva slags eksisterande standardar som skal reviderast. Du kan også delta i diskusjonen om Standard Norge si rolle i utviklinga av standardar i offentleg sektor.

Digital postkasse til innbygger

Har passert éin million meldingar

Det offentlege Noreg passerte i september éin million sendte meldingar gjennom digital postkasse. Utviklinga er god, men framleis har for få innbyggarar valt digital postkasse.

Eksempel på beredskapsøvelse

NIFS-møte 29.04.2015 ble gjennomført som en beredskapsøvelse. I den forbindelse ble det valgt ut et scenario for øvelsen, og utformet dreiebok med tilhørende gruppeoppgaver.

Vil du være med og utvikle offentlig sektor? Bli hospitant i Difi!

Difi står overfor spennende utfordringer i lys av regjeringens ambisjoner om forenkling og effektivisering, kommunereform, digitalisering og økt gjennomføringsevne. For å styrke vår kompetanse i dette arbeidet har Difi en hospiteringsordning for ansatte i departementene.

Hvordan er det å jobbe i staten?

Difi sender i dag ut brev til 7000 tilfeldig utvalgte statsansatte om å delta i statens medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen gir verdifull informasjon om utviklingen av hvordan ansatte opplever staten som arbeidsplass.

Nye virkemidler skal gi gevinster og økt tempo

Kommunal- og moderniseringsministeren forsterker Difis strategiske samordningsrolle. Vi har fått vesentlige budsjettøkninger til nye virkemidler innenfor de ansvarsområdene vi har i dag.

Nettverk for informasjonssikkerhet i offentlig sektor (NIFS) logo

Oppsummering fra NIFS-møtet 9. september 2015 - Sikkerhet i innbyggertjenester

Vi utvikler innbyggertjenester som realiseres ved skriving av kode. God kontroll på kodeutviklingen gir sikrere tjenester. Kan vi styre denne utviklingen bedre ved hjelp av arkitektur og sikkerhetsarkitektur? Difi har prøvd å koble Agile utvikling med arkitekturarbeid basert på Togaf og Archimate. Trengte vi arkitektur?

Sider