Nyhetsarkiv

Motiveringspakke til leder

Difi har lansert et e-læringsprogram i informasjonssikkerhet for ledere. Nå har vi laget en pakke med ting du som er sikkerhetsansvarlig kan gi til din toppleder. Hensikten er å motivere flere ledere til å gjennomføre kurset, og at de skal lære begrepene: integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Difi - Ditt kompetansemiljø på informasjonssikkerhet

Bestill vår opplæringspakke nå!

Difi tilbyr offentlige virksomheter en gratis opplæringspakke om informasjonssikkerhet i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned. Denne pakken kan nå bestilles.

Bilde av forsidene til Statens Standardavtaler 2015

Nye og bedre standardavtaler klare

Difi publiserte i dag nye versjoner av Statens standardavtaler for IT-anskaffelser (SSA). De nye avtalene er bedre tilpasset dagens leveransemodeller, det blir enklere å tilby standardiserte varer og tjenester og ansvarsforholdet mellom partene har blitt klarere.

Eksempel - opplæringsplan innen informasjonssikkerhet

Dette er et eksempel på en opplæringsplan innen informasjonssikkerhet på virksomhetsnivå. Planen kan brukes som utgangspunkt ved utarbeidelse av en egen plan i din virksomhet. Trenger du hjelp eller lurer på noe, så ta kontakt.

Norske nettstader for dårlege på universell utforming

For første gang i Norge har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) målt status for universell utforming på norske nettsider. Resultata viser at både i privat og offentleg sektor er norske verksemder for dårlege på universell utforming. Privat sektor scorar lågare i vår måling enn offentleg, og det er spesielt bransjane bank, media og reise og transport som er lite tilgjengelege for befolkninga.

Sider