Nyhetsarkiv

NIFS-øvelse 2015

Seksjon for informasjonssikkerhet arrangerte NIFS-møte den 29. april. Tema for møtet var beredskap og ble gjennomført som en diskusjonsøvelse.

Nye Norge.no 2015 skjermdump forside

Ny versjon av Noreg.no

15. januar lanserte Difi ein ny versjon av Noreg.no. Nettstaden er ein vegvisar til offentlege tenester på nett, på tvers av stat og kommune, og skal vere Difi sin hovudkanal for informasjon til innbyggarane om digital postkasse og kommunikasjon på nett.

Sider