Nyhetsarkiv

NAV er i gang med digital postkasse

NAV er nå som den andre offentlige virksomheten i gang med digital postkasse til innbygger. Tirsdag 20. januar fikk over 50 000 mottakere av pensjon og uføretrygd utbetalingsmeldingen i sin digitale postkasse.

Nye Norge.no 2015 skjermdump forside

Ny versjon av Noreg.no

15. januar lanserte Difi ein ny versjon av Noreg.no. Nettstaden er ein vegvisar til offentlege tenester på nett, på tvers av stat og kommune, og skal vere Difi sin hovudkanal for informasjon til innbyggarane om digital postkasse og kommunikasjon på nett.

Evaluering av Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har mottatt rapporten "Evaluering av Difi". Oppdraget er utført av Agenda Kaupang.

Bekymra for bygganskaffingane i kommunane

Ei undersøking frå Difi viser at mange kommunar ikkje har verktøy og metodar til å handtere bygganskaffingar på ein profesjonell måte. – Dette bekymrar oss. Bygg og eigedom er nokre av dei mest krevjande anskaffingane norske kommunar kan gjere, seier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Veiledning - styringssystem for informasjonssikkerhet

Difi anbefaler offentlige virksomheter å basere seg på ISO/IEC 27001 ved etablering av et styringssystem for informasjonssikkerhet. Hvordan dette skal gjøres i praksis, er imidlertid krevende for mange. Difi er derfor i gang med et prosjekt for å lage et praktisk rettet veiledningsmateriell basert på standarden.

Sider