Nyhetsarkiv

Er det sikkert?

Vi har lansert et nytt e-læringskurs innen informasjonssikkerhet.

Opprett digital postkasse 01, Difi 2015

Nå kan du velge mellom to postkasser

I dag ble e-Boks koplet på digital postkasse til innbyggere. Det betyr at du som innbygger nå kan velge mellom to postkasser for å motta post digitalt fra det offentlige.

Forsider til Difis årsrapport for 2014

Difis årsrapport for 2014

Er du nysgjerrig på kva Difi gjorde i 2014? Les om det i årsrapporten vår. I år har vi også laga ein kortversjon, der vi presenterer nokre av dei viktigaste aktivitetane våre frå året som var. Den gir ei visuell oppsummering, ved hjelp av illustrasjonar og berre enkle, korte tekstar.

Ber verksemdene om digital post-plan

Difi har no sendt brev til alle offentlege verksemder som ikkje har innført digital postkasse og bedt om at dei sender ein plan for innføringa til Difi.

Tre nye e-læringsprogram fra Difi

Difi lanserer tre nye e-læringsprogram for alle ansatte i offentlig forvaltning. Kursene inngår i det digitale kompetanseløftet På nett med læring, og er gratis tilgjengelig for både statlig- og kommunal forvaltning.

Nordtrøndersk initiativ for kommunal utvikling

Difi var i slutten av mars medarrangør av eit arbeidsseminar for innovasjon i og med kommunal sektor i Trøndelag. Seminaret vart arrangert i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), KS Midt-Noreg, Distriktssenteret og Steinkjer kommune. I overkant av 40 deltakarar diskuterte og arbeidde med kommunale utviklingsspørsmål med stort engasjement. Målet for arbeidsseminaret var å drøfte korleis vi kan leggje til rette for å fremje innovasjon i kommunane.

Kreftregisteret tar i bruk Difis postkasseløsning

Kreftregisteret er den tredje statlige virksomhetene som tar i bruk Difis digitale postkasseløsning, der du kan velge mellom to leverandører av postkasser. Statens innkrevingssentral og NAV er allerede i gang.

Sider