Nyhetsarkiv

E-læringsverktøy for ledere - "Er det sikkert?"

Seksjon for informasjonssikkerhet skal snart lansere et e-læringsverktøy for ledere, «Er det sikkert». Er du toppleder - eller kjenner du en - som kunne tenke seg å være en av våre ambassadører?

Hva er beredskap? Difi arrangerer felles øvelse 29. april

29. april arrangerer Difi den andre felles beredskapsøvelsen i offentlig sektor. Som en oppvarming til øvelsen kan du her lese litt om hva beredskap er og hvorfor man bør øve. Interessert i å delta i øvelsen? Ta kontakt!

Sikker digital post – valget er tatt

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, næringsminister Monica Mæland og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, slår fast i et leserinnlegg i Finansavisen at post til innbyggere skal gå til innbyggers valgte postkasse hos e-Boks eller Digipost.

Gjennomgang av Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i dag levert våre synspunkter på Agenda Kaupangs evalueringsrapport, og hvordan rapporten bør følges opp fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Difi.

"Life events"

Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i livssituasjoner for innbyggerne, i stedet for hvordan offentlig sektor er organisert eller samfunnet er regulert.

Nytt prosjekt: Kompetanse- og kulturutvikling

Difis seksjon for informasjonssikkerhet har etablert prosjektet «kompetanse- og kulturutvikling». Prosjektet har som hovedmål å bidra til en styrking av informasjonssikkerheten i forvaltningen ved at kompetansen til den enkelte ansatte heves på en systematisk og målrettet måte, og at det legges til rette for en god sikkerhetskultur i virksomhetene. For å oppnå dette vil prosjektet se nærmere på hvilke opplæringstiltak som eksisterer, hvilke tiltak den enkelte virksomhet selv må utføre, og hva Difi kan gjøre på vegne av hele sektoren.

Nytt prosjekt: Beredskap og øvelser

Beredskap er å være forberedt på uønskede hendelser og kritiske situasjoner. Målsetningen er at vi er i stand til raskt og effektivt å håndtere sikkerhetstruende hendelser og å redusere skade eller tap som følger av disse. God beredskap forutsetter planlegging og at det øves regelmessig.

NAV er i gang med digital postkasse

NAV er nå som den andre offentlige virksomheten i gang med digital postkasse til innbygger. Tirsdag 20. januar fikk over 50 000 mottakere av pensjon og uføretrygd utbetalingsmeldingen i sin digitale postkasse.

Sider