Nyhetsarkiv

Norske nettstader for dårlege på universell utforming

For første gang i Norge har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) målt status for universell utforming på norske nettsider. Resultata viser at både i privat og offentleg sektor er norske verksemder for dårlege på universell utforming. Privat sektor scorar lågare i vår måling enn offentleg, og det er spesielt bransjane bank, media og reise og transport som er lite tilgjengelege for befolkninga.

NIFS-øvelse 2015

Seksjon for informasjonssikkerhet arrangerte NIFS-møte den 29. april. Tema for møtet var beredskap og ble gjennomført som en diskusjonsøvelse.

Er det sikkert?

Vi har lansert et nytt e-læringskurs innen informasjonssikkerhet.

Opprett digital postkasse 01, Difi 2015

Nå kan du velge mellom to postkasser

I dag ble e-Boks koplet på digital postkasse til innbyggere. Det betyr at du som innbygger nå kan velge mellom to postkasser for å motta post digitalt fra det offentlige.

Forsider til Difis årsrapport for 2014

Difis årsrapport for 2014

Er du nysgjerrig på kva Difi gjorde i 2014? Les om det i årsrapporten vår. I år har vi også laga ein kortversjon, der vi presenterer nokre av dei viktigaste aktivitetane våre frå året som var. Den gir ei visuell oppsummering, ved hjelp av illustrasjonar og berre enkle, korte tekstar.

Ber verksemdene om digital post-plan

Difi har no sendt brev til alle offentlege verksemder som ikkje har innført digital postkasse og bedt om at dei sender ein plan for innføringa til Difi.

Tre nye e-læringsprogram fra Difi

Difi lanserer tre nye e-læringsprogram for alle ansatte i offentlig forvaltning. Kursene inngår i det digitale kompetanseløftet På nett med læring, og er gratis tilgjengelig for både statlig- og kommunal forvaltning.

Sider