Nyhetsarkiv

Fire nyskapingsprosjekter får støtte fra Difis StimuLab

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i forvaltningen gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

Illustrasjonsbilde - Difi

Ikkje alle er papirpensjonistar

Reservasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret gir pensjonistane «slippen» attende, men reservasjon betyr også eit nei til anna digital kommunikasjon frå det offentlege.

Nettverkssamling for VANOS mai 2018

Det ble holdt en nettverkssamling for VANOS (Virksomhetsarkitektur i norsk offentlig sektor) torsdag 3. mai 2018 i Difis lokaler i Oslo. Nettverket er en lukket gruppe på LinkedIn, men åpen for personer som jobber innen virksomhetsarkitektur i det offentlige (inkludert konsulenter). Arrangementet var åpent for interesserte.

Ledere i Difi og Telia signerer avtale om mobiltelefoni og tar hverandre i hånden på det. Til venstre leder for Telia Bedrift, Jon Christian Hillestad, til høyre direktør i Difi, Steffen Sutorius.

Staten sparer stort på mobiltelefoni

I dag inngikk Statens innkjøpssenter i Difi en felles avtale om kjøp av mobiltelefoni for 24 000 statsansatte. Det har gitt markedets laveste priser, og kan spare staten for 60 prosent av dagens kostnad til mobiltelefoni – tilsvarende ca. 85 millioner kroner i året.

Årsrapport for 2017: Slik får Difi omstilling til å skje

– 2017 var eit omstillingsår kor vi skulle ruste organisasjonen for framtida, bygge opp fleire nye satsingar og levere godt på mange frontar. Hovudutfordringa er framleis at Difi har mange oppgåver som kjempar om merksemda. Framover må vi prioritere strengt for å kunne ta premissgivarrolla på digitalisering, seier Difi-direktør Steffen Sutorius.

Sider