Ledelsen i Difi

Difi-direktør Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius
Direktør
Fungerende avdelingsdirektør digital strategi og samordning (SDS)

steffen.sutorius@difi.no
Mobil: 930 68 459

Stort foto på Flickr

Om Steffen Sutorius

Steffen Sutorius er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekter både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, hvor han blant annet var ansvarlig for ett av de største endrings – og IKT-prosjektene som er gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han bistått en rekke departementer, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter i strategiske endringsprosesser, store prosjekter og større anskaffelser.  

Vivi Lassen
 
 

Vivi Lassen
Assisterende direktør

vivi.lassen@difi.no
Telefon: 22 45 12 72
Mobil: 905 43 475

Stort foto på Flickr

Om Vivi Lassen

Assisterende direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Vivi Lassen er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Statskonsult. 

 

Jørgen Bjelle Smit
 
 

Jørgen B. Smit
Fungerende avdelingsdirektør virksomhetsstyring (VIS)

jorgen.bjelle.smit@difi.no
Telefon: 22 45 12 90
Mobil: 906 24 587

Stort foto på Flickr

Om Jørgen Bjelle Smit

Avdelingsdirektør i avdeling for administrasjon. Avdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, arkiv og dokumentforvaltning.

Jørgen Bjelle Smit er utdannet statsviter, og har tidligere hatt ulike lederstillinger i Kunnskapsdepartementet, med hovedvekt på arbeidet med statsbudsjettet, etatsstyring og virksomhetsstyring. Han begynte i Difi ved opprettelsen av direktoratet i 2008.

 

Dag Strømsnes
 
 

Dag Strømsnes
Avdelingsdirektør offentlige anskaffelser (ANS)

dag.stromsnes@difi.no
Telefon: 22 45 11 94
Mobil: 975 07 078

Stort foto på Flickr

Om Dag Strømsnes

Avdelingsdirektør i avdeling for offentlige anskaffelser. Avdelingen har ansvar for effektivisering av offentlige anskaffelser, e-handel og styring og ledelse av offentlige anskaffelser.

Dag Strømsnes er utdannet statsviter. Han har tidligere arbeidet som konsulent i KPMG og PwC og har elleve års erfaring fra henholdsvis Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Han begynte i Difi ved opprettelsen av direktoratet i januar 2008.

 

Grete Orderud
 
 

Grete Orderud
Avdelingsdirektør digital transformasjon (TDT)

grete.orderud@difi.no
Mobil: 957 40 875

Stort foto på Flickr

Om Grete Orderud

Avdelingsdirektør i avdeling for digital forvaltning. Avdelingens ansvarsområder: samordnet digitalisering av offentlige tjenester, nasjonal arkitektur, standardisering, informasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet og prosjektmodell for offentlig sektor.

Grete Orderud begynte i Difi i juni 2016 og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Der har hun hatt produkteierskap for de fleste av Husbankens digitale løsninger. Hun har blant annet vært sentral i å etablere og styre moderniseringsprogrammet SIKT, og innført porteføljestyring, prosjektmodell og gevinstrealiseringsprosess. Hun har tidligere ti års ledererfaring fra Telenor. Orderud er utdannet cand.scient. fra Universitetet i Oslo. Hun har også master of management fra Handelshøyskolen BI.

 

Eivor Nebben
 
 

Eivor Bremer Nebben
Fungerende avdelingsdirektør ledelse (LED)
Fungerende avdelingsdirektør utredning og analyse (UOA)

eivor.nebben@difi.no
Telefon: 22 45 12 60
Mobil: 994 20 443

Stort foto på Flickr

Om Eivor Bremer Nebben

Avdelingsdirektør i avdeling for ledelse og organisering. Avdelingens ansvarsområder: Forvaltningsutvikling, organisering, ledelse, innovasjon og kompetanseutvikling

Eivor Nebben er utdannet statsviter. Hun har arbeidet med forvaltningsutvikling hele sin yrkeskarriere, både på departementsnivå, direktoratsnivå og som forsker. Hun begynte i Difi ved opprettelsen av direktoratet i 2008.

 

Torgeir Strypet
 
 

Torgeir Strypet
Avdelingsdirektør digitale fellesløsninger (FDF)

torgeir.strypet@difi.no
Mobil: 971 49 903

Stort foto på Flickr

Om Torgeir Strypet

Avdelingsdirektør i avdeling for IT-drift og forvaltning. Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av Difis felleskomponenter og fellesløsninger og intern it-drift.

Torgeir Strypet kommer fra stillingen som produktdirektør i EVRY Norge, og har siden 1981 hatt ulike roller i store norske IT-selskaper. Han begynte i Difi i september 2015.

Onar Aanestad
 
 

Onar Aanestad
Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@difi.no
Mobil: 924 26 631

Stort foto på Flickr

Om Onar Aanestad

Onar Aanestad er utdannet statsviter. Han har bred kommunikasjons- og ledererfaring fra offentlige sektor og som konsulent. Tidligere rådgiver og partner i Styrkr AS og kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse. Han begynte i Difi i april 2016.

Malin Rygg
 
 

Malin Rygg
Tilsynsleder Tilsyn for universell utforming av IKT (TUU)

malin.rygg@difi.no
Mobil: 971 97 317

Stort foto på Flickr

Om Malin Rygg

Leder for tilsynet for universell utforming av IKT. Tilsynet følger opp forskrift om nettløsninger og selvbetjeningsautomater i privat og offentlig sektor, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Tilsynets hovedoppgaver er kontroll, veiledning og statuskartlegginger.

Malin Rygg er utdannet jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer. Malin har jobbet i Difi siden 2010. Før hun ble leder for tilsynet, jobbet hun med offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter for Difis IT-systemer, blant annet ID-porten. 

 

Publisert: 22. des 2014, Sist endret: 15. okt 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*