Leiinga i Difi

Publisert: 22. des 2014, Sist endra: 29. mar 2019

På Flickr finn du høgoppløyselege bilete av leiinga.

 

Difi-direktør Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius
Direktør

steffen.sutorius@difi.no
Mobil: 930 68 459
 

 

Om Steffen Sutorius

Steffen Sutorius er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskule. Han har lang erfaring som leiar frå offentleg og privat sektor, og har leia tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leiar og konsulent. Han har hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse, der han mellom anna var ansvarleg for eitt av dei største endrings- og IKT-prosjekta som har vore gjennomførte i offentleg sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 frå stillinga som direktør for konseptval og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vore involvert i strategiske endringsprosessar, store prosjekt og større anskaffingar for ei rekkje departement, statlege etatar, sjukehus, kommunar og private verksemder.   

 

portrett av Kjell Arne Knutsen
 
 

Kjell Arne Knutsen
Avdelingsdirektør verksemdsstyring

kjell.arne.knutsen@difi.no
Mobil: 926 06 259

Om Kjell Arne Knutsen

Kjell Arne Knutsen begynte i Difi i august 2018. Han har bakgrunn som direktør for DSS, direktør for HELFO, konsulenterfaring frå Accenture og frå stillinger i Vegdirektoratet, Saga Petroleum, Administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Kjell Arne er utdanna statsviter og bedriftsøkonom, og har offentleg rett og arbeidsrett.

 

Dag Strømsnes
 
 

Dag Strømsnes
Avdelingsdirektør offentlege anskaffingar

dag.stromsnes@difi.no
Telefon: 22 45 11 94
Mobil: 975 07 078

Om Dag Strømsnes

Avdeling for offentlege anskaffingar har ansvar for effektivisering av offentlege anskaffingar, e-handel og styring og leiing av offentlege anskaffingar.

Dag Strømsnes er utdanna statsvitar. Han har tidlegare arbeidd som konsulent i KPMG og PwC og har elleve års erfaring frå høvesvis Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Han begynte i Difi då direktoratet vart oppretta i januar 2008.

 

Avdelingsdirektør Grete Orderud
 
 

Grete Orderud
Avdelingsdirektør digital transformasjon

grete.orderud@difi.no
Mobil: 957 40 875


 

Om Grete Orderud

Avdeling for digital transformasjon set offentlege verksemder i stand til å gjennomføre omstilling gjennom digitalisering, effektivisering og brukarretting. Avdelinga har ansvar for mellom anna innovasjon, digitaliseringrådets sekretariat, stimuleringsordninga for tenestedesign og medfinansieringsordninga. Avdelinga er også statens kompetansemiljø innanfor informasjonssikkerheit.

Grete Orderud begynte i Difi i juni 2016, og kom frå stillinga som avdelingsdirektør for digital forvaltning. Ho leia tidlegare seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Ho har også ti års leiarerfaring frå Telenor. Orderud er utdanna cand.scient. frå Universitetet i Oslo. Ho har også master of management frå Handelshøgskulen BI.

 

Åshild Egerdal
 
 

Åshild Egerdal
Avdelingsdirektør leiing

ashild.egerdal@difi.no
Mobil: 454 16 685


 

Om Åshild Egerdal

Avdeling for leiing sine ansvarsområde: Forvaltningsutvikling, organisering, leiing, innovasjon og kompetanseutvikling

Åshild Egerdal har omfattande leiarerfaring frå ulike verksemder i både privat og offentlig sektor, og begynte i Difi i mars 2018. Ho har bakgrunn som fagansvarleg og foreleser i personalleiing og arbeidsrett ved Forsvarets stabsskole og Høgskolen i Østfold, og var redaktør for HR-boka, som gir en bred innføring i de oppgavene en HR-avdeling jobber med. Ho har en master i ledelse fra BI og utdannelse fra Norges Handelshøgskole.

 

Hildegunn Vollset
 
 

Hildegunn Vollset
Avdelingsdirektør utgreiing og analyse

hildegunn.vollset@difi.no
Mobil: 951 03 312
 

Om Hildegunn Vollset

Avdeling for utgreiing og analyse sine ansvarsområde: Forvaltningsutvikling, organisering, leiing, innovasjon og kompetanseutvikling

Hildegunn Vollset er utdanna cand.polit. i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, og har i fem år vore ansvarleg for tre fagseksjonar i Skattedirektoratet: analyse, plan og organisasjonsutvikling og metodeutvikling. Ho starta som seksjonssjef for utviklingsseksjonen i Skattedirektoratet i 2009, og før det arbeidde ho i mange år i Avenir/EDB Businesspartner. Ho begynte i Difi i april 2018.

 

Knut Bjørgaas
 
 

Knut K. Bjørgaas
Avdelingsdirektør digital strategi og samordning

knut.bjorgaas@difi.no
Mobil: 913 33 562

 

Om Knut K. Bjørgaas

Knut Karper Bjørgaas er sivilingeniør innan elektro og data fra NTH, og har jobba med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innafor telekom, finans og forsikring i over 20 år. Han starta i Difi i april 2018, og har i ti år hatt ulike lederstillinger i Storebrand med hovedvekt på prosessforbedring, it-prosjekter og digitalisering. Han har også arbeidd åtte år i Telenor og to år i Statens pensjonskasse.

 

Torgeir Strypet
 
 

Torgeir Strypet
Avdelingsdirektør digitale fellesløysingar

torgeir.strypet@difi.no
Mobil: 971 49 903

 

Om Torgeir Strypet

Avdeling for digitale fellesløysingar har ansvaret for forvaltning og utvikling av Difi sine felleskomponentar og fellesløysingar og intern it-drift.

Torgeir Strypet begynte i Difi i september 2015. Han kom frå stillinga som produktdirektør i EVRY Norge, og har sidan 1981 hatt ulike roller i store norske IT-selskap.

 

Onar Aanestad
 
 

Onar Aanestad
Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@difi.no
Mobil: 924 26 631

 

Om Onar Aanestad

Onar Aanestad er utdanna statsvitar. Han har brei kommunikasjons- og leiarerfaring frå offentleg sektor og som konsulent. Tidlegare var han rådgivar og partnar i Styrkr AS og kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse. Han begynte i Difi i april 2016.

 

Malin Rygg
 
 

Malin Rygg
Tilsynsleiar Tilsyn for universell utforming av IKT

malin.rygg@difi.no
Mobil: 971 97 317

Om Malin Rygg

Tilsynet for universell utforming av IKT følger opp forskrift om nettløysingar og sjølvbeteningsautomatar i privat og offentleg sektor, knytt til diskriminerings- og tilgjengelegheitslova. Hovudoppgåvene til tilsynet er kontroll, rettleiing og statuskartleggingar.

Malin Rygg er utdanna jurist med erfaring frå mellom anna Konkurransetilsynet, og har tidlegare jobba som advokat og dommar. Malin har jobba i Difi sidan 2010. Før ho vart leiar for tilsynet, jobba ho med offentlege anskaffingar og oppfølging av kontraktar for Difi sine IT-system, mellom anna ID-porten. 

 

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*