Personvernombud i Difi

Siden Difi er en offentlig myndighet, har vi opprettet et eget personvernombud i virksomheten. Vårt personvernombud er Ole Martin Vatvedt.

Publisert: 23. mai 2018, Sist endret: 05. mar 2019

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger. En dedikert person, som både skal kunne opptre i uavhengighet og som er faglig kompetent, øker sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette kommer til nytte for både virksomheten selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelser av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Les mer om personvernombudsordningen hos Datatilsynet.

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Difis egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av Difi. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

Vårt personvernombudet treffes på e-postadressen personvernombud@difi.no.

Eller du kan sende post til:

 

Difi
Postboks 8115 Dep.
0032 Oslo
Merk konvolutten "Difis personvernombud"

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Personvernombudet svarer verken på generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Difi. Datatilsynets er rett veiledningsorgan for slike henvendelser og veiledningstjenesten deres besvarer denne type henvendelser.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*