Debattinnlegg

Debattinnlegg frå leiarar i Difi.

Papirkrasj for offentlige anskaffelser

Det er ingen tilfeldighet at det nye anskaffelsesregelverket krever elektronisk kommunikasjon som hovedregel fra 1. januar 2017. For mye papir i offentlige anskaffelser hindrer omstilling.

Innovative anskaffelser – et verktøy for omstilling i både offentlig og privat sektor

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner.

Vi kan ikke velge bort omstilling

Difis samfunnsoppdrag – å utvikle offentlig sektor – handler om bidra til at samfunnets ressurser forvaltes best mulig. Det er ett av de mest meningsfulle samfunnsoppdragene jeg kan tenke meg. Skal Norge lykkes med å modernisere offentlig sektor, må vi forstå at endring er nødvendig og vil bli det normale.

Kompetente toppledere gjør digitalisering enklere

Norge har lenge scoret høyt på internasjonale undersøkelser om digitale tjenester, men nå faller vi nedover på listene. Det kan vi ikke fortsette med. Derfor satser Difi nå målrettet på å øke statlige topplederes IKT-kompetanse.

Innovative anskaffelser blir ikke glemt

Offentlig sektor i Norge ligger ikke så på etterskudd når det gjelder innovative anskaffelser som Håkon Haugli i Abelia mener. Vi presterer bra spesielt på dialogbaserte anskaffelser, og til sommeren kommer det nye anskaffelsesregelverket som skal stimulere til mer innovasjon i de offentlige innkjøpene.

Lovende resept for helseforvaltningen

Felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren var mantraet på åpningen av det nye Direktoratet for e-helse. Det klinger godt i mine ører, og jeg er spent på å følge de grepene som nå tas i helsesektoren.

Mer effektive innkjøp betyr mer digitalisering

Siste nytt innen digitalisering i det offentlige, er Statens innkjøpssenter. Senteret etableres 1. januar 2016, hvis Stortinget sier ja i desember. Statens innkjøpssenter vil være helt avhengig av å digitalisere arbeidsprosessene og ønsker også å være en pådriver og et godt eksempel på fulldigitalisering på dette området.

Nye virkemidler skal utvikle offentlig sektor

Behovet for sterkere samordning av digitalisering i offentlig sektor har vært et yndet tema i denne spalten. Slik samordning vil gi bedre kvalitet, høyere samfunnsøkonomisk gevinst, og økt tempo i digitalisieringen. Vi mener det. Vi sier det. Men hva gjør vi med det?

Nye avtaler skal gi staten flere IKT-tilbud

Harald Tellmann skriver i et innlegg i Computerworld 18. september at Difi har vært for imøtekommende overfor leverandørsiden ved revisjonen av statens standardavtaler for kjøp av IKT-tjenester (SSA). Vi er ikke enige i dette, men det har vært en målsetting at de nye kontraktene skal gjøre det enklere for leverandørene å levere tilbud.

Ja, du treng ein sikker digital postkasse

No kan du få post frå det offentlege levert i ein digital postkasse. Mange tenker at det er greitt å få slik post til e-postkontoen sin, men for at post frå det offentlege skal møte krava til sikkerheit og personvern, må du ha din eigen digitale postkasse.

Sider