Våre foredragsholdere

Publisert: 11. aug 2015, Sist endret: 07. nov 2018

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen
 
 

Næringsministeren har tidligere vært Kunnskapsminister 2013 - 2018, og Stortingsrepresentant fra Telemark Høyre fra 2009. Han har en master i statsvitenskap, cand.mag., mellomfag, idéhistorie og medievitenskap, UiO 1999-2008.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
 
 

Klima- og miljøministeren er oppvokst på Eina. I 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Oslo, og gjenvalgt i 2017. Han har vært leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden 2013. Han er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie.

Til å lede oss gjennom dagen:

Aslak Bonde

Portrett Aslak Bonde
 
 

Aslak Bonde er frittstående journalist som skriver analyser om norsk politikk i Morgenbladet, Ukeavisen Ledelse, Kommunal Rapport og Stat og Styring. Han har tidligere arbeidet i Aftenposten og NRK Dagsnytt. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i journalistikk fra Columbia University i New York.

I tillegg til disse kommer:

Lars Johan Frøyland

Direktør forretningsutvikling, Sykehusinnkjøp

Inger Ek

Inger Ek er generaldirektør for svenske Upphandlingsmyndigheten sidan 15 april 2016. Hun er jurist og tidigere virksomhetsdirektør for Upphandlingsbolaget i Göteborg. Før det har hun hatt ulike stillinger innen kommunale og statlige virksomheter, blant annat som stadsjurist och upphandlingschef i Mölndal, i tillegg til forvaltningsjurist i Vägverket.

Torstein Åkra

Portrett Torstein Åkra
 
 

Innkjøpssjef, Larvik kommune. Torstein Åkra er siviløkonom fra BI med lang erfaring fra privat næringsliv spesielt innen økonomistyring. Han har bl.a. jobbet i Industrifondet, Norsk Hydro AS, Treschow Fritzøe AS, Nordic Garden AS og Barkevik Bruk AS. Har siden 2015 jobbet som innkjøpsleder i Larvik kommune. Torstein deltar i et stort EU prosjekt «Urban Agenda – Innovative anskaffelser». Her har Larvik promotert den norske modellen med innkjøpssamarbeid. 

Ragnar Christoffersen

Portrett Ragnar Christoffersen
 
 

Rådmann, Lørenskog kommune. Rådmannen er bosatt på Hamar, er utdannet fra Krigsskolen I og II, Bedriftsøkonom og Master of Management fra BI med vekt på ledelse, HR (Human Relations) og økonomi. Han har praksis fra lederstillinger i forsvaret, som personal- og organisasjonssjef og senere kommunalsjef i Stange kommune og stabssjef i Helse Sør-Øst. 

Per Harbø

Portrett Per Harbø
 
 

Per Harbø leder Nasjonalt program for leverandørutvikling som i dag er et samarbeidsprosjekt mellom NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Han er økonomi- og kommunikasjonsutdannet med bakgrunn fra næringslivet. Han er ansatt i NHO og har i de senere år ledet ulike innovasjons- og utviklingsprosjekter i grenseflaten mellom det offentlige og det private. Han har ledet Nasjonalt program for leverandørutvikling siden starten i 2010.

Gunnar Wedde

Konserninnkjøpssjef i Oslo kommune

Steffen Sutorius

Steffen Sutorius
 
 

Direktør i Difi
Steffen Sutorius er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, der han blant annet var ansvarleg for et av de største endrings- og IKT-prosjek som har vært gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vært involvert i strategiske endringsprosesser, store prosjekt og større anskaffeler for en rekke departement, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter.   

Dag Strømsnes

Portrett Dag Strømsnes
 
 

Avdelingsdirektør i Difi
Dag Strømsnes er utdannet statsviter. Han har tidligere jobbet som konsulent i KPMG og PwC og har elleve års erfaring fra blant annet Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Han startet i Difi da direktoratet ble opprettet i januar 2008.

Gunnar Wessel Thomassen

Portrett Gunnar Wessel Thomassen
 
 

Fagdirektør, Difi

Anne Cathrine Jacobsen

Portrett Anne Cathrine Jacobsen
 
 

Anne Cathrine Jacobsen er seniorrådgiver og prosjektleder i Difi. Hun er utdannet jurist, og har lang erfaring med offentlige anskaffelser fra blant annet Oslo kommune. Hun har arbeidet mye med samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, og har blant annet vært prosjektleder for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Difi. 
 

Svein H. Dahle

Portrett Svein H. Dahle
 
 

Administrerende direktør i GK Sikkerhet AS
GK gruppen er Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner, og Svein H. Dahle er ansvarlig for gruppens oppbygging og satsing på sikkerhet i Norge og etter hvert Skandinavia. Svein er ingeniørutdannet med tilleggsutdannelse innenfor jus, økonomi, ledelse og coaching. Svein har lang fartstid fra den tekniske sikkerhetsbransjen, og kommer sist fra stillingen som Adm. Dir. i Certego AS.

Fredrik R.Y. Mortensen

Portrett Fredrik Rolf Young Mortensen
 
 

Fredrik R.Y. Mortensen er seniorrådgiver og prosjektleder i Difi. Han er utdannet sosiolog og har lang erfaring med offentlige anskaffelser fra blant annet NAV. Han har arbeidet mye med kontraktsoppfølging, og er prosjektleder for arbeidet med kontraktsoppfølging som foregår i Difi.

Maaikel Reiber

Portrett Maaikel Reiber
 
 

Maaikel Reiber har vært teamleder for kontraktsoppfølging i BTV Innkjøp siden 2015. BTV Innkjøp bestod på det meste av 33 kommuner, tre fylkeskommuner, to fylkesmenn og universitetet i sør-øst Norge. 
I samarbeidet har Maaikel ansvaret for oppfølgingen av i overkant av 40 ulike rammeavtaler med til sammen rundt 100 unike kontrakter. Han er økonomiutdannet med bakgrunn fra næringslivet. Han er ansatt i Buskerud fylkeskommune og har i tillegg til teamlederansvaret i BTV Innkjøp gjennomført anskaffelser av rammeavtaler og har en rekke oppgaver i arbeidet med etableringen av innkjøpsenheten i nye Viken fylkeskommune. 

Trond Simensrud

Trond Simensrud
 
 

Markedssjef Divisjon Anlegg, BetonmastHæhre
Trond Simensrud er leder for tilbudsarbeidet i divisjon anlegg hos BetonmastHæhre. Han er ansvarlig for de store totalentreprisetilbudene og har erfaring fra tre BVP konkurranser hvor BetonmastHæhre har vunnet to. Han har tidligere vært prosjektleder gjennom mange år i selskapet og gjennomført noen av de store Samferdselsprosjektene, blant annet E16 Filefjell som ble kåret til Årets Anlegg 2017.

Thor Møller

Thor Møller
 
 

Thor leder seksjonen for administrative anskaffelser i Politiets fellestjenester. Før han startet i Politiet arbeidet han 7 år med anskaffelser og teknologi som konsulent i PwC og Inventura. Sitt faglige fundament har han fra en mastergrad i Informasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen og han trives godt i skjæringspunktet mellom anskaffelser, strategisk innkjøp og teknologi.

Erik Lunde

Erik Lunde
 
 

Erik er virksomhetsleder for Eiendomsforvaltningen og eiendomssjef i Eidsvoll kommune. Erik er bosatt i Nannestad og  er utdannet fra Krigsskolen I og II samt Stabsskole. I tillegg har han tatt tilleggsutdanning ved BI med vekt på ledelse og økonomi (Master og management). Han har hatt flere lederstillinger i forsvaret i tillegg til stabstillinger innen HR i forsvarsstaben. Erik har siden 2004 vært fast innleid foreleser på BI på Bachelor of management studie.

Kjærsti Theodorsen

Kjersti Theodorsen
 
 

Kjærsti Theodorsen jobber til daglig som innkjøpsrådgiver på Øvre Romerike. Hun har en master i endringsutdannelse og nærmer seg 10 års erfaring innenfor offentlige anskaffelser. Hun jobber aktivt med å effektivisere anskaffelsesprosessene i kommunene på Øvre Romerike og har ledet to best value procurement prosjekter. 

Bjørn Børseth

Bjørn Børseth
 
 

Bjørn Børseth er leder for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier AS. Han er økonomi- og lederutdannet med bakgrunn fra forsvaret og energibransjen. Bjørn har vært ansatt i Nye Veier fra oppstarten av selskapet og bygget opp kontrakt og anskaffelsesenheten. Her har han blant annet introdusert nye anskaffelsesmetoder for veiutbyggingssektoren.

Cecilie Blytt

Cecilie Blytt
 
 

Cecilie Blytt er seniorrådgiver og prosjektleder i Difi. Hun er utdannet statsviter med spesialisering innen konkurranseutsetting. Cecilie har lang erfaring med offentlige BAE anskaffelser, blant annet fra Utdanningsetaten i Oslo kommune, hvor hun var prosjektansvarlig for flere store utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Cecilie var med å etablere Difis veiledningsarbeid for bygg- og anlegg og eiendom. Hun har jobbet med ulike gjennomføringsmodeller, leie av eiendom, konseptvalgutredninger og er nå prosjektleder for Difis pilotprogram for prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement (BVP). 

I tillegg til mange flere. Se programmet for fullstendig oversikt.

Deldette

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo