Våre foredragsholdere

Her finner du litt informasjon om foredragsholderne på anskaffelseskonferansen.

Publisert: 19. sep 2019, Sist endret: 28. okt 2019

Til å lede oss gjennom dagen har vi:

Silvija Seres

 
 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert DNV GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. 

Foredragsholdere plenum:

Torbjørn Røe Isaksen

 

Foto: Marte Garmann

Torbjørn Røe Isaksen er nå næringsminister. Han har tidligere vært kunnskapsminister i regjeringen Solberg 2013 - 2018 og stortingsrepresentant for Høyre.

Anita Krohn Traaseth

Portrett Anita Krohn Traaseth
 

Foto: Agnete Brun

Anita Krohn Traaseth er tidligere leder for Innovasjon Norge fra 2014 til 2019 og for Hewlett-Packard Norge AS fra 2012 til 2014. Hun er nå oppnevnt til å sitte i styret til EU-kommisjonens innovasjonsråd.  

Paul Chaffey

 
 

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia. Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant. Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd. 

Heidi Furustøl

Heidi Furustøl
 
 

Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge  - ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis - som hjelper sine 170 medlemsbedrifter- og offentlige virksomheter med blant annet ansvarlig innkjøpspraksis. Furustøl har en mastergrad fra London School of Economics (LSE) og erfaring fra både offentlig og privat sektor, og styreerfaring fra bl.a. Transparency International Norge. Furustøl sitter i det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som utreder om næringslivet skal pålegges informasjonsplikt og hun sitter også i Virkerådet. 

Per Harbø

Portrett Per Harbø
 
 

Per Harbø har bakgrunn fra næringslivet og vært tilknyttet NHO siden 1995 hvor han har ledet ulike prosjekter og prosesser med fokus på samhandling mellom det offentlige og det private. Han har ledet Nasjonalt program for leverandørutvikling siden 2010. Nasjonalt program for leverandørutvikling arbeider for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Programmet forener kreftene til NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som en pådriver- og fasilitator hvor samarbeid og samhandling utgjør kjernen. 

Christine Skarbø

Christine Skarbø
 
 

Christine Skarbø er rådgiver/jurist i konserninnkjøp i Ålesund Kommune.

Hun er jurist og jobber som rådgiver i innkjøpsavdelingen i Konserninnkjøp i Ålesund kommune. Hun inngår rammeavtaler på vegne av Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre (18 kommuner -før kommunesammenslåingen), og holder kurs for ansatte om offentlige anskaffelser.

Deres målsetting er å sikre at pengene kommunen bruker på varer, tjenester, bygg og anleggsarbeid utnyttes best mulig, og at de samtidig bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Foredragsholdere paralleller:

Parallell: God styring gir smartere innkjøp

Torstein Øygarden

Torstein Øygarden
 
 

Torstein Øygarden leder avdeling for Strategiske Anskaffelser i FLO med 150 ansatte. Har vært Offiser i Forsvaret i 12 år, Krigsskole, Stabsskole og Forsvarets Høyskole. 25 år i næringslivet innen forsikring som opplæringsleder, Administrasjonssjef Fornebu flyplass, Salg for Elopak i Syd-Europa; Afrika,og Midt-østen, leder av salg og nettbanker i Postbanken og DNB og Sjef for Postbanken, ledet kostnadsredusjonsprogram i SAS/Braathen. Kom tilbake til Forsvaret i 2011 og har arbeidet sammen med min ledergruppe med utvikling av organisasjonen Strategiske anskaffelser siden 2016. 

Morten Liberg

Morten Liberg
 
 

Morten Liberg har vært ansatt som Kategoriansvarlig forbruksmateriell i Forsvarets logistikkorganisasjon, Strategiske anskaffelser, siden juni 2017. Morten har tidligere arbeidet som Director for forretnings- og porteføljeutvikling i det internasjonale drikkevaremarkedet. Han har videre arbeidet som Innkjøpssjef i Pitney Bowes amerikanske innkjøpsorganisasjon,  samt som Strategisk Innkjøpssjef i Mediq Norge. Innkjøp, kategoristyring, forretnings- og leverandørutvikling er Mortens kjernekompetanse. 

Kjetil Østgård

Kjetil Østgård
 
 

 Kjetil Østgård er avdelingsdirektør for Statens innkjøpssenter i Difi med 9 ansatte. Han har over 20 års erfaring med offentlige anskaffelser fra både stat og kommune og har bakgrunn som økonom. Han beskriver seg selv som anskaffelsesnerd. 

Margit Bersvendsen Grønli

Margit Bersvendsen Grønli
 
 

Margit Bersvendsen Grønli jobber i Statens innkjøpssenter og har siste året ledet arbeidet med utvikling av kategoristrategi for reiseområdet i staten. Før det var hun prosjektleder for gjennomføring av Forbruksmateriellanskaffelsen som var den første statlige Fellesavtalen i 2017. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen med spesialisering innen organisasjon og ledelse av innkjøp. Hun har hatt en rekke ledende innkjøpsstillinger både i privat og offentlig sektor og motiveres av å jobbe med forbedringsprosjekter og får energi av å jobbe i team. 

Brit Lillian Nordbø

Brit Lillian Nordbø
 
 

Brit Lillian Nordbø er fagveileder på reise i Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Nordbø er utdannet Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har hatt arbeidsoppgaver innenfor regnskap, lønn og prosjektarbeid i DFØ siden hun var nyutdannet. Hennes drivkraft er å utvikle brukervennlige digitale lønnstjenester som bidrar til standardisering og effektivisering i staten. 

Gunda Djupvik

Gunda Djupvik
 
 

Gunda Djupvik er jurist og kontraktsforvalter for NAV, med ansvar for eiendomsdrift, inventar og reiseområdet. Gunda har jobbet med offentlige anskaffelser siden 2003, og har også erfaring fra leverandørsiden. Hun har deltatt i flere standardiseringsprosesser hos Norsk Standard, anskaffelses- og utviklingsprosesser hos Statens Innkjøpssenter, og hun er styreleder i NBTA (Norwegian Business Travel Association). 

 

Åse Louise Rolfsøn Skogø

Åse Skogø
 
 

Åse Louise Rolfsøn Skogø har vært ansatt som Kategoriansvarlig transport i FLO, Strategiske anskaffelser, siden juni 2017. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med fordypning i logistikk samt Master of Mgt-studier innenfor forhandlinger. Åse Louise har lang erfaring fra ulike deler i verdikjeden etter 15 år med ulike roller innen logistikk og innkjøp i både norske og utenlandske selskaper. Før hun begynte i FLO jobbet hun som leder i Operativ Vareforsyning i Tine hvor hun hadde ansvar for området produksjons og innkjøpsplanleging. Endringsledelse, verdikjedeoptimalisering og leverandørutvikling er Åse Louise sin kjernekompetanse.

Parallell: Data

Paul Are A. Killie 

Paul Angell Killie
 
 

Paul Are A. Killie har arbeidet i teknologibransjen hele sitt yrkesliv med offentlig sektor som kunder. Han har arbeider nå som prosjektleder i Difi med ansvar for digital tjenesteutvikling. 

Morten Dalsmo

Morten Dalsmo
 
 

Morten Dalsmo er utdannet sivilingeniør fra NTH og doktor ingeniør innenfor teknisk kybernetikk fra NTNU. I SINTEF har Dalsmo ansvar for satsninger på områder som digitalisering, helse, innovasjon i offentlig sektor og samfunnssikkerhet.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet ledet Dalsmo Digital21-styringsgruppen. Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet. Høsten 2018 overleverte styringsgruppen rapporten sin til næringsministeren, med 64 anbefalinger om hvordan næringslivet kan få et digitaliseringsløft. 

I over 20 år har Dalsmo jobbet med FoU, leveranser og salg av avanserte automasjons- og IT-løsninger. Han kom til SINTEF i 2016 fra en direktørstilling i IBM. Der hadde han blant annet globalt ansvar for utvikling av løsningsporteføljen mot olje og gass. Før han kom til IBM jobbet Dalsmo mange år i ABB, først som forsker og senere i flere ulike lederroller.

Dalsmo sitter i styret til DigitalNorway, IE-fakultetet på NTNU samt «Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning».

Eiliv Mæhle Liljevik

Eiliv Mæhle Liljevik
 
 

Eiliv Mæhle Liljevik ble ansatte som avdelingsdirektør Strategi og IT i OBOS i 2017. Han har lang erfaring fra ulike IT- og konsulentselskaper  og var medgründer av Making Waves i 2001.  

Jostein Engen

Jostein Engen
 
 

Jostein Engen har jobbet med offentlige anskaffelser siden 1996 og har erfaring fra leverandørsiden, som konsulent og som innkjøpsleder. Han arbeider nå som prosjektleder innenfor statistikk og styringsinformasjon på anskaffelsesområdet i Difi. 

Mathias Winther

Mathias Winter
 
 

Mathias Winther er en av Danmarks førende spesialister i å analysere offentlige innkjøpsdata – og med å forbinde innkjøpsanalyse med strategi og ledelse.

Mathias driver data-projektet ”Det kommunale indkøbsdatasamarbejde” mellem SKI og 92 danske kommuner. Og har ”hands on” erfaring med å utvikle metoder, KPI’er, Business Intelligence-verktøy og analyse-rapporter, for å effektiviserer og optimerer offentlige innkjøp i Danmark.

Bjørn Børseth

Bjørn Børseth
 
 

Bjørn Børseth er utdannet fra forsvaret og BI (master). Jobbet med ledelse-logistikk – anskaffelser, vært med i Nye Veier fra starten av (ansatt nr 3) og forelest på BI i logistikkfag. 

 

 

Parallell: Kontraktsoppfølging:

Hans Jørgen Kibsgaard

Hans Jørgen Kibsgaard
 
 

Hans Jørgen Kibsgaard, Innkjøpsleder, Nordland Fylkeskommune  
Hans Jørgen Kibsgaard er utdannet siviløkonom og hatt ulike roller i Nordland fylkeskommune, blant annet revisormedarbeider og prosjektleder på nytt økonomisystem. Jobber nå som innkjøpsleder.

Christine Frølich Bråthen

Christine Frølich Bråthen
 
 

Innkjøpsansvarlig, Eiendoms og- og byfornyelsesetaten (EBY)

Christine Frølich Bråthen er utdannet jurist, og jobber med offentlige anskaffelser og bygg- og entreprise i EBY. Har ansvar for kontraktsoppfølgingen av både rammeavtaler og enkeltanskaffelser i etaten. Jobbet i etaten i fire år.

Siste store anskaffelse var anskaffelsen av samspillsentreprenør til prosjekt «Nye Langøyene». Jobber som en av flere kontraktsoppfølgere på denne kontrakten.

Ragnhild Kvålshaugen

Ragnhild Kvålshaugen
 
 

Ragnhild Kvålshaugen, Professor ved Handelshøyskolen BI, Senter for byggenæringen 

Ragnhild Kvålshaugen er Dr. Oecon. i strategi og professor i strategi og effektive byggeprosesser ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning er fokusert rundt interorganisatorisk samhandling, kunnskapsdeling og strategisk endring i prosjektbaserte organisasjoner. Hun har vært medlem av Bygg21s arbeidsgruppe for bedre samhandling i byggeprosjekter. Hun har hatt gjesteforskeropphold på Stanford University og University of Californina, Berkeley. Hun underviser i hovedsak på BIs etter- og videreutdanningsprogrammer i strategi og ledelse, og er en etterspurt foredragsholder i næringsliv og offentlig forvaltning.

Frode Olsen

Frode Olsen
 
 

Frode Olsen, salgsdirektør Servicegrossistene 

Frode Olsen har jobbet i dagligvare- og storhusholdningsbransjen hele sitt liv, blant annet som administrerende direktør i bakerikjeden Din Baker og som salgssjef i Bama-gruppen. Han er nå salgsdirektør i Servicegrossistene AS, med ansvar for alle sektorer; privat, offentlig og offshore. Frode Olsen har masterutdanning fra Norges Varehandelshøyskole og Norges Markedshøyskole.

Terje Ilje

Terje Ilje
 
 

Terje Ilje er en meget erfaren byggingeniør med lang erfaring innenfor organisering av byggeprosjekter, kontraktsforhandlinger, økonomioppfølging og framdriftsplanlegging, spesielt ved gjennomføring av offentlige byggeprosjekter. Han har vært prosjektdirektør i Sweco og i eget foretak.

Steinar Ask

Steinar Ask
 
 

Steinar Ask, Contract Manager, Avinor
Steinar Ask er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har også en master i konfliktmegling og- løsning, fra Københavns Universitet. Han jobber som kontraktsforvalter i Avinor. I tillegg holder han kurs og veileder innen forhandlinger, konfliktbehandling/konfliktforebygging, kontraksforvaltning og innkjøp/logistikk gjennom firmaene HowToSolve og Cerato ANS.

Olav Inge Mork

Olav Inge Mork
 
 

Olav Inge Mork er samfunnsplanlegger fra Høyskolen i Volda. Han har jobbet med offentlige anskaffelser siden 2002, de siste 9 årene som innkjøpsleder i Kystverket. Han er opptatt av å kontinuerlig forbedre innkjøpsarbeidet.

 

Deldette

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo