Presentasjoner og opptak

Her finner du tilgjengelige presentasjoner fra avholdte arrangementer fra Difi og Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Sider