Difis opplæringstilbud

Difi har et stort tilbud av e-læringskurs og andre opplæringstiltak.

Se kommende arrangementer for seminarer, kurs og konferanser. 

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Som et tiltak i Program for bedre styring og ledelse, tilbyr Difi et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne. Kompetansetiltaket består av 3 samlinger à 3 timer over 3-6 måneder.

Sats - for nye ledere i staten

E-læringskurset Sats gir nye ledere en god start i lederrollen gjennom opplæring og støtte i overgangen fra fagperson til leder. Sats egner seg primært for deg som er førstegangsleder, men vil også være nytting for deg som er ny leder i en statlig kontekst. E-læringskurset kan brukes på ulike måter i egen virksomhet.

Program for toppledergrupper

Målet med programmet er at ledergruppene styrker strategiske ferdigheter gjennom økt gruppeeffektivitet. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater og deres ledergrupper.

Kontakt