GOD START! Introduksjonsprogram for nyansatte i staten

Ta godt vare på den nyansatte. En god introduksjonsfase har mye å si for den ansattes trivsel og mulighet for å komme raskt i gang i sin nye jobb. GOD START! skal øke kunnskapen om forvaltningen og inspirere den nyansatte til å gjennomføre det anbefalte læringsløpet.

Publisert: 11. feb 2016, Sist endret: 08. aug 2019
 
 

GOD START! er en webapp satt sammen av flere e-læringskurs, tips til nyansatte, oppfølgingssamtaler med leder og refleksjoner. Dere kan tilby nyansatte en anbefalt rekkefølge av opplæring, og sikrer at viktig kunnskap blir lært tidlig i ansettelsesforholdet. 

Gjennom læringsløpet får den nyansatte kjennskap til egne plikter og rettigheter som bidrar til å nå virksomhetens mål.

Faglig innhold

  1. Starte i staten (e-kurs)
  2. Om fadder (tekst)
  3. 2-mnd samtalen (refleksjon)
  4. Får Walter lov (e-kurs)
  5. Innsyn (e-kurs)
  6. 5-mnd samtale (refleksjon)
  7. Snakk om utvikling (e-kurs)
  8. Nyttige lenker
  9. Ta flere kurs?
  10. Ti tips til nyansatte

Til HR/personal

Mer om hvordan du kan bruke kurset sammen med egne introduksjonstitak i virksomheten finner du ved å lese om GOD START! på godstart.difi.no.

Deldette

Kontakt