Ledelsesverktøy og faglitteratur

Her finner du nyttig fagstoff om flere ulike tema: kulturforskjeller og etnisk mangfold, retorikk og formidling, og øvelsesoppgaver til plattform for ledelse i staten.

Publisert: 13. des 2014, Sist endret: 18. nov 2018

Lederplakaten i staten

I november 2014 presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ny lederplakat i staten. Plakaten formidler overordnede forventninger til alle ledere i staten gjennom viktige kjennetegn ved god statlig ledelse. Det er virksomhetens toppleder som har ansvar for at lederplakaten i staten gjøres gjeldende i egen virksomhet. Det finnes mange måter å gjøre lederplakaten gjeldende på, og Program for bedre styring og ledelse har laget et forslag til hvordan statlige virksomheter kan tilpasse lederplakaten i staten til egen virksomhet.

Hvordan statlige virksomheter kan jobbe med lederplakaten i staten (PDF)

Håndbok i kulturell intelligens

Ledelse i kunnskapsorganisasjoner betyr å ta menneskene og deres ulikheter på alvor. De forskjellene som nettopp kan bringe frem nye og kloke løsninger er også de forskjellene som kan gjøre at samarbeidet kræsjer og resultatene uteblir. Les mer om hvordan håndtere forskjeller mellom grupper i organisasjonen i denne praktiske håndboken.

Håndbok i kulturell intelligens (PDF)

Budskap og byråkrati - lærebok i praktisk retorikk

Gode ledere er gode til å formidle. Dette er en lærebok til alle ansatte i staten, ikke minst ledere, som ønsker mer kunnskap om formidling. Boka viser hva du selv kan gjøre for å trene dine ferdigheter i formidlingsfaget.

Budskap og byråkrati - lærebok i praktisk retorikk (PDF)

Inspirasjonshefte: Forskjeller som gjør en forskjell

Dette er et inspirasjonshefte om arbeidet med økt etnisk mangfold på statlige arbeidsplasser. Målsettingen er å vise nytten av mangfold samt inspirere og gi råd til organisasjoner som vil starte eller videreføre arbeidet med å bli en ledende mangfoldsorganisasjon. Du får et helhetlig perspektiv på hva som ligger i mangfold på arbeidsplassen, og kan plukke opp ideer og praktiske knep som passer inn i arbeidet hos dere.

Inspirasjonshefte: Forskjeller som gjør en forskjell (PDF)

Plattform for ledelse - oppgaver og dilemmaer

Verktøyhefte med oppgaver og dilemmaer til hjelp i implementering av Plattform for ledelse i staten. Materialet er basert på samtaler med statlige ledere om egne utfordringer.

Plattform for ledelse i staten - oppgaver og dilemmaer, bokmål (PDF)

Plattform for leiing i staten - oppgåver og dilemmaer, nynorsk (PDF)

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*