Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk

Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår.

Ta styring over anskaffelsene – det lønner seg

Difi tilbyr ledere kompetanseheving innen strategisk styring og organisering av anskaffelser. Styring som vil bidra til en mer effektiv utvikling av organisasjonen, bedre måloppnåelse og mest mulig verdi for pengene.

Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte

Nettkurset gir kompetanse i samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Med hovedvekt på hovedavtalen (HA) og hovedtariffavtalen (HTA) gir kurset økt forståelse i lov- og avtaleverket. Opplæringen skal styrke partssamarbeid og retter seg mot ledere, tillitsvalgte og HR/personal.

La stå! Digital veileder for utvikling av kompetansetiltak

Verktøyet «La Stå» er en digital veileder for alle som jobber med formidlings- og opplæringsvirksomhet i forvaltningen. Veilederen er svært anvendelig og kan brukes om du planlegger et kurs, skal skrive en veileder eller lage et stort opplæringsprogram.

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

I perioden 2014-2017 deltok elleve departementsområder og fylkesmannsembetene i et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse rettet mot toppledere. Hensikten med tiltaket var å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.

Innsyn - et e-læringsmagasin om offentleglova

Magasinet gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.

Sats - for nye ledere i staten

E-læringskurset Sats gir nye ledere en god start i lederrollen gjennom opplæring og støtte i overgangen fra fagperson til leder. Sats egner seg primært for deg som er førstegangsleder, men vil også være nytting for deg som er ny leder i en statlig kontekst. E-læringskurset kan brukes på ulike måter i egen virksomhet.

Program for toppledergrupper

Målet med programmet er at ledergruppene styrker strategiske ferdigheter gjennom økt gruppeeffektivitet. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater og deres ledergrupper.

Snakk om utvikling - medarbeidersamtalen i staten

Hensikten med e-læringsprogrammet er å få bedre kvalitet på medarbeidersamtalene for å oppnå bedre kompetansestyring, bedre personalledelse og styrket medarbeiderutvikling i staten.

Europakompetanse

Europakompetanse er informasjon og kunnskap om EU som har relevans for forvaltningen.

Ledelsesverktøy og faglitteratur

Her finner du nyttig fagstoff om flere ulike tema: kulturforskjeller og etnisk mangfold, retorikk og formidling, og øvelsesoppgaver til plattform for ledelse i staten.

Hospitering i Norden

Nordisk tjenestemannsutveksling er et tilbud for deg som vil hospitere i et annet land i Norden. Formålet er å styrke samarbeidet mellom forvaltningen i de nordiske landene og gi mulighet for impulser til nytenkning når det gjelder eget arbeidsfelt.

Kontakt