Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Som et tiltak i Program for bedre styring og ledelse, tilbyr Difi et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne. Kompetansetiltaket består av 3 samlinger à 3 timer over 3-6 måneder.

Sats - for nye ledere i staten

E-læringskurset Sats gir nye ledere en god start i lederrollen gjennom opplæring og støtte i overgangen fra fagperson til leder. Kurset egner seg godt både for deg som er førstegangsleder, og for deg som er ny som leder i en statlig virksomhet og har behov for å lære mer om ledelse i en statlig kontekst. Sats er kjernen i Ny som leder - tilbudet til Difi, men kan også brukes på ulike måter i egen virksomhet.

Kontakt