Ta styring over anskaffelsene – det lønner seg

Difi tilbyr ledere kompetanseheving innen strategisk styring og organisering av anskaffelser. Styring som vil bidra til en mer effektiv utvikling av organisasjonen, bedre måloppnåelse og mest mulig verdi for pengene.

Publisert: 21. okt 2015, Sist endret: 01. jun 2017

Hva kan strategisk styring av anskaffelser bidra til?

Fagområdet har et uutnyttet potensial som strategisk virkemiddel, til en mer effektiv verdiskapning, bedre tjenesteleveranser, reduserte kostnader, redusert risiko og til å bygge et godt omdømme. Potensialet kan realiseres av deg som leder.  Vil du vite hvordan?

Difis tilbud til ledere

Difi tilbyr ledere i stat, fylke og kommune faglig oppdatering på ledelse, styring og organisering av anskaffelsesarbeidet. Dette slik at potensialet som ligger i fagområdet kan realiseres gjennom god styring og ledelse for en bedre og mer effektiv måloppnåelse for din organisasjon.

Tilbudet om faglig oppdatering gjennomføres gjennom dialog, foredrag, i møte med eller gjennom workshop.  Vi kommer til deg.

Temaene vil være tilpasset ditt behov. Eksempler på tema kan være:

  • Potensialet til anskaffelser – hva er realistisk?
  • Effektiv styring – hvordan?
  • Fokus på resultater – kontinuerlig forbedring
  • Hvordan lykkes med mål og resultatstyring av anskaffelsene?
  • Hvordan lykkes med kostnadsbesparelser?
  • Hensiktsmessig organisering
  • Hva er kompetansebehovet?
  • Hvilke strategier fungerer?

Interessert?

Er du interessert i tilbudet? Vil du vite mer? Ta kontakt for en fortrolig og uforpliktende samtale med prosjektleder Tanja Huse-Fagerlie, telefon: 99085889.
Vi ser frem til å høre fra deg.

Om veiledningstilbudet

Veiledningstilbudet er en del av Difis leveranse innen anskaffelsesområdet. Difi skal utvikle offentlig sektor og gjennom sitt arbeid bidra til effektive, gode offentlige anskaffelser. For å nå dette målet er kompetansespredning tilpasset alle roller i en offentlig organisasjon relevant.

Prosjektet « God strategisk styring, ledelse og organisering av offentlige anskaffelser» ble etablert i 2015 for å sikre at også offentlige ledere blir tilført nødvendig strategisk kompetanse innen anskaffelsesområdet. Veiledningstilbudet vil bestå i 2015 og 2016.

Deldette