Foredragsholdere

Vi hadde mange spennende foredragsholdere på konferansen. Her ser du noen av dem:

Til å lede oss gjennom konferansens første dag hadde vi:

 
 

Anne Grosvold, kjent journalist i NRK fram til 2016. 

Disse møter du blant andre 8. juni:

Hege skryseth
 
 

Hege Skryseth
Leder av Kongsberg Digital som er spydspissen i Kongsberg Gruppens digitale transformasjon. Hun snakket om innovasjon gjennom samarbeid og kompetansedeling. 

 
 

Jan Tore Sanner
Statsråden har ansvar for både digitalisering og kommune-stat-samarbeid. Hvilke tanker har han om den spennende fortsettelsen? 

Barbara Ubaldi
 
 

Barbara-Chiara Ubaldi
Ubaldi leder arbeidet med digital forvaltning og åpne data i OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development). De har nylig gjennomført en evaluering av Norges arbeid med digital forvaltning. Ubaldi vil presentere hvordan Norge ligger an og anbefale hva vi bør gjøre fremover.

 

I tillegg til disse kommer:

Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene, administrerende direktør Lasse Hansen, KS, direktør Kirsti Slotsvik, Kystverket, daglig leder Geir Schulstad, BarentsWatch, avdelingsdirektør Cato Rindal, Politidirektoratet, riksarkivar Inga Bolstad, Riksarkivet, direktør Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket, leder innovasjon og utvikling Christoffer Hernæs, Skandiabanken, finansbyråd Robert Steen, Oslo kommune,  skattedirektør Hans Christian Holte, Skattedirektoratet, avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo, Finansdepartementet, IT-direktør Torbjørn Larsen, NAV

Program 8. juni
Digitaliseringskonferansen 2017

 

Disse møter du 9. juni:

Seniorrådgiver Johan Englund, Difi
Fagdirektør strategi Øivind Bohn Vestli, Tolldirektørens stab, Tolletaten
Rådgiver innovasjon og styring Geir Graff, Kunnskapssenteret i Asker kommune
Seniorrådgiver Lars Nokken, Difi
Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi
Prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune
Direktør Odd Ruud, Digitale Gardermoen
Salgsdirektør Gunnar Nybø, Tieto
Prosjektleder Isabella Kasin, Miljødirektoratet
Renate Enemark Bergersen, PwC
Prosjektleder for stimuleringsordningen for tjenestedesign  Sissel Hoel, Difi
Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi 
Daglig leder Reinert Mithassel, Biblo Tøyen bibliotek
Rektor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus 
Seksjonssjef Jacob Landsvik, Universitet i Oslo (UiO)
Direktør Heidi Austlid, IKT-Norge 
IKT-direktør Kjetil Århus, Bergen kommune 
Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten
Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Stakeholder Manager - Connecting Europe Facility (CEF) Kelly Liljemo, European Commission
Seksjonssjef Andre Hoddevik, Difi
Kontorsjef Bea Dahl, NAV
Direktør Christine Korme, Abelia
Fagdirektør Tor Alvik, Difi
Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi
Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi
Founding Partner Lavrans Løvlie, Livework
Managing Partner Erik Lehne, Gartner  
Kontorsjef Kristian Munthe, NAV
Fagsjef Trine Lind og tjenestedesigner Ingvild Sundby, Oslo kommune
Seniorrådgiver Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene 
Divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad, Helsedirektoratet

Program 9. juni
Digitaliseringskonferansen 2017

 

Publisert: 11. mar 2015, Sist endret: 13. jun 2017

Deldette