Foredragsholdere

Til å lede oss gjennom konferansens første dag har vi:

Anne Lindmo
 
 

Anne Lindmo
Anne Lindmo er landets ubestridte talkshowdronning.  Hun har skapt sin tv-suksess gjennom en unik evne til å møte mennesker, stille velvalgte spørsmål og skape flyt og temperatur i gode samtaler. Lindmo behersker kunsten å skape substans og skarphet i kombinasjon med humør og hjertevarme. Lindmo har parallelt med sine oppdrag for NRK skaffet seg bred erfaring som programleder og foredragsholder på konferanser og seminarer og har solid kunnskap om norsk næringsliv og virksomhet i ulike sektorer og bransjer. 

Disse møter du blant andre 6. juni:

Ingunn-Sofie Aursnes
 
 

Ingunn-Sofie Aursnes
Ingunn-Sofie Aursnes er cand.jur. fra 1988, er direktør i Utlendingsnemnda hvor hun tidligere har vært nemndleder. Hun har vært direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Aursnes har vært rådmann, har ledet kommunalavdelingen/ juridisk avdeling hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og har erfaring fra internasjonalt arbeid for UNHCR og OSCE.

Tor Olav Mørseth
 
 

Tor Olav Mørseth
Daglig leder i DigitalNorway Toppindustrisenteret. Tor Olav har jobbet med digitalisering av mediebransjen i en årrekke. Siden han begynte som journalist i lokalavisen som 14-åring har han hatt flere sentrale roller, og jobbet med innhold, kommersialisering og produkt- og teknologiutvikling. Før han begynte i DigitalNorway Toppindustrisenteret høsten 2017, var han sjefredaktør i Adresseavisen og medlem i konsernledelsen i Polaris Media. Han er utdannet økonom, og har også jobbet og bodd i Kina et par år.
 

Lasse Hansen
 
 

Lasse Hansen 
Lasse Hansen ble administrerende direktør i KS sommeren 2014. Han kom da fra Fredrikstad kommune, hvor han hadde vært rådmann de siste seks årene. Hansen jobbet 10 år i Miljøverndepartementet, og har mer enn tjue års erfaring fra kommunesektoren. Bak seg har han blant annet erfaring som rådmann i Notodden, kommunalsjef for samfunns- og kulturutvikling i Porsgrunn kommune og som byingeniør i Skien kommune. Adm.dir. i KS er samtidig konserndirektør i KS Holding AS, som eier KS’ fem datterselskaper Kommunenes Hus AS, Kommuneforlagets AS, Kommunal Rapport AS, KS-Konsulent AS, og KS-Agenda AS.

Silvija Seres
 
 

Silvija Seres
Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs, DNV-GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Christian Fotland
 
 

Christian Fotland
Christian Fotland er Rådmann i Os kommune. Han har lang toppleder erfaring bla annet som rådmann i Lillehammer, adm.dir på høgskolen i Bergen og nå rådmann i OS kommune. Framtidsrettet kommunal sektor med brukervennlige digitale tjenester er bla tema for innlegget til Fotland.

Fredrik Gulowsen
 
 

Fredrik Gulowsen
Fredrik Gulowsen er gründer av Nyby. Han har bakgrunn fra start-ups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no og kommer for å fortelle om NYBY. Sammen med en rekke norske kommuner, ideelle, frivillige og private aktører utvikler NYBY nå en digital plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn med selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. 

Christine Bergland
 
 

Christine Bergland
Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. 
I tillegg har hun har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Bergland har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. 
 

Øystein Børmer 
Som tolldirektør er han øverste leder for nesten 1700 ansatte. Han kom fra jobben som direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), der han har arbeidet siden 2006, først som assisterende direktør og leder for stabsavdelingen, og fra 1. november 2012 som toppleder. Børmer er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1994). Tidligere har han vært finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe (1997 – 2001) og statssekretær i Finansdepartementet (2001 – 2005).

Idar Kreutzer
 
 

Idar Kreutzer
Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Posten Norge, og i Aschehoug Forlag. Han er styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. I 2017 ble Kreutzer utpekt av Nordisk ministerråd til å utrede tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen. I 2015 ble han utnevnt i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Lars Peder Brekk
 
 

Lars Peder Brekk
Lars Peder Brekk er direktør i Brønnøysundregistrene. Han er utdannet innen økonomiske fag og har bred kunnskap om offentlig sektor og næringsliv. Han har en lang karriere bak seg som næringslivsleder og politiker. Han var blant annet statsråd i regjeringen Bondevik (2000) og regjeringen Stoltenberg (2008-2012). Brekk tiltrådte som direktør i Brønnøysundregistrene i 2014. Brekk representerer etaten i samarbeidsforumet for offentlig digitalisering (Skate) og han er leder av Altinn styringsråd.

Hans Christian Holte
 
 

Hans Christian Holte
Hans Christian Holte ble utnevnt til skattedirektør i 2013. Holte leder OECDs skattedirektørforum, FTA Chair (Forum on Tax Administration). Han leder regjeringens IKT sikkerhetsutvalg. Hans Christian Holte var direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008. Han er utdannet cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1992. Holte har tidligere arbeidet blant annet som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet fra 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet fra 2005 til 2008.

Harald Nikolaisen
 
 

Harald Vaagaasar Nikolaisen
Administrerende direktør i Statsbygg siden 2013. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra BI. Han kom til Statsbygg fra stillingen som utbyggingsdirektør i Jernbaneverket og har tidligere arbeidet i Statoil og Norsk Hydro.

Arne Krokan
 
 

Arne Krokan
Arne Krokan er professor i "teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse" ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har skrevet en rekke bøker om digitalisering, digital økonomi og nettverksøkonomi. Hans siste bøker er "Det friksjonsfrie samfunn" og "deling-plattform-tillit". Han er særlig opptatt av hvordan ny teknologi og digitale tjenester påvirker organisasjoner og samspill mellom ulike aktører i samfunnet.

Bjørn Erik Thon
 
 

Bjørn Erik Thon
Bjørn Erik Thon  har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). Han er 54 år og bor i Oslo med familien sin. 

Tore Tennøe
 
 

Tore Tennøe
Er direktør i Teknologirådet, som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som er viktig for Norge. Aktuelle prosjekter er det digitale skiftet i offentlig sektor, kunstig intelligens og helse, selvkjørende biler i byene og livslang læring i det nye arbeidslivet. Tennøe har også vært president for det internasjonale samarbeidet for teknologipolitikk i to perioder og er en etterspurt foredragsholder i  inn- og utland.   

Program 6. juni
Digitaliseringskonferansen 2018

Og disse møter du 7. juni:

 • Seniorrådgiver Johan Englund, Difi
 • Hanne Lystad, prosjektleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Ida Skaaret Laustsen, prosjektrådgiver, Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Anette Kiran, anbudsansvarlig Kolonial.no
 • Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, Kristiansand kommune
 • Mari Vestre, seniorrådgiver, Difi
 • Jo Espen Glent, IT sjef, Justervesenet
 • Kjersti Eiken Haukeland, Innolab, Bergen kommune
 • Oberstløytnant Tormod Heier, Forsvarets høgskole 
 • Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune
 • Direktør Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet
 • Thale Kuvås Solberg, Sparebank 1 Daglig leder for SMB lab 
 • Departementsråd Tom Rådahl, Klima- og miljødepartementet
 • Direktør Nils Kristian Nakstad, Enova SF
 • Senior forretningsutvikler Ann Merethe Lysø Sommerseth, TrønderEnergi
 • Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi  
 • Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi
 • Seniorrådgiver Helge Bang, Difi
 • Seniorrådgiver Olav Astad Kristiansen, Difi
 • Principal analyst Arne Johan Larsen, Statoil
 • Seniorrådgiver Rune Kjørlaug, Difi
 • Arkivleder Michael Baumann, Fylkesmannen i Nordland
 • Seksjonssjef Øyvind Grinde, Difi
 • Avdelingsdirektør Torgeir Strypet, Difi
Program 7. juni
Digitaliseringskonferansen 2018

 

Publisert: 11. mar 2015, Sist endret: 14. mai 2018

Deldette