Foredragsholdere

Publisert: 04. mar 2019, Sist endret: 12. jun 2019

Disse møter du 11. juni

Dagens konferansier

Eirik Bergesen
 
 

Eirik Bergesen

Eirik Bergesen er politisk kommentator og leder det politiske showet "All Makt" på radio og scene. Han har UD-bakgrunn gjennom ti år, ved Utenriksministerens sekretariat, EU-delegasjonen i Brüssel, ambassaden i Washington DC og aspirantkurset. Han har også hatt fagansvar for internasjonale relasjoner i kommunikasjonsselskapet Burson-Marsteller. De siste årene har han jobbet med tv-programmer som Lindmo, Storbynatt, Anne-Kat, Riksforsamlinga, Otto har fått nok, Nytt på Nytt m.fl. 

Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius
Direktør i Difi

Steffen Sutorius er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekter både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, der han blant annet var ansvarleg for et av de største endrings- og IKT-prosjekt som har vært gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vært involvert i strategiske endringsprosesser, store prosjekt og større anskaffelser for en rekke departement, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter.   

Nikolai Astrup
 
 

Nikolai Astrup
Digitaliseringsmininster i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digitaliseringsministeren har ansvar for IKT-politikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden har også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon i Samferdselsdepartementet, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg har statsråden ansvaret for Altinn, næringsrettet IKT, Digital21, og ressurser til IKT-forskning i Nærings- og fiskeridepartementet.

Kristin Weidemann Wieland
 
 

Kristin Widemann Wieland
Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS (Kommunesektorens organisasjon)

Hun har bred toppledererfaring fra både privat og offentlig sektor og har hatt ansvar for flere store omstillings- og endringsprosjekter. I tillegg til omstilling av organisasjon og tjenester gjennom innovativ bruk av teknologi, brenner hun for hvordan offentlig-privat samarbeid og bruk av anskaffelser kan brukes som strategisk virkemiddel for endring. Kristin begynte i KS i august 2018 og har tidligere blant annet jobbet som kommunaldirektør i Bærum kommune og vise adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet Siv.ing i Informasjonssystemer fra NTH og MBA fra NHH.

Anette Mellby
 
 

Anette Mellbye
Rådgiver og styremedlem med spisskompetanse på digital transformasjon og innovasjon. Associate Director i Boston Consulting Group fra 1. juni.

Anette er statsviter og har jobbet i en rekke teknologi- og utviklingsrelaterte stillinger i Schibsted-konsernet. De siste årene i Schibsted bygget hun opp og ledet Aftenposten Mobil AS. I fire år hadde hun ansvar for den plattformen som transformerer mest – mobilen, i den bransjen som – til nå – er blitt disruptert hardest, nemlig mediebransjen. Hun var initiativtager til Aftenpostens konferanserekke «Teknologi og Fremtiden arbeidsmarked», og deltar aktivt i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg. Mellbye inngikk også i et globalt Schibsted-team som hadde som oppdrag å fasilitere transformasjon av Schibsted fra et tradisjonelt hierarkisk og desentralisert konsern tilstede i 31 land, til en global matrise-organisasjon; der produkt og teknologi skulle på tvers. 

 
 

Sigrun Vågeng
Direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Halvparten av Norges innbyggere mottar årlig tjenester eller ytelser fra etaten, som disponerer 36% av statsbudsjettet. Med 64 mill besøkende på nav.no i fjor, hvorav over halvparten logget seg på, er Sigrun Vågeng ansvarlig for det største offentlige nettstedet. Hun har satt bedre brukermøter høyt på sin dagsorden, og det krever digital transformasjon. Vågeng har tidligere vært direktør for arbeidsliv i NHO, for KS og for SIFO.

Synne Homble
 
 

Synne Homble
Konserndirektør mobilitet og reiseliv, VY

Homble er konserndirektør mobilitet og reiseliv. Hun kommer tidligere fra stilling som konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner i det internasjonale havbrukskonsernet Cermaq Group AS, og hadde ulike lederstillinger i Cermaq fra 2006 – 2016. Før det var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1998-2006. Homble er Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Hun er nestleder i styret i Statnett SF og medlem av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Knut Bjørgaas
 
 

Knut Bjørgaas
Avdelingsdirektør, Difi

Knut Karper Bjørgaas er sivilingeniør innan elektro og data fra NTH, og har jobba med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innafor telekom, finans og forsikring i over 20 år. Han starta i Difi i april 2018, og har i ti år hatt ulike lederstillinger i Storebrand med hovedvekt på prosessforbedring, it-prosjekter og digitalisering. Han har også arbeidd åtte år i Telenor og to år i Statens pensjonskasse.
 

Christine Bergland
 
 

Christine Bergland
Direktør i Direktoratet for eHelse

Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. Christine har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.

Hans Christian Holte
 
 

Hans Christian Holte
Direktør i Skatteetaten

Hans Christian Holte har siden 2013 vært skattedirektør. Han leder også OECD-organet Forum on Tax Administration, et samarbeidsforum med skattedirektører fra 50 land. Holte ledet IKT-sikkerhetsutvalget, som leverte sin utredning desember 2018. Holte er statsviter fra Universitetet i Oslo (1992), og har også en Cand Mag-grad i informatikk fra samme sted. Holte har jobbet som konsulent i Andersen Consulting, før han begynte i Planleggings- og samordningsdepartementet i 1997. Han har siden innehatt ulike lederstillinger i Sosial- og helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, og Kunnskapsdepartementet, før han ble DIFIs første direktør fra 2008-2013. 

Erik Fosse
 
 

Erik Fosse
Professor og avdelingsleder i Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus

Erik Fosse er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og er professor i kirurgi ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Siden 1996 har han ledet Intervensjonssenteret, som er en forskningsavdeling for utvikling av nye behandlingsmetoder ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avdelingen forsker også på de samfunnsmessige konsekvensene av nye behandlingsmetoder og nye teknologier som innføres i sykehus.

Disse møter du 12. juni

  Sesjon 1: Innovativ dokumentasjon - fremtidens måter å jobbe på

  Inga Bolstad
   
   

  Inga Bolstad
  Riksarkivar, Arkivverket  

  Inga Bolstad ble utnevnt til riksarkivar i juni 2014, og ble med det landets første kvinne til å inneha stillingen. Bolstad er spesielt opptatt av at Arkivverket skal være en viktig og nødvendig aktør i digitaliseringen av samfunnet. Før hun tiltrådde stillingen som riksarkivar hadde Bolstad flere års erfaring fra ulike lederstillinger i Skatteetaten, blant annet som avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS.  

  Vilde Ronge
   
   

  Vilde Ronge
  Avdelingsdirektør arkiv og dokumentforvaltning, Norsk helsenett

  Vilde Ronge elsker arkiv! Og har over 20 års erfaring fra bransjen. Ronge har vært på leverandørsiden og jobbet med Noark-systemer, vært arkivleder i NRK og i Justis- og beredskapsdepartementet, hatt ulike lederroller i Arkivverket og er nå avdelingsdirektør i Norsk Helsenett som leverer arkivtjenester til etatene i helseforvaltningen. På fritiden er Ronge nestleder i Norsk Arkivråd og leder av Section of Professional Associations (SPA) i International Council on Archives (ICA).
   

  Aslak Holtan
   
   

  Aslak Holtan
  Seksjonssjef Dokumentsenteret, Utlendingsdirektoratet

  Aslak Holtan har arbeidet i UDI siden 2006. I UDI har Holtan i hovedsak arbeidet med dokumentforvaltning og med forbedringsarbeid. Siden 2015 har Holtan vært leder for Dokumentsenteret i UDI og leder for 28 personer.

  Hans Petter de Fine
   
   

  Hans Petter de Fine
  Teamleder dokumentasjonsforvaltning og fagarkiv, Ytelsesavdelingen, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

  Hans Petter de Fine har jobbet i NAV siden 2009. De siste årene har han vært teamleder for dokumentasjonsforvaltning og fagarkiv i Ytelsesavdelingen, som er ansvarlig for utvikling og styring av systemer for dokumentasjonsforvaltning som brukes i hele etaten.  Han er opptatt av at arkivet er til for å dekke forretningen sine behov, ikke for arkivet sin skyld.
   

  Anja Jergel Vestvold
   
   

  Anja Jergel Vestvold
  Styreleder, Norsk Arkivråd

  Anja Jergel Vestvold er information management konsulent i Sopra Steria og styreleder i Norsk Arkivråd, Norges største interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Hun er opptatt av at digitaliseringen i Norge vil oppnå bedre resultat når dokumentasjon og arkiv behandles som en ressurs. 

  Shazad Rana
   
   

  Shahzad Rana
  Teknologidirektør, Microsoft Norge 

  Shahzad Rana primærområde er offentlig sektor, og han er en aktiv debattant og foredragsholder. Shahzad er lidenskapelig opptatt av hvordan bedrifter og offentlige etater kan bruke teknologi til å realisere sine visjoner. Shahzad har bred erfaring som serieentreprenør i bransjen. Han startet sitt første selskap i 1993 i kjølvannet av det teknologiske skiftet som skjedde fra MS-DOS til Microsoft Windows. Han har tilbragt hele sin yrkesaktive karriere i IKT-bransjen 

  Guro Sandersen
   
   

  Guro Sandersen
  Industry Manager, Google Norge

  Guro Sandersen jobber med et mål om å digitalisere Norge. Hennes bakgrunn som kravstiller av tjenester, produsent av tjenester og nå leverandør av tjenester gjør at hun har en god forståelse for hvordan både kunder og partnere bør utfordres i deres prosess for å fornye seg og sin bedrift. Guro er også med på å utfordre teknologibransjen i Norge ved å være en aktiv bidragsyter i Oda-Nettverk.

   

  Espen Sjøvoll
   
   

  Espen Sjøvoll
  Avdelingsdirektør Forvaltning, Arkivverket 

  Espen Sjøvoll er avdelingsdirektør i Arkivverket med ansvar for dokumentasjon og arkiver som oppbevares i offentlig sektor og er opptatt av hvordan digitalisering påvirker vår evne til å skape god dokumentasjon av viktige hendelser og beslutninger. Han var også med i utvalget som har laget forslag til ny arkivlov. 

  Rune Kjørlaug
   
   

  Rune Kjørlaug
  Sjefsarkitekt fellesløsninger, Difi 

  Rune Kjørlaug er sjefsarkitekt for Difis felleskomponenter og løsninger og utgjør bindeleddet mellom forretning og teknologi, men har også et øye for innovative måter å utnytte både dagens og kommende teknologier på i utøvelse av jobben. Medansvarlig i eInnsyn og eFormidling, og var med i utvalget som har laget forslag til ny arkivlov. 20+ års erfaring som utvikler/arkitekt, de siste 13 år i forvaltningen. 

  Magnus Brøyn
   
   

  Magnus Brøyn
  Daglig leder Coxit Public Relation og teknologikommentator
  Magnus Brøyn har over 20 års erfaring fra media, teknologi og kommunikasjon - med fokus på digital kommunikasjon og sosiale medier - og han er ofte å se i Norges største medier med sin kunnskap om aktuelle teknologitrender, innovasjon og digitalisering. Magnus snakker om hvordan noen av de mest sentrale digitale trendene i dag setter agendaen for alle bransjer og organisasjoner - og hvordan det påvirker våre liv - på tvers av jobb og privatliv.

  Sesjon 2: Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje - i samarbeid med digitale start-ups

  Ola Elvestuen
  Klima- og miljømininster

  Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie, og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Ola Elvestuen ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og var leder av byutviklingskomiteen fra 2003-2011. I 2011-2013 var han byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Elvestuen var leder av Oslo Venstre fra 2000-2007 og har vært nestleder i Venstre siden 2008. I 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Oslo, og gjenvalgt i 2017. Han har vært leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden 2013. 17.01.2018 ble han utnevnt til klima- og miljøminister.

  Endre Angelvik
   
   

  Endre Angelvik
  Direktør mobilitetstjenester i Ruter As 

  Endre Angelvik har jobbet med innovasjon og endring bygget på teknologi hele sin karriere. Han startet som gründer og har senere jobbet i både store og små organisasjoner med teknologi, utvikling og innovasjon. For 5 år siden startet han i Ruter, hvor han i dag jobber med fremtidens mobilitet og utprøving av nye tjenester. Han er av natur teknologioptimist og har mer tro på å skape fremtiden vi ønsker oss enn å vente på at den skal komme. 

  Martin Vik
   
   

  Martin Vik 
  Leder kommunikasjon og digitalisering hos Halden kommune

  Martin Vik har en pedagogisk bakgrunn og har senere bygd på med kommunikasjon. Han har jobbet i kommune i nesten 15 år, og har det siste året ledet digitaliseringsarbeidet og etableringen av Halden Smart City. Vi er helt avhengige av å designe nye tjenester til innbyggerne, hvor vi kan bruke og tilby data på tvers av siloene.  Jeg er passe utålmodig og kanskje litt over snittet risikovillig. Det handler om å tenke stort, og våge å si det høyt.  

  Dag Strømsnes
   
   

  Dag Strømsnes
  Avdelingsdirektør offentlige anskaffelser i Difi 

  Dag Strømsnes har tidligere jobbet som konsulent i KPMG og PwC og har elleve års erfaring fra henholdsvis Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Dag begynte i Difi da direktoratet ble opprettet januar 2008. Han er utdannet statsviter. 

  Nils Ola Bark
   
   

  Nils Ola Bark  
  Leder for forretningsutvikling i teknologiselskapet Atea.  

  Han har drevet digitalbyrået Isobar, vært med i oppstartteamet i Finn, og var med å starte Schibsted Classified Media (i dag Schibsted Marketplaces). Han har i tillegg en Master of Arts i Internasjonal Økonomi og en MBA.  
  Teknologiutviklingen påvirker alle virksomheter og er utfordrende for både ansatte og ledere. Offentlige virksomheter og private bedrifter står midt oppe i store endringer. Nils Ola tar for seg hvordan norske virksomheter kan få til sunn drift, vekst og transformasjon. Samarbeid mellom oppstartvirksomheter er en sentral driver for et stort selskap som Atea, slik at teknologi kan bidra til gode løsninger til det beste for brukerne og samfunnet.   
   

  Christian Behring Pedersen
   
   

  Christian Bering Pedersen 
  Technology and Data Lead at Autonomous Mobility 

  Christian har mer en 10 års erfaring IT-konsulentbransjen hvor han har arbeidet med strategi, produktutvikling og prosjektledelse. I Autonomous Mobility jobber Christian med å hjelpe den raskt voksende organisasjonen med verktøy for å jobbe digitalt og smidig – og med å bygge alle komponenter og integrasjoner som trengs for å sette autonome biler på veien i nordiske land.  

  Marco Westergren
  Head of Power & Utilities i InfoTiles

  Marco Westergren har utdanning innen hydrologi og geomatikk, og har jobbet med måling, analyse og modellering av vannrelaterte utfordringer i vannkraft og kommunesektoren. I dag leder Marco vann og analyse hos InfoTiles, en norsk teknologi startup (oktober 2016) som har utviklet en «Netflix» for innsamling av informasjon fra forskjellige kilder som sensorer, eldre fagsystemer og åpne datasystemer for byer og kommuner. InfoTiles har blant annet vunnet prisen for mest innovative og besparende løsningen på Nordic Edge Expo 2018.

  Satvir Singh Parmar
   
   

  Satvir Singh Parmar 
  CEO Virinco 

  Made in Drammen – sønn av India, barn av Norge. Fysiker fra UiO, Markedsfører fra Orkla, Business Technology Associate fra McKinsey og Corporate Vice President for Innovation fra Eltek og nå CEO Virinco – et norsk globalt teknologiselskap som designer, utvikler og produserer sensorteknologi i Norge for blant annet Kommune-Norge for gjennom det samarbeidet vinne det globale markedet. Vicotee er et startup (2016) datterselskap av Virinco Group - Tatt opp som selected IoT partner av Arrow (Fortune 113) og Analog Devices (Fortune 520). 

  Jorunn Birkeland
   
   

  Jorunn Birkeland 
  Innkjøpsleder i Gjesdal kommune 

  I tillegg til å jobbe med tradisjonelle anskaffelser i Gjesdal kommune, er Jorunn prosjektdeltaker i FABULOS. Dette er et EU finansiert innovasjonsprosjekt under Horisont 2020 hvor formålet er å anskaffe FoU for prototyping og testing av smarte systemer som er i stand til å drive en flåte med selvkjørende minibusser. FABULOS består av 6 innkjøpspartnere i Europa, hvor Gjesdal er en av disse og eneste fra Norge.  

  Kjersti Haukeland Eiken
   
   

  Kjersti Haukeland Eiken 
  Leder av Innolab i Bergen kommune. 

  Kjersti har vært ansvarlig for opprettelse og utvikling av Innolab, innovasjonssenter for digitalisering og innovasjon, i Bergen kommune som bidrar til tverrfaglig samhandling mellom sektorene, innbyggerne, næringsliv, akademia og det frivillige. 

  Eivind Kristoffersen
   
   

  Eivind Kristoffersen
  PhD kandidat og forsker ved NTNU og SINTEF 

  Eivind Kristoffersen forsker på hvordan digitale teknologier som IoT, Big Data og AI kan muliggjøre en mer bærekraftig og sirkulær økonomi, samt øke konkurranseevne for Nordiske bedrifter. Han er spesielt opptatt av å formidle de enorme mulighetene som ligger i den sirkulære økonomien og synergiene som kan høstes fra digitalisering. Med IT og maskinteknisk bakgrunn som sivilingeniør har han først jobbet som løsningsarkitekt i konsulentbransjen, innenfor DevOps og informasjonssikkerhet, før han så påbegynte sin doktorgrad. Han jobber nå også som arbeidspakkeleder i det nordiske forskningsprosjektet CIRCit. 

  Kristin Weidemann Wieland
   
   

  Kristin Weidemann Wieland
  Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i Kommunesektorens organisasjon (KS).

  Kristin har bred toppledererfaring fra både privat og offentlig sektor og har hatt ansvar for flere store omstillings- og endringsprosjekter. I tillegg til omstilling av organisasjon og tjenester gjennom innovativ bruk av teknologi, brenner hun for hvordan offentlig-privat samarbeid og bruk av anskaffelser kan brukes som strategisk virkemiddel for endring. Kristin begynte i KS i august 2018 og har tidligere blant annet jobbet som kommunaldirektør i Bærum kommune og vise adm.dir. i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet Siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og MBA fra NHH. 

   

  Sesjon 3: Slik lykkes du med digital transformasjon – syv lederkompetanser

  Birgitte Yttri
   
   

  Birgitte Yttri
  Seksjonssjef for Innovasjon og brukerretting i Difi.

  Birgitte er forholdsvis ny i offentlig sektor, men har god erfaring med arbeid innen digital transformasjon, organisasjonskulturer og innovasjonsarbeid i privat sektor gjennom mange år i Telenor. Birgitte tar opp til diskusjon hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon offentlig sektor, gjennom et blikk på hvordan tidligere suksesser og fraværet av en riktig organisasjonskultur kan hindre målet om omstilling, effektivisering og transformasjon i offentlig sektor.

  Anne Kristine Hanevold
   
   

  Anne Kristine Hanevold
  Seniorrådgiver i Avdeling ledelse i Difi.

  Anne Kristine er statsviter og har jobbet i offentlig sektor siden 2001, og har i tillegg noen års erfaring som konsulent med arbeid innenfor organisasjons- og IKT utvikling. Anne Kristine er prosjektleder for kompetansetiltaket «strategisk IKT-kompetanse for ledere». Hun er opptatt av problemstillinger i skjæringspunktet mellom digitalisering og styring, ledelse og organisasjonsutvikling.

  Geir Graff
   
   

  Geir Graff
  Porteføljeforvalter Innovasjonsstrateg i Asker kommune.

  Geir jobber med kommunereform, innovasjon, utvikling og kompetanse. De siste 10-15 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse og virksomhetsstyring, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor. Nå om dagen handler det mest om å slå sammen tre kommuner og lage en ny og helhetlig styringsmodell basert på FNs bærekraftsmål.

  Karin Bøhlerengen
   
   

  Karin Bøhlerengen
  Prosjektleder for det som var et av Norges største utviklingsprosjekter – Foreldrepengeprosjektet i NAV.

  Her har hun ledet NAVs digitalisering av engangsstønad og foreldrepenger. Foreldrepengeprosjektet startet i 2016 og avsluttes i juni 2019. Karin har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Norge og Skottland og har jobbet med digitalisering i både offentlig og privat sektor i over 15 år.

  Tale Skjølsvik
   
   

  Tale Skjølsvik
  Tale brenner for verdiskapende digitalisering. Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Tale liker å engasjere og få folk til å tenke annerledes. Hun har lang erfaring som foreleser og foredragsholder innen blant annet digital transformasjon, strategi og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har også jobbet som ledelseskonsulent og publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

  Tor Olav Mørseth
   
   

  Tor Olav Mørseth
  Daglig leder i DigitalNorway
  Mørseth har ledet og bygd opp DigitalNorway fra oppstarten høsten 2017. Før dette har han en lang bakgrunn fra mediebransjen, blant annet som sjefredaktør i Adresseavisen og i konsernledelsen i Polaris Media. Han har jobbet med innhold, og produkt- og teknologiutvikling gjennom flere år i ulike roller i mediebransjen. Han har i perioder bodd og jobbet i Kina, og er blant annet utdannet innen økonomi og ledelse.

  Cecilie Flatum, Deloitte
   
   

  Cecilia Flatum
  Leder av Deloitte Consulting Norge 

  Cecilia har 20 års erfaring fra offentlig sektor og brenner for at morgendagens velferdsstat skal kunne tilby smartere, mer integrerte og bærekraftige tjenester. Hun har ledet flere store offentlige programmer og prosjekter i skjæringspunktet mellom prosess, organisasjon og teknologi. Cecilia er partner i Deloitte og har vært leder av Consulting siden mai 2019. Før dette var hun leder av Deloittes bransjegruppe for offentlig sektor. Før Deloitte, jobbet Cecilia som økonomisjef ved Ullevål universitetssykehus.  

  Frede Hermansen, Forsvarsdepartementet
   
   

  Frede Hermansen
  Assisterende departementsråd, Forsvarsdepartementet

  Frede Hermansen har siden 2017 vært Assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han kom da fra stillingen som Avdelingsdirektør for Strategi, Økonomi og Virksomhetsstyring i Politidirektoratet. Hermansen kom til Politiet i 2013 etter å ha deltatt i «Politianalyseutvalget» (NOU 2013) og var sentral i planlegging og gjennomføring av reform- og endringsarbeidet i Politiet fra 2013 til 2017. Han har utdanning fra Hærens Krigsskole og en mastergrad fra BI. Han har tidligere innehatt ulike stillinger som leder- og saksbehandler i Forsvarsdepartement, primært knyttet til Forsvarssektorens langtidsplaner og gjennomføringen av disse. 

  Ingrid Olsen, Domstoladministrasjonen 
   
   

  Ingrid Olsen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen 

  Ingrid leder en avdeling i Domstoladministrasjonen som har ansvaret for Innovasjon og utvikling av domstolenes kjerneprosesser. Ingrid er i tillegg prosjektleder for Domstolsadministrasjonens store digitaliseringssatsing Digitale domstoler som ble startet opp i 2017 og går frem til 2023. Ingrid er siviløkonom. 

  Sesjon 4: Hvordan kan økosystemer bidra til å løse samfunnsutfordringer?

  Lasse Lien
   
   

  Lasse B. Lien
  Professor, Norges Handelshøyskole, NHH 

  Lasse B. Lien (dr. oecon) er professor i strategi ved Norges Handelshøyskole, og leder for forskningsgruppen S T O P (Center for Strategy, Organization and Performance). Liens forskning og undervisning fokuserer på årsaken til prestasjonsforskjeller mellom organisasjoner, hva som skaper dem, hva som bryter dem ned, og hva som gjør at de noen ganger varer lenge. 

  Bjørn Guldvog
   
   

  Bjørn Guldvog
  Direktør i Helsedirektoratet 

  Bjørn Guldvog (dr. med.) har siden 2012 vært helsedirektør og øverste leder for Helsedirektoratet, som er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Guldvog hadde da vært assisterende direktør fra 2006, og divisjonsdirektør fra 2002-2006. Bjørn Guldvog ble i 1985 uteksaminert som lege fra Universitetet i Oslo.  

   

  Bodil Rabben
   
   

  Bodil Rabben 
  Divisjonsdirektør for utvikling og forvaltning i  Direktoratet for e-helse 

  Bodil Rabben er utdannet innen datateknikk, ledelse og styring. Hun har vært ansatt i direktoratet for e-helse siden 2015 og er nå divisjonsdirektør for utvikling og forvaltning. Rabben har omfattende og bred erfaring fra konsulentselskapet Capgemini Norge AS, der hun har jobbet med store utviklingsprosjekter i offentlig sektor.  

  Jon Sandnes
   
   

  Jon Sandnes
  Adm. Dir. Byggnæringens Landsforening 

  Jon Sandnes er utdannet sivilingeniør Bygg fra Norges Tekniske Høgskole. I dag leder han Byggnæringens Landsforening, som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Sandnes har tidligere vært ansatt i EBA som kjedesjef for YX Norge i Reitan Servicehandel.  

  Tor Inge Hjemdal
   
   

  Tor Inge Hjemdal
  Adm. Dir. Design og arkitektur Norge (DOGA)

  Tor Inge Hjemdal er utdannet arkitekt, med omfattende erfaring som prosjektleder for komplekse byggeprosjekter og planer. Han er gründer av CONDITIONS, et internasjonalt magasin for arkitektur og urbanisme, og tidligere fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Han har vært foreleser i inn- og utland og har drevet med undervisning, kuratering og moderering. 

  Lars Peder Brekk
   
   

  Lars Peder Brekk
  Adm. Dir. Brønnøysundregistrene 

  Lars Peder Brekk er utdannet innen økonomiske fag og har bred kunnskap om offentlig sektor og næringsliv. Han har en lang karriere bak seg som næringslivsleder og politiker. Han var blant annet statsråd i regjeringen Bondevik (2000) og regjeringen Stoltenberg (2008-2012). Direktøren har det overordnede ansvaret for etatens virksomhet. Han skal sikre god virksomhetsstyring der økonomi, prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav ivaretas etter styringsdokumentene fra Nærings- og fiskeridepartementet. Direktøren representerer etaten i samarbeidsforumet for offentlig digitalisering (Skate) og han er leder av Altinn styringsråd. 

  Einar Vik Arset
   
   

  Einar Vik Arset
  Kystdirektør Kystverket 

  Einar Vik Arset er 42 år, bor i Ulsteinvik, og begynte i stillingen som Kystdirektør 1. februar 2019. Einar Vik Arset har vært rådmann i Ulstein kommune siden 2010, og før det var han rådmann i Vanylven, der han også kommer fra. Han er utdannet cand.merc. fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. 
   

  Sesjon 5: Tillit som driver for effektiv digitalisering og innovasjon i offentlig forvaltning

  Grete Orderud
   
   

  Grete Orderud
  Avdelingsdirektør, Difi 

  Grete Orderud er avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi. Avdelingens oppdrag er å sette virksomhetene i stand til å utvikle brukerrettede og tillitsvekkende tjenester. Vi utfordrer hvordan forvaltningen løser samfunnsoppdragene for en ny tid. Avdelingen er også statens kompetansemiljø innenfor informasjonssikkerhet og sammen med avdeling for anskaffelser kompetansemiljø for sikkerhet i IKT-anskaffelser. Grete Orderud er utdannet Cand.scient. fra Universitetet i Oslo og har en Master of management fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Hun har i tillegg 10 års ledererfaring fra Telenor. 

  Catharina Nes
   
   

  Catharina Nes
  fagdirektør Datatilsynet

  Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes arbeider særlig med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og profilering. Catharina Nes har tidligere arbeidet i Europakommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet. Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Nes er også fast spaltist om teknologitrender i Dagens Næringsliv.

  Olav Petter Arrestad
   
   

  Olav Petter Aarrestad
  IT-direktør i Kartverket

  Olav Petter Aarrestad er IT-direktør i Kartverket hvor han har vært de siste 5 årene. Han har teknisk/ økonomisk utdanningsbakgrunn. Tidligere har han hatt ledende IT-stillinger i flere større industriselskaper, deriblant Norske Skog og AGA . Kartverket har i en årrekke vært pådriver for åpne data i staten og har gjort en rekke kartdatasett tilgjengelig for gratis nedlasting og bruk. Aarrestad er opptatt av å videreutvikle Kartverket som en fulldigital virksomhet og sikre at geografisk informasjon gjøres tilgjengelig for samfunnet på en effektiv og sikker måte. Kartverket og Aarrestad har også en viktig rolle som teknisk koordinator for kommune- og regionreformene.

  Line Ugland Nyseth
   
   

  Line Ugland Nyseth
  Seniorrådgiver Nkom

  Seniorrådgiver Line Ugland Nyseth, som er oppnevnt medlem til det pågående Lysne III utvalget som arbeidet med vurderinger av rammeverk for digitale verdikjeder. Line har sitt daglige virke i avdeling Sikkerhet, i seksjon for Nkom EkomCERT. Nyseth er Masterutdannet innen IT, informasjonssystemer og innovasjon og endringsledelse, og har bred sikkerhetsfaglig erfaring innen elektronisk kommunikasjon. Hun har erfaring fra internasjonalt arbeid og har blant annet representert Nkom og Norge i The Committee for ITU Policy (Com-ITU) som koordinerer europeiske lands aktivitet opp mot ITU (Internasjonale Teleunionen). Line Ugland Nyseth var del av Norges delegasjon til ITUs fullmakts konferanse i 2018. Line vil bidra med det ekomfaglige perspektivet på nødvendigheten av sikkerhet og tillitt i tradisjonelle ekomtjenester og nett.

  Hallgeir Sjåstad
   
   

  Hallgeir Sjåstad
  Psykolog og forsker (phd) i FAIR Insight Team ved SNF og NHH

  Hallgeir Sjåstad er psykolog og forsker (phd) i FAIR Insight Team ved SNF og NHH. Med eksperimenter som metode studerer han hvordan folk tar beslutninger, i hvilken grad de tenker langsiktig eller kortsiktig, og hvordan mennesker gjør avveininger mellom egeninteressen og moralske hensyn. Sjåstad har tidligere vært gjesteforsker ved Florida State University og Carnegie Mellon University, og har publisert forskningen sin i ledende internasjonale journaler.

  Deldette