Foredragsholdere

Publisert: 11. mar 2015, Sist endret: 01. sep 2018

Til å lede oss gjennom konferansens første dag har vi:

Anne Lindmo
 
 

Anne Lindmo
Anne Lindmo er landets ubestridte talkshowdronning.  Hun har skapt sin tv-suksess gjennom en unik evne til å møte mennesker, stille velvalgte spørsmål og skape flyt og temperatur i gode samtaler. Lindmo behersker kunsten å skape substans og skarphet i kombinasjon med humør og hjertevarme. Lindmo har parallelt med sine oppdrag for NRK skaffet seg bred erfaring som programleder og foredragsholder på konferanser og seminarer og har solid kunnskap om norsk næringsliv og virksomhet i ulike sektorer og bransjer. 

Disse møter du blant andre 6. juni:

Monica Mæland
 
 

Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister

Ingunn-Sofie Aursnes
 
 

Ingunn-Sofie Aursnes
Ingunn-Sofie Aursnes er cand.jur. fra 1988, er direktør i Utlendingsnemnda hvor hun tidligere har vært nemndleder. Hun har vært direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Aursnes har vært rådmann, har ledet kommunalavdelingen/ juridisk avdeling hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og har erfaring fra internasjonalt arbeid for UNHCR og OSCE.

Tor Olav Mørseth
 
 

Tor Olav Mørseth
Daglig leder i DigitalNorway Toppindustrisenteret. Tor Olav har jobbet med digitalisering av mediebransjen i en årrekke. Siden han begynte som journalist i lokalavisen som 14-åring har han hatt flere sentrale roller, og jobbet med innhold, kommersialisering og produkt- og teknologiutvikling. Før han begynte i DigitalNorway Toppindustrisenteret høsten 2017, var han sjefredaktør i Adresseavisen og medlem i konsernledelsen i Polaris Media. Han er utdannet økonom, og har også jobbet og bodd i Kina et par år.
 

Lasse Hansen
 
 

Lasse Hansen 
Lasse Hansen ble administrerende direktør i KS sommeren 2014. Han kom da fra Fredrikstad kommune, hvor han hadde vært rådmann de siste seks årene. Hansen jobbet 10 år i Miljøverndepartementet, og har mer enn tjue års erfaring fra kommunesektoren. Bak seg har han blant annet erfaring som rådmann i Notodden, kommunalsjef for samfunns- og kulturutvikling i Porsgrunn kommune og som byingeniør i Skien kommune. Adm.dir. i KS er samtidig konserndirektør i KS Holding AS, som eier KS’ fem datterselskaper Kommunenes Hus AS, Kommuneforlagets AS, Kommunal Rapport AS, KS-Konsulent AS, og KS-Agenda AS.

Silvija Seres
 
 

Silvija Seres
Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs, DNV-GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Christian Fotland
 
 

Christian Fotland
Christian Fotland er Rådmann i Os kommune. Han har lang toppledererfaring blant annet som rådmann i Lillehammer, direktør ved høgskolen i Bergen  Tema for innlegget til Christian Fotland er blant annet en framtidsrettet kommunal sektor med brukervennlige digitale tjenester.

Fredrik Gulowsen
 
 

Fredrik Gulowsen
Fredrik Gulowsen er gründer av Nyby. Han har bakgrunn fra start-ups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no og kommer for å fortelle om NYBY. Sammen med en rekke norske kommuner, ideelle, frivillige og private aktører utvikler NYBY nå en digital plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn med selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

Øystein Børmer
 
 

Øystein Børmer 
Som tolldirektør er han øverste leder for nesten 1700 ansatte. Han kom fra jobben som direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), der han har arbeidet siden 2006, først som assisterende direktør og leder for stabsavdelingen, og fra 1. november 2012 som toppleder. Børmer er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1994). Tidligere har han vært finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe (1997 – 2001) og statssekretær i Finansdepartementet (2001 – 2005).

Idar Kreutzer
 
 

Idar Kreutzer
Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Posten Norge, og i Aschehoug Forlag. Han er styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. I 2017 ble Kreutzer utpekt av Nordisk ministerråd til å utrede tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen. I 2015 ble han utnevnt i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Lars Peder Brekk
 
 

Lars Peder Brekk
Lars Peder Brekk er direktør i Brønnøysundregistrene. Han er utdannet innen økonomiske fag og har bred kunnskap om offentlig sektor og næringsliv. Han har en lang karriere bak seg som næringslivsleder og politiker. Han var blant annet statsråd i regjeringen Bondevik (2000) og regjeringen Stoltenberg (2008-2012). Brekk tiltrådte som direktør i Brønnøysundregistrene i 2014. Brekk representerer etaten i samarbeidsforumet for offentlig digitalisering (Skate) og han er leder av Altinn styringsråd.

Hans Christian Holte
 
 

Hans Christian Holte
Hans Christian Holte ble utnevnt til skattedirektør i 2013. Holte leder OECDs skattedirektørforum, FTA Chair (Forum on Tax Administration). Han leder regjeringens IKT sikkerhetsutvalg. Hans Christian Holte var direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008. Han er utdannet cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1992. Holte har tidligere arbeidet blant annet som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet fra 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet fra 2005 til 2008.

Harald Nikolaisen
 
 

Harald Vaagaasar Nikolaisen
Administrerende direktør i Statsbygg siden 2013. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra BI. Han kom til Statsbygg fra stillingen som utbyggingsdirektør i Jernbaneverket og har tidligere arbeidet i Statoil og Norsk Hydro.

Arne Krokan
 
 

Arne Krokan
Arne Krokan er professor i "teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse" ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har skrevet en rekke bøker om digitalisering, digital økonomi og nettverksøkonomi. Hans siste bøker er "Det friksjonsfrie samfunn" og "deling-plattform-tillit". Han er særlig opptatt av hvordan ny teknologi og digitale tjenester påvirker organisasjoner og samspill mellom ulike aktører i samfunnet.

Bjørn Erik Thon
 
 

Bjørn Erik Thon
Bjørn Erik Thon  har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). Han er 54 år og bor i Oslo med familien sin. 

Tore Tennøe
 
 

Tore Tennøe
Er direktør i Teknologirådet, som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som er viktig for Norge. Aktuelle prosjekter er det digitale skiftet i offentlig sektor, kunstig intelligens og helse, selvkjørende biler i byene og livslang læring i det nye arbeidslivet. Tennøe har også vært president for det internasjonale samarbeidet for teknologipolitikk i to perioder og er en etterspurt foredragsholder i  inn- og utland.   

Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius
Direktør Difi
Sutorius er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskule. Han har lang erfaring som leiar frå offentleg og privat sektor, og har leia tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leiar og konsulent. Han har hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse, der han mellom anna var ansvarleg for eitt av dei største endrings – og IKT-prosjekta som har vore gjennomførte i offentleg sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 frå stillinga som direktør for konseptval og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vore involvert i strategiske endringsprosessar, store prosjekt og større anskaffingar for ei rekkje departement, statlege etatar, sjukehus, kommunar og private verksemder.  

Og disse møter du 7. juni:

Sesjon 1: Innovasjon i anskaffelser – sammen er vi dynamitt!

Johan Englund
seniorrådgiver, Difi

Hanne Lystad
 
 

Hanne Lystad
Hanne Lystad er prosjektleder for digitalisering i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Hanne jobber for at flere offentlige virksomheter skal gå sammen om anskaffelser på digitaliseringsområdet. Hanne har mastergrad i Entreprenørskap og har tidligere arbeidet som konsulent med fokus på IT og strategi i flere selskaper.  

Ida Skaaret Laustsen
 
 

Ida Skaaret Laustsen
Ida Skaaret Laustsen er rådgiver i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Der jobber hun som pådriver for innovative anskaffelser i Oslo, Akershus og Østfold. Ida har bakgrunn fra europastudier, og har erfaring fra tv- og mediebransjen.

Anette Kiran
 
 

Anette Kiran
Anette Kiran er ansvarlig for anbud og offentlig marked i Norges første nettbutikk for dagligvare, Kolonial.no. Som en liten, men voksende utfordrer i dagligvarebransjen tilbyr Kolonial.no en ny og annerledes handleopplevelse med mål om å forenkle folks hverdag. De ønsker å utfordre eksisterende anbudspraksis og finne nye måter å samarbeide med det offentlige markedet på innenfor eksisterende rammeverk.

Wenche P. Dehli
 
 

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, tilsettes som samhandlings- og innovasjonsdirektør i nye Kristiansand kommune.
Tidligere bakgrunn fra lederstillinger i spesialisthelsetjeneste og høgskole. Særlig opptatt av kunnskapsbasert utvikling, koordinerte tjenester og innføring av digitale/teknologiske løsninger i helsetjenestene. Arbeider mye for å styrke  regionalt og nasjonalt systematisk ledersamarbeid i feltet teknologi/digitalisering, forskning og utvikling innen helse/mestring.
 

Mari Vestre
 
 

Mari Vestre
Mari Vestre er prosjektleder for prosjektet Innovative digitaliseringsanskaffelser som er del av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Hun er informatiker, jobber i grenselandet mellom juss og IKT med IKT-anskaffelser og Statens standardavtaler og har blant annet laget Smidigavtalen (SSA-S) og Avtale om Innovasjonspartnerskap.

Jo Espen Glent
 
 

Jo Espen Glent
Jo Espen Glent jobber som fagansvarlig for IKT hos Justervesenet. Han har bakgrunn fra NKI datahøyskolen og har lang fartstid fra private og offentlige virksomheter innen IKT. For tiden er han prosjektleder for Justervesenets innovative anskaffelse av ny IKT løsning for etaten.

Kjerti Eiken
 
 

Kjersti Eiken Haukeland
Leder av Innolab i Bergen kommune.
Kjersti har vært ansvarlig for opprettelse og utvikling av et fagsenter for Innovasjon og digitalisering i Bergen kommune som bidrar til samhandling på tvers av sektorene i kommunen. Innolab er også en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer til digitaliseringsprosjekter i kommunen og jobber i tett samarbeid med næringsseksjonen. Kjersti har vært fasilitator og prosjektleder for søknadsprosess og igangsettelse av Innovasjonspartnerskapet 1.000 bygg – 10.000 muligheter.
 

Sesjon 2: Skal du virkelig gjøre alt dette alene? Samarbeid og deling må til for å lykkes med digital transformasjon

Tormod Heier
 
 

Tormod Heier
oberstløytnant, Forsvarets høgskole
Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere jobbet i Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet og har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk sikkerhetspolitikk. 

Kjetil Århus
direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune
 

Morten Lie
 
 

Morten Lie
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet
Direktør Morten Lie er utdannet sivilingeniør fra NTNU og MBA fra Norges Handelshøyskole. Han har ledet Direktoratet for byggkvalitet siden 2009. Han har lang fartstid fra ulike deler av byggesektoren med  erfaring som utførende, rådgiver og byggherre. Han har bred erfaring som leder i både privat og offentlig virksomhet.

Thale Kuvås Solberg
Daglig leder for SMB lab, Sparebank 1
Thale har jobbet med strategi og utvikling innen bank og finans de siste 15 årene i ulike roller i Norge og utlandet. Hun er genuint opptatt av å fremme innovasjon gjennom mulighetene som ligger i ny teknologi og utviklingsmetoder. Thale leder i dag SMB Lab AS, et innovasjonsselskap eid av SpareBank 1 bankene. Selskapet har fokus på å utvikle nye produkter og tjenester mot bedriftsmarked. Hun er styremedlem i Technoport, har ved flere anledning vært jurymedlem i bl.a. Innovator og Start-up Weekend og ble kåret til landets topp-10 unge ledere i 2016.

Tom Rådahl
 
 

Tom Rådahl
Departementsråd, Klima- og miljødepartementet
Tom Rådahl er utdannet samfunnsøkonom. Han har jobbet snart 30 år i departementene (5 ulike), og er for tiden departementsråd i Klima- og miljødepartementet, hvor samarbeid på tvers av sektorer er svært viktig for å sikre gode løsninger.

Nils Kristian Nakstad
 
 

Nils Kristian Nakstad 
Adm. direktør, Enova SF
Nils Kristian Nakstad har vært administrerende direktør i Enova siden 2008. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har lang erfaring fra forskning og næringsliv, blant annet fra Sintef, Hydro, og ulike private virksomheter samt deltagelse i såkorn- og venturemiljøet. Nakstad var medlem i Energiutvalget som leverte "Energiutredningen – Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø” i 2012. Han har hatt flere styreverv og er nå styremedlem i NTNU.

Ann Merete Lysø Sommerseth
 
 

Ann Merethe Lysø Sommerseth
Senior forretningsutvikler, TrønderEnergi
Ann Merethe Lysø Sommerseth har 20 års erfaring med innovasjon, digitalisering og forretningsledelse. Hun jobber i dag i TrønderEnergi med ansvar for fremtidens energiløsning for Bygg og Industri.

Anne Kristine Hanevold
 
 

Anne Kristine Hanevold
seniorrådgiver Difi

Sesjon 3: Smart informasjonsflyt

Olav Skarsbø
 
 

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Difi
Har lang erfaring med digitalisering i offentleg sektor, meldingsutveksling og samhandling mellom stat og kommune.

Trond Os Haare
 
 

Trond Os Haare
Seniorrådgiver, Difi
Teamleder for Nasjonal arkitektur i avdeling for Digital strategi og samordning i Difi. Har vært prosjektleder for Skate-tiltaket som utarbeidet første versjon av Norsk arkitekturrammeverk for samhandling, med tilhørende samhandlingsprinsipper. Deltar nå i Digitaliseringsstrategiens prosjekt Samhandlingsarkitektur. Trond har erfaring fra konsulentbransjen innen prosess- og virksomhetsarkitektur, og fra IT-utvikling og strategikontoret i Husbanken. Han ønsker med arbeidet i Difi å bidra til å nå felles mål for offentlig forvaltning igjennom felles arkitekturarbeid.

Arne Johan Larsen
 
 

Arne Johan Larsen
Principal analyst, Equinor
Arne Johan Larsen er lagleder for Equinors leverandørintegrasjonstjenester, hvor han de siste fem årene har jobbet aktivt med å utvikle og knytte opp leverandører til Equinors e-handelsløsninger. Før dette har Arne Johan også lang erfaring med å utvikle og sette opp Equinors bankintegrasjonsløsninger.

Rune Kjørlaug
 
 

Rune Kjørlaug
Seniorrådgiver, Difi
Rune Kjørlaug er sjefsarkitekt for Difi’s felleskomponenter og løsninger, i praksis bindeleddet mellom forretning og teknologi, men med et øye for innovative måter å utnytte både dagens og kommende teknologier på i utøvelse av jobben. Han er også medansvarlig i eInnsyn og eFormidling, og medlem av utvalget som skal revidere arkivloven. Rune har 20+ års erfaring som utvikler/arkitekt, siste 12 i forvaltningen.

Michael Baumann
 
 

Michael Baumann
Arkivleder, Fylkesmannen i Nordland
Michael Baumann er opprinnelig fra Tyskland og har studert dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han jobber til daglig som arkivleder hos Fylkesmannen i Nordland og som del av driftssenteret for ePhorte. Fylkesmannen i Nordland har ansvar for drift og utvikling av sak- og arkivløsningen for alle landets fylkesmenn.

Øyvind Grinde
 
 

Øyvind Grinde
Seksjonssjef, Difi
Øyvind Grinde jobber med å bevare tilliten til forvaltningen når den digitaliseres. Det handler blant annet om å finne riktig balanse mellom konfidensialitet og tilgjengelighet når data skal deles. Øyvind leder statens kompetansemiljø på informasjonssikkerhet i Difi. Han har tidligere jobbet med kryptografi og har vært direktør for sikkerhetsutvikling i Conax. Av utdanning har han master i matematikk og filosofi.

Torgeir Strypet
 
 

Torgeir Strypet
Avdelingsdirektør Difi
Torgeir Strypet leder avdeling for Digitale fellesløsninger i Difi. Her utvikles og forvaltes mange av de nasjonale fellesløsningene for offentlig sektor, som ID-Porten, eInnsyn og eFormidling. Dette gjøres i tett samarbeide med våre brukere og samarbeidspartnere (både offentlige og private).
Torgeir har tidligere lang ledererfaring fra IT-bransjen, hvor han bl.a. har jobbet med produktutvikling i IBM, ErgoGroup og EVRY.
 

Sesjon 4: Fra design thinking til design doing - frigjør dine kreative superkrefter og bli med å skape konseptet til inno.tech.lab
 

Olaug Hana Nesheim
 
 

Olaug Hana Nesheim
Olaug er er utdannet informasjonsviter fra Universitetet i Bergen og har doktorgrad i kunnskapsteori. I Direktoratet for byggkvalitet er hun prosjektleder for utvikling av tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG og GeoLett-prosjektet. Hun har lang erfaring fra flere ulike fagområder og digitalisering.

Ingrid Nokolic
 
 

Ingrid Nikolic
Ingrid var prosjektleder for digital sykefraværsoppfølging i Nav. Prosjektet vant Digitaliseringsprisen i 2017 som årets digitale suksesshistorie. Hun er nå seksjonsleder for HR-partner i Arbeids- og velferdsetaten. Hun har mange års erfaring med prosjektledelse, tjenesteutvikling og prosessforbedring.

Viljar Rystad
 
 


Viljar Rystad
Viljar er grunnleggeren av Løpe - en norsk Design Sprint bedrift. Før han startet Løpe jobbet han med å holde Design Thinking workshoper for selskaper og intitusjoner som som Wilhelmsen, NHH og Katapult Accelerator. Han er utdannet siv. ing. fra NTNUs Entreprenørskole og har tidligere startet teknologi-bedriten Astronaut.

Jens Dyvik
 
 


Jens Dyvik
Jens er ansvarlig for forskning og utvikling på Fellesverkstedet i Oslo. Han har ti års erfaring med åpne verksteder og digital produksjon. Fra 2011 til 2013 jobbet han på åpne verksteder i alle verdensdeler som en del av et selvstendig forskningsprosjekt. Resultatet ble formidlet gjennom verdens første maker dokumentar, "Making Living Sharing". På Fellesverkstedet bidrar Jens med å heve nivået på fysisk produksjon og kreativ output i Oslo, samtidig som han kobler Oslo's borgere til det globale Fab Lab nettverket.

 

Deldette