7. juni på Oslo Kongressenter

Publisert: 13. mar 2015, Sist endret: 06. sep 2018

  Kl. 9.00 Parallelle sesjoner

  Sesjon 1: Innovasjon i anskaffelser – sammen er vi dynamitt!

  Fagansvarlig: Johan Englund

  Anskaffelser kan være et strategisk virkemiddel for å oppnå innovasjon. På denne sesjonen får du innsikt i hvordan offentlige anskaffelsesprosesser kan struktureres for å utvikle digitale løsninger i virksomheten. Du får for eksempel treffe leverandøren Kolonial.no som forteller om hvordan innovative offentlige anskaffelser ga dem et skikkelig løft. Fra oppdragsgiversiden kommer blant annet Agder, som forteller om hvordan de har fått 30 kommuner til å samarbeide rundt velferdsteknologi. Velkommen!

  Velkommen 
  Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

  Krasjkurs i innovative anskaffelser
  Hanne Lystad, Prosjektleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling
  Ida Skaaret Laustsen, Prosjektrådgiver, Nasjonalt program for leverandørutvikling

  Hanne Lystad og Ida Skaaret bistår offentlige virksomheter med å legge til rette for innovasjon i offentlige anskaffelser. I dette foredraget gis en lynrask gjennomgang av den metodikk som Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker.

  Dagligvarer på døren til eldre
  Anette Kiran, anbudsansvarlig Kolonial.no

  Matbutikken Kolonial.no gikk fra å være 10 gründere til å ha over 200 ansatte. Et viktig steg i utviklingen av selskapet var en innovativ anskaffelse i Bærum kommune. 

  Koordinering av anskaffelser av velferdsteknologi
  Wenche P. Dehli, Helse- og sosialdirektør, Kristiansand kommune

  Velferdsteknologi er et felt i rask utvikling. For å effektivt ta i bruk nye løsninger, må det legges til rette for et tett samarbeid mellom kommuner. Av denne grunn har 30 kommuner i Agder etablert et Regional koordineringsgruppe for eHelse- og velferdsteknologi.  Gruppen skal samordne og koordinere prosjekter og anskaffelser innen velferdsteknologi.  

  Hvordan sette i gang et utviklingsløp
  Mari Vestre, Seniorrådgiver, Difi

  Anskaffelsesregelverket har noen prosedyrer som er godt egnet for å gjennomføre utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Her gis en kort presentasjon av de ulike mulighetene.

  Intervju med Justervesenet
  Jo Espen Glent, IT sjef, Justervesenet

  Den teknologiske utviklingen har forandret arbeidsprosessene for å gjennomføre tilsyn. Av denne grunn har Justervesenet hatt behov for å anskaffe en ny IT-plattform. Et viktig element i prosjektet har vært ønsket om fleksibilitet i løsningen. Dette skal fange opp fremtidig endring av Justervesenets arbeidsoppgaver. 

  1000 bygg, 10000 muligheter – et innovasjonspartnerskap
  Kjersti Eiken Haukeland, Innolab, Bergen kommune

  Innovasjonspartnerskap skal legge til rette for et tett samarbeid mellom offentlige virksomheter og private leverandører. Bergen kommune er nå i ferd med å teste ut denne anskaffelsesprosedyren. Målet er å utvikle løsninger som skal bidra til mer effektiv drift og vedlikehold av kommunale bygg. Hvordan går man praktisk til verks for å etablere innovasjonspartnerskap? Hvilke erfaringer har Bergen av denne arbeidsmodellen? 

  Avslutning
   

  Sesjon 2: Skal du virkelig gjøre alt dette alene? Samarbeid og deling må til for å lykkes med digital transformasjon

  Fagansvarlig: Anne Kristine Hanevold

  Til dette sporet har vi invitert ledere til å snakke rett fra levra om utfordringene ved å tenke nytt. Hva har de lært av å samarbeide med brukere, virksomheter, private leverandører, departementer og andre? Du vil møte spennende ledere fra offentlig og privat sektor som har skjønt at veien til suksess går gjennom samarbeid og deling. Vi utfordrer lederne som skal si noe på dette sporet til å være nedpå og praktiske – og å dele av sine tips og triks for å lykkes.

  Velkommen
  Difi

  Ledelse og samarbeid - et sikkerhetspolitisk anliggende?
  Oberstløytnant Tormod Heier, Forsvarets høgskole 

  Samordnet regional digitalisering i Hordaland - Erfaringer fra kommuneNorge
  Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon, Bergen kommune

  Hva krever det av en leder som skal få til samarbeid og innovasjon?
  Samtale med direktør Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

  Pause

  Fremtiden er nå! Erfaringer fra privat sektor
  Thale Kuvås Solberg, daglig leder for SMB lab, et innovasjonsselskap i Sparebank 1 

  Sofaprat – Skal vi virkelig gjøre alt dette hver for oss? Samtale med noen erfarne ledere fra offentlig og privat sektor

  • Departementsråd Tom Rådahl, Klima- og miljødepartementet
  • Direktør Nils Kristian Nakstad, Enova SF
  • Senior forretningsutvikler Ann Merethe Lysø Sommerseth, TrønderEnergi

  Hva slags kompetanse trenger ledere for å lykkes med digital transformasjon?
  Anne Kristine Hanevold, Difi  
   

  Sesjon 3: Smart informasjonsflyt

  Fagansvarlig: Olav Skarsbø

  Equinor lette verden rundt, men endte opp med en norsk/europeisk løsning. Det er nødvendig å effektivisere samhandlingen innenfor og med offentlig sektor. Du får høre om hvordan utveksling av informasjon bør skje på en sikker måte, og hvordan eFormidling kan gjøre dette enklere og danne grunnlag for verdiøkning. Hør også hvordan vi tar suksessen med EHF og PEPPOL videre til nye bruksområder.

  Velkommen
  Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

  Overordnet arkitektur for datautveksling
  I dag utveksles informasjon på mange ulike måter. Hvis informasjon skal utveksles enklere, er det behov for mer standardiserte måter å gjøre det på. 
  Seniorrådgiver Trond Os Haare, Difi

  Hvorfor er PEPPOL blitt en suksesshistorie?
  Norge har benyttet PEPPOL for forsendelse av elektroniske fakturaer i flere år. Løsningen tas nå i bruk for andre typer dokumenter og finnes det noen begrensninger i for hva som kan sendes i PEPPOL?
  Seniorrådgiver Klaus Vilstrup Pedersen, Difi og principal analyst Arne Johan Larsen, Equinor

  En banebrytende og ny løsning for meldingsutveksling, eFormidling
  Mye saksbehandling blir fortsatt utført i sak/arkiv løsninger. Digitalisering gir både brukerene og løsningene helt nye utfordringer. Få førstehåndserfaringer fra en tidligbruker av eFormidling, og hvordan Difi bruker eFormidling til bryte vei for den samme arkitekturen som er grunnlaget for suksessen til PEPPOL når vi skal effektivisere saksbehandling.
  Seniorrådgiver Rune Kjørlaug, Difi og arkivleder Michael Baumann, Fylkesmannen i Nordland

  Hvordan er sikkerheten ivaretatt i løsninger for datautveksling?
  Hvordan kan jeg som leder være trygg på at løsningen har tilfredsstillende sikkerhet? Løsningen er utviklet av Difi men blir brukt av meg. Hva trenger jeg for å være trygg?
  Seksjonssjef Øyvind Grinde, Difi

  Spørsmål og svar
  Vi tar i bruk tenesten Sli.do. I den kan du sende inn spørsmål hele dagen, og du kan stemme på andre spørsmål.
  Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

  Oppsummering og avslutning
  Avdelingsdirektør Torgeir Strypet, Difi
   

  Sesjon 4: Fra design thinking til design doing - frigjør dine kreative superkrefter og bli med å skape konseptet til inno.tech.lab 

  Fagansvarlig: Camilla Selch og Mona Hovland Jakobsen

  For å få til mer innovasjon må vi samarbeide mer og bedre. Vi må tenke og gjøre mer sammen. Bli med på foredrag og praktisk utprøving av hvordan du kan bruke labtankegangen og labmetodikk for å hente ut potensialet som ligger i digital teknologi. Med oss på laget denne dagen har vi Jens Dyvik fra Oslos nyeste fablab og makerspace Fellesverkstedet og Viljar Rystad, gründer av innovasjonsbedriften Løpe. Ingrid Nikolic fra NAV forteller om hvordan de tenker stort, samtidig som de prøver ut i mindre skala. Olaug Hana Nesheim gir oss innsikt i hvordan en relativt liten virksomhet som Direktoratet for Byggkvalitet bruker metoder og teknikker innen tjenestedesign i sitt arbeid.

  Vi håper at du vil gi oss dine villeste ideer til hvordan vi i samarbeid bør rigge et offentlig inno.tech.lab. som kan være til gavn for oss alle. 
  Vi tar i bruk tjenesten Sli.do. Med kan du sende inn dine villeste ideer og innspill hele dagen. 

  Tjenestedesign i praksis – Metoder og teknikker for utvikling av nye digitale tjenester i direktoratet for byggkvalitet (dibk) 
  Med Olaug Hana Nesheim. Olaug er prosjektleder for nye tjenesteutviklingsprosjekter i Avdeling for byggeregler og digitalisering, i DIBK.

  Tenke stort og prøve smått – digital transformasjon og smidig forretningsutvikling
  Med Ingrid Nikolic. Ingrid er Seksjonsleder HR-partner i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). NAV er en stor offentlig virksomhet som utforsker ny teknologi  for å kunne levere bedre og mer tilpassede tjenester til innbyggere og bedrifter. Ingrid forteller om hvordan de tenker stort, samtidig som de prøver ut i mindre skala.

  Fra Design Thinking til Design Sprinting
  Med Viljar Rystad. Viljar er gründer av Løpe, en bedrift som hjelper norske organisasjoner å innovere raskere gjennom den nye innovasjonsprosessen Google Design Sprint. Viljar kjører en praktisk øvelse om hvordan vi går fra tanke til handling. Han jobber til daglig med å kjøre design sprints i både offentlige og private virksomheter og har erfaring med det å gå fra tankemodus til faktisk handling.

  Globalt samarbeid og lokal produksjon
  Med Jens Dyvik. Jens er ansvarlig for forskning og utvikling på Fellesverkstedet i Oslo. Han har ti års erfaring med åpne verksteder og digital produksjon. I innlegget til Jens får du høre om praktiske erfaringer fra en som virkelig har kunnskap om makerspaces og innovasjonslabber. På Fellesverkstedet i Oslo bidrar Jens med å heve nivået på fysisk produksjon og kreativ output. Han kobler dessuten Oslos borgere til det globale Fab Lab nettverket. 

  12.00 Lunsj i utstillerområdet

  13.00 Offentlig privat samarbeid

  Vi utfordrer utstillere og leverandører til å presentere konkrete innovative teknologier, løsninger og tjenester som understøtter Difi sin tverrgående digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

  Program

  Innledning
  Avdelingsdirektør Knut Bjørgaas, Difi

  100 min. med presentasjoner av prosjekt, diskusjon på stasjonene og rotasjon til neste leverandør hvert 10. minutt.
  Moderator: Kjersti Haukeland Eiken, Bergen kommune

  Oppsummering
  Direktør Tor-Olav Mørseth, Digital Norway

  15.00 Vel hjem

  Deldette