7. juni på Oslo Kongressenter

  Kl. 9.00 Parallelle sesjoner

  Sesjon 1: Innovasjon i anskaffelser – sammen er vi dynamitt!

  Fagansvarlig: Johan Englund

  Anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å oppnå innovasjon i virksomhetene våre. På denne sesjonen vil du få et krasjkurs i innovative anskaffelser, lære om de gode eksemplene, lære gevinster og effekter av å gå flere sammen, og en liten brief på jussen- hva har skjedd siden endringene i regelverket i fjor og hvordan går det med den nye prosedyren innovasjonspartnerskap?

  Sesjon 2: Skal du virkelig gjøre alt dette alene? Samarbeid og deling må til for å lykkes med digital transformasjon

  Fagansvarlig: Anne Kristine Hanevold

  Til dette sporet har vi invitert ledere til å snakke rett fra levra om utfordringene ved å tenke nytt.  Hva har de lært av å samarbeide med brukere, virksomheter, private leverandører, departementer og andre? Du vil møte spennende ledere fra offentlig og privat sektor som har skjønt at veien til suksess går gjennom samarbeid og deling. Vi utfordrer lederne som skal si noe på dette sporet til å være nedpå og praktiske – og å dele av sine tips og triks for å lykkes.

  Sesjon 3: Smart informasjonsflyt

  Fagansvarlig: Olav Skarsbø

  Statoil lette verden rundt, men endte opp med en norsk/europeisk løsning. Det er nødvendig å effektivisere samhandlingen innenfor- og med offentlig sektor. 
  Her får du høre om hvordan utveksling av informasjon bør skje på en sikker måte, og hvordan eFormidling kan gjøre dette enklere og danne grunnlag for verdiøkning.
  Hør hvordan vi tar suksessen med EHF og PEPPOL videre til nye bruksområder

  Sesjon 4: Fra design thinking til design doing - frigjør dine kreative superkrefter og bli med å skape konseptet til inno.tech.lab 

  Fagansvarlig: Camilla Selch

  Teknologien gir oss nye muligheter i offentlig sektor til å løse våre oppgaver og problemer på nye måter. Til det trenger vi mer samarbeid om å prøve ut så vel eksisterende som ny teknologi på reelle behov innenfor trygge rammer og etablerer systemer for at teknologiene kan gå fra utprøving til ordinær drift. Bli med på foredrag om og praktisk utprøving av hvordan du kan bruke labtankegangen for å hente ut potensialet som ligger i digital teknologi. Til gjengjeld håper vi at du vil gi oss dine villeste ideer til hvordan vi i samarbeid bør rigge et offentlig inno.tech.lab. som kan være til gavn for oss alle.

  12.00 Lunsj i utstillerområdet

  13.00 Offentlig privat samarbeid

  Vi utfordrer utstillere og leverandører til å presentere konkrete innovative teknologier, løsninger og tjenester som understøtter Difi sin tverrgående digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

  15.00 Vel hjem

  Publisert: 13. mar 2015, Sist endret: 14. mar 2018

  Deldette