Fredag 9. juni på Oslo Kongressenter

Opptak og presentasjoner
Digitaliseringskonferansen 2017

9.00 Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Prøve, feile, lære – er det mulig innenfor offentlige rammer?

Offentlig sektor har behov for å øke farten på digitaliseringen. Det forutsetter nye måter å jobbe på. Samtidig er det stor risiko forbundet med innovasjon. Difi har flere virkemidler for å få å fart på IT-utvikling og innovasjon. Fungerer de? 

Kl. 09.00 Velkommen
Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Kl. 09.05 Innovere og feile i offentlig sektor? Har vi tid og råd til det da?    
Fagdirektør strategi Øivind Bohn Vestli, Tolldirektørens stab, Tolletaten

Kl. 09.20 Innovasjonsprosjekter innen rammen Prosjektveiviseren?
Innovasjonsprosjekter innen rammen Prosjektveiviseren. Geir Graff, Asker kommune.

Kl. 09.45 Prosjektveiviseren og innovasjon – en selvmotsigelse?
Lars Nokken og Mari Vestre fra Difi

Kl. 10.15 Pause (30 min)

Kl. 10.45 Norges første innovasjonspartnerskap
Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune

Kl. 11.10 Bedre tjeneste for luftkvalitetsdata 
Prosjektleder Isabella Kasin, Miljødirektoratet og Renate Enemark Bergersen, PwC, Prosjektleder for stimuleringsordningen for tjenestedesign  Sissel Hoel, Difi

Avslutning
Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Sesjon 2: Digitalisering=omstilling. Hva betyr dette for ledelse og måten vi jobber på?

Digital transformasjon kan beskrives som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Dette treffer lederne i dag og i fremtiden. Hvilken betydning har dette for leders rolle, kompetanse og måten vi jobber på? 

Kl. 09.00 Digital transformasjon- med brukeren i sentrum
Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi 

Kl. 09.10 Hvordan kan ledere sette gode mål og legge strategi for digital transformasjon? 
Rektor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 09.30 Digital transformasjon – transformasjon av lederskap og betydning av kunstig intelligens
Assistant Professor Vegard Kolbjørnsrud, BI Norwegian Business School 

Kl. 09.55 Brukerperspektivet som utgangspunkt for strategi og målsetting 
Daglig leder Reinert Mithassel, Biblo Tøyen bibliotek (fjorårets vinner av Digitaliseringsprisen)

Kl. 10.15 Pause (30 min)

Kl. 10.50 Digitalisering av anskaffelsesprosessen. Hvilken betydning har ledelse?
Seksjonssjef Jacob Landsvik, Universitet i Oslo (UiO)

Kl. 11.10 Ventetiden er over: Handa på rattet og sett i gang!
Leder av Digitaliseringsrådet, Svein R. Kristensen

Kl. 11.30 Panelsamtale: «Digitalisering=omstilling. Hva betyr dette for ledelse og måten vi jobber på?» 

  • Direktør Heidi Austlid, IKT-Norge 
  • IKT-direktør Kjetil Århus, Bergen kommune
  • Leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen
  • Seksjonssjef Jacob Landsvik, Universitet i Oslo (UiO)

Avslutning

Sesjon 3: Internasjonalisering - EU vil styrke et digitalt indre marked i Europa og Norge er med. Er du og din virksomhet klar til å benytte muligheten?

Digitalisering er sjeldent et nasjonalt anliggende – innbyggere flytter over landegrenser, næringslivet har ofte både norske og utenlandske kunder og IKT-løsningsleverandørene er ofte internasjonale. Hvordan forholder norske myndigheter seg til denne realiteten? Hva gjøres på europeisk nivå for å legge til rette for fellesløsninger på tvers av landegrenser? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for offentlig sektor, næringsliv og IKT-bransjen i Norge? Dette er noen av spørsmålene som vil besvares i denne sesjonen.

Kl. 09.00 Velkommen
Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten

Kl. 09.05 Europa og Norden i Norsk IT politikk
Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kl. 09.35 EUs programtilbud for digital infrastruktur, nettverk, finansiering
Stakeholder Manager - Connecting Europe Facility (CEF) Kelly Liljemo, European Commission

Kl. 10.15 Pause (25 min)

Kl. 10.30 EU-finansiering gav digital infrastruktur for fakturering i Norge
Aktiv deltakelse i EU-prosjektet PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) i fra 2008 til 2012 la grunnlaget for EHF-faktura i Norge. Fem år, 75.000 brukervirksomheter og mer enn 80 millioner fakturaer senere: Hva betyr resultatene av prosjektet for norsk og europeisk digitalisering i dag?
Seksjonssjef i Difi og generalsekretær i OpenPEPPOL AISBL André Hoddevik

Kl. 10.50 EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
Om felles anstrengelser for å sikre EU-borgernes rettigheter i den frie bevegeligheten innen EU/EØS.
Kontorsjef Bea Dahl, NAV

Kl. 11.20 Panelsamtale
Deltagere: 
•    Stakeholder Manager Kelly Liljemo, European Commission
•    Seksjonssjef André Hoddevik, Difi
•    Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
•    Direktør Christine Korme, Abelia
•    Kontorsjef Bea Dahl, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
Paneldebatten ledes av fagdirektør Tor Alvik

Avslutning
Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten

Sesjon 4: Digital transformasjon: Det viktigste er tankesett, kultur og holdning

Den digitale transformasjonen handler ikke først og fremst om teknologi, men dreier seg om en helhetlig tilnærming til virksomhetsutvikling og nytenkning rundt tjenestetilbud og samfunnsoppdrag. Det krever en ny type ledelse, tverrfaglig samarbeid og evne til å utnytte kompetanse og engasjement hos medarbeidere, innbyggerne og privat sektor. Og hvor brukerne selvfølgelig står i sentrum. Det handler om å oppdatere vårt tankesett, kultur og holdninger.

Kl. 09.00 Velkommen
Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi

Kl. 09.05 Kræsjkurs i digital transformasjon
Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi

Kl. 09.15 Skap høyeffektive brukere - samskaping som nøkkel til digital transformasjon
Founding Partner Lavrans Løvlie, Livework

Kl. 09.30 Kalde fronter mellom tradisjonell og smidig utvikling. Er det plass til begge?        
Managing Partner Erik Lehne, Gartner 

Kl. 09.45 Smidig og tradisjonell utvikling. Både og? Bimodalitet i NAV
Kontorsjef Kristian Munthe, NAV

Kl. 10.00 Hvordan få organisasjoner til å rigge seg for hurtige endringer basert på tjenestedesign og innbyggerinvolvering? 
Fagsjef Trine Lind og tjenestedesigner Ingvild Sundby, Oslo kommune

Kl. 10.20 Trenger offentlig sektor å lage tjenester- når alt egentlig ligger "up for grabs"
Seniorrådgiver Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene

Kl. 10.35 Pause (30 min)

Kl. 11.05 Hva må til for å snu organisasjonen til å levere digitalt?  
Divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad, Helsedirektoratet

Kl. 11.25 Realisering av «kun en gang-prinsippet». Hvordan kan vi bruke A-ordningens data på andre områder?  
Anne Mette Dørum KS og Tor Ivar Grina, Skatteetaten

12.00 Lunsj

13.00 Vel hjem

Publisert: 13. mar 2015, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette