Fredag 9. juni på Oslo Kongressenter

Påmelding
Digitaliseringskonferansen 8. og 9. juni

9.00 Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Prøve, feile, lære – er det mulig innenfor offentlige rammer?

Offentlig sektor har behov for å øke farten på digitaliseringen. Det forutsetter nye måter å jobbe på. Samtidig er det stor risiko forbundet med innovasjon. Difi har flere virkemidler for å få å fart på IT-utvikling og innovasjon. Fungerer de? 

Velkommen
Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovere og feile i offentlig sektor? Har vi tid og råd til det da?    
Fagdirektør strategi Øivind Bohn Vestli, Tolldirektørens stab, Tolletaten

Prosjektveiviseren og innovasjon  –  en selvmotsigelse?
Rådgiver innovasjon og styring Geir Graff, Kunnskapssenteret i Asker kommune, Seniorrådgiver Lars Nokken og Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

Norges første innovasjonspartnerskap    
Prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune

Morgendagens driftsløsning i skyen    
Direktør Odd Ruud, Digitale Gardermoen og direktør for offentlig,  helse og velferd Gunnar Nybø, Tieto

Bedre tjeneste for luftkvalitetsdata 
Prosjektleder Isabella Kasin, Miljødirektoratet og Renate Enemark Bergersen, PwC, Prosjektleder for stimuleringsordningen for tjenestedesign  Sissel Hoel, Difi

Avslutning
Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Sesjon 2: Digitalisering=omstilling. Hva betyr dette for ledelse og måten vi jobber på?

Digital transformasjon kan beskrives som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Dette treffer lederne i dag og i fremtiden. Hvilken betydning har dette for leders rolle, kompetanse og måten vi jobber på? 

Hva er digital transformasjon?
Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi 

Hvordan kan ledere sette gode mål og legge strategi for digital transformasjon? 
Rektor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus

Digital transformasjon – transformasjon av lederskap og betydning av kunstig intelligens
Assistant Professor Vegard Kolbjørnsrud, BI Norwegian Business School 

Brukerperspektivet som utgangspunkt for strategi og målsetting 
Daglig leder Reinert Mithassel, Biblo Tøyen bibliotek (fjorårets vinner av Digitaliseringsprisen)

Digitalisering av anskaffelsesprosessen. Hvilken betydning har ledelse?
Seksjonssjef Jacob Landsvik, Universitet i Oslo (UiO)

Ventetiden er over: Handa på rattet og sett i gang!
Leder av Digitaliseringsrådet, Svein R. Kristensen

Paneldebatt: «Digitalisering=omstilling. Hva betyr dette for ledelse og måten vi jobber på?» 

  • Direktør Heidi Austlid, IKT-Norge 
  • IKT-direktør Kjetil Århus, Bergen kommune
  • Leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen

 

Sesjon 3: Internasjonalisering - EU vil styrke et digitalt indre marked i Europa og Norge er med. Er du og din virksomhet klar til å benytte muligheten?

Digitalisering er sjeldent et nasjonalt anliggende – innbyggere flytter over landegrenser, næringslivet har ofte både norske og utenlandske kunder og IKT-løsningsleverandørene er ofte internasjonale. Hvordan forholder norske myndigheter seg til denne realiteten? Hva gjøres på europeisk nivå for å legge til rette for fellesløsninger på tvers av landegrenser? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for offentlig sektor, næringsliv og IKT-bransjen i Norge? Dette er noen av spørsmålene som vil besvares i denne sesjonen.

Velkommen
Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten

Europa og Norden i Norsk IT politikk
Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EUs programtilbud for digital infrastruktur, nettverk, finansiering
Stakeholder Manager - Connecting Europe Facility (CEF) Kelly Liljemo, European Commission

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)
Difi-ledet EU-prosjekt 5 år etter avslutning – hvordan har det gått, og hva betyr resultatene av prosjektet for digitalisering i dag?
Seksjonssjef André Hoddevik, Difi

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
Om felles anstrengelser for å sikre EU-borgernes rettigheter i den frie bevegeligheten innen EU/EØS.
Kontorsjef Bea Dahl, NAV

Paneldebatt
Deltagere: 
•    Stakeholder Manager Kelly Liljemo, European Commission
•    Seksjonssjef André Hoddevik, Difi
•    Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
•    Direktør Christine Korme, Abelia
•    Kontorsjef Bea Dahl, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
Paneldebatten ledes av fagdirektør Tor Alvik

Avslutning
Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten

Sesjon 4: Digital transformasjon: Det viktigste er tankesett, kultur og holdning

Den digitale transformasjonen handler ikke først og fremst om teknologi, men dreier seg om en helhetlig tilnærming til virksomhetsutvikling og nytenkning rundt tjenestetilbud og samfunnsoppdrag. Det krever en ny type ledelse, tverrfaglig samarbeid og evne til å utnytte kompetanse og engasjement hos medarbeidere, innbyggerne og privat sektor. Og hvor brukerne selvfølgelig står i sentrum. Det handler om å oppdatere vårt tankesett, kultur og holdninger.

Velkommen
Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi

Kræsjkurs i digital transformasjon
Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi

Skap høyeffektive brukere - samskaping som nøkkel til digital transformasjon
Founding Partner Lavrans Løvlie, Livework

Kalde fronter mellom tradisjonell og smidig utvikling. Er det plass til begge?        
Managing Partner Erik Lehne, Gartner 

Smidig og tradisjonell utvikling. Både og? Bimodalitet i NAV
Kontorsjef Kristian Munthe, NAV

Hvordan få organisasjoner til å rigge seg for hurtige endringer basert på tjenestedesign og innbyggerinvolvering? 
Fagsjef Trine Lind og tjenestedesigner Ingvild Sundby, Oslo kommune

Trenger offentlig sektor å lage tjenester- når alt egentlig ligger "up for grabs"
Seniorrådgiver Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene

Hva må til for å snu organisasjonen til å levere digitalt?  
Divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad, Helsedirektoratet

Realisering av «kun en gang-prinsippet». Hvordan kan vi bruke A-ordningens data på andre områder?  

Problemløsning i fellesskap – praktiske utfordringer

 

12.00 Lunsj

13.00 Vel hjem

Sist endret: 
27. apr 2017

Deldette