Foredragsholdere

Våre foredragsholdere

Shahzad Rana

Shahzad Rana
 
 

Teknologidirektør Shahzad Rana, Microsoft. Rana er en norsk IT-gründer og debattant. Rana har vært i IT-bransjen siden 1991 og har bred kontaktflate innen bransjen og virkemiddelapparatet. Han er leder for regjeringens kriminalitetsforebyggende råd, medlem av teknologirådet og styremedlem i det Norske Teateret.

Manuela Ramin-Osmundsen

Manula Ramin-Osmundsen
 
 

HR-direktør i Miljødirektoratet. Hun har bred ledererfaring: 9 år som toppleder og over 10 år som mellomleder. Ramin-Osmundsen jobber med organisasjonsutvikling og - endring, HR, prosjektoppbygging. Hun har juridisk utdannelse. Erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Erfaring med et bredt spekter av offentlige virksomheter på ulike nivåer

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm
 
 

Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og underviser også ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Forsker og underviser i byplanlegging, forbrukshistorie og urbanisme. Kommentator på arkitektur og byplanlegging i Aftenposten. 

I tillegg til disse kommer:

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner
 
 

Kommunal- og moderniseringsminister

Geir Vinsand

Geir Vinsand
 
 

Daglig leder i NIVI Analyse A/S. Han har bakgrunn som ressursøkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 
På 1990-tallet var han sekretær for Christiansenutvalget som fremmet forslag om en nasjonal reform i kommune- og fylkesinndelingen.
Geir har jobbet med oppgavefordeling og strukturreformer i stat og kommune. I det siste har NIVI vært engasjert av Difi for bl.a. å kartlegge 
kommunenes erfaringer med den regionale statsforvaltning.  NIVI har også jobbet med mål og prinsipper for omstilling av 
den regionale statsforvaltning.  

Inga Bolstad

Inga Bolstad
 
 

Riksarkivar Inga Bolstad er utdannet innenfor strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring innenfor offentlig sektor, både stat og kommune. De siste årene har hun vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, direktør Skatteetatens IT- og servicepartner samt direktør for Arkivverket. Arkivverket er inne i en betydelig omstilling med fokus på å løse digitale utfordringer knyttet til dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Øystein Børmer

Øystein Børmer
 
 

Tolldirektør Øystein Børmer startet i tolletaten 1. april. Som tolldirektør er han øverste leder for nesten 1700 ansatte. Han kom da fra jobben som direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), der han har arbeidet siden 2006, først som assisterende direktør og leder for stabsavdelingen, og fra 1. november 2012 som toppleder. Børmer er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1994). Tidligere har han vært finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe (1997 – 2001) og statssekretær i Finansdepartementet (2001 – 2005).

Esther Gilen

Esther Gilen
 
 

Leder NAV Lillehammer-Gausdal. Hun har samlet 14 år med ledererfaring. Solid erfaring med endringsledelse. Hun har slått sammen NAV-kontor i to ulike regioner, etablert og organisert interkommunal tjenesteyting og gjennom¬ført virksomhetsoverdragelser. I tillegg har hun jobbet med innovasjonsarbeid innen ulike deler av forretningsdriften (tjenesteutvikling, digitalisering og eiendom) og har oppnådd resultater som vekker nasjonal interesse. 

Alexander Cappelen

Alexander Cappelen
 
 

Professor ved Norges Handelshøyskole

Aslak Sira Myhre 

Aslak Sira Myhre
 
 

Direktør for Nasjonalbiblioteket. Tidligere journalist, politiker og daglig leder for Litteraturhuset i Oslo.

Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland
 
 

Fylkesmann i Oslo og Akershus. Hun har vært barne og familieminister, kultur og kirkeminister og partileder i KrF.

Karl-Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen
 
 

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen, Høyskolen Kristiania, er samfunnsgeograf og jobber som førstelektor ved Høyskolen Kristiania. For tiden arbeider han med en PhD i sosiologi ved UiO om framveksten av økonomisk- administrativ utdanning. Han er blant annet opptatt av hvordan kampen om framstilling av samtiden også er kamp om makt og ressurser og hvordan samfunnsvitenskapelige innsikter kan informere strategiske diskusjoner.

Petter Ingebrigtsen

Petter Ingebretsen
 
 

Psykolog Petter Ingebrigtsen har i mange år arbeidet som leder for Solstrandprogrammet i AFF ved NHH. I tillegg har han ansvarlig for leder og organisasjon og lederutviklingsprogram i større norske virksomheter.  Arbeider nå mest med virksomheter i utvikling, endring og omstilling.  De senere årene har han også arbeidet internasjonalt med norske og utenlandske virksomheter i vekst.  Opptatt av om det er nye vinklinger til endringsarbeid som gjør at det er mulig å drive selskap framover på nye måter.

Dagens møteleder

Siri Lill Mannes

Portrett Siri-Lill Mannes
 
 

Siri Lill Mannes er daglig leder i SpeakLab og instruktør på kurs i presentasjon. Siri Lill sto for åpningen av OECDs World Forum i Paris, intervjuet Angelina Jolie i Geneve, ledet NHOs årskonferanse i Operaen og samtalen mellom Jens Stoltenberg og ekteparet Bill og Melinda Gates samme sted. Siri Lill jobbet i TV 2 fra starten i 1992, de første årene som utenriksreporter.  I 1995 var hun nyhetsanker i God Morgen Norge. Fra 1999 til hun sluttet i 2010, ledet hun TV2 Nyhetenes hovedsendinger.

Publisert: 15. sep 2016, Sist endret: 27. sep 2017

Deldette