Foredragsholdere

Publisert: 15. sep 2016, Sist endret: 20. nov 2018

Våre foredragsholdere

Monica Mæland

Portrett Monica Mæland
 
 

Monica Mæland ble kommunal- og moderniseringsminister i januar 2018. Fra 2013 til 2018 var hun næringsminister. Mæland har lang erfaring som politiker, blant annet ti år som byrådsleder i Bergen.

Eivind Dale

Portrett Eivind Dale
 
 

Eivind Dale er departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dale er utdannet cand.agric. ved Norges landbrukshøgskole. I 2006 ble han departementsråd for Kommunal- og regionaldepartementet, som ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2013.

Øystein Vikingsen Fauske

Portrett Øystein Vikingsen Fauske
 
 

Øystein Vikingsen Fauske er konserndirektør for HR og Digitalisering i Ekornes ASA og er en del av selskapets konsernledelse. Han har vært i Ekornes siden april 2016. Øystein har tidligere erfaring fra det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria der han sist var COO for selskapets rådgivingsdivisjon i Skandinavia. Han har over 10 års konsulenterfaring innen digitalisering og organisasjonsutvikling fra ulike virksomheter i både offentlig og privat sektor. Han er utdannet sivilingeniør innen Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU med en tilleggsutdannelse fra Harvard Business School.

Helge Eide

Portrett Helge Eide
 
 

Helge Eide er direktør for interessepolitikk i Kommunenes Sentralforbund. Han har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune og seniorrådgiver for KrF's stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Eide har vært representant i Bergen bystyre og i Skedsmo kommunestyre fra 1995. Han har også hatt ledende stillinger i Norges Bank. Helge Eide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Sigrun Vågeng

Portrett Sigrun Vågeng
 
 

Sigrun Vågeng er sjef i NAV, en av Norges største virksomheter med ansvar for å iverksette arbeids- og velferdspolitikken. Nå jobber hun for å dreie NAV i retning arbeid, og å styrke kontakten med arbeidsgiverne. For å få til dette jobber hun med organisasjonsutvikling, kompetanse, digitalisering og ledelse. Tidligere har Vågeng vært direktør for arbeidsliv i NHO, administrerende direktør i KS og leder for Statens institutt for forbruksforskning.

Jan Edv. Isachsen

Portrett Jan Edv. Isachsen
 
 

Jan Edv. Isachsen er seniorrådgiver i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet. Han leder programmet «Digital førerettsforvaltning» som er et samarbeid mellom 4 etater og en videreføring av prosjektet «Vilkår for førerett», begge støttet av Difi. Isachsen har lang fartstid i Vegdirektoratet hvor han har jobbet innen HR med ledelses- og organisasjonsutvikling og gjennom årene vært leder av ulike kontorer med ansvar for hhv. trafikantinformasjon, føreropplæring og førerkortforvaltning.

Hilde Singsaas

Portrett Hilde Singaas
 
 

Direktør i Direktoratet for økonomistyring. Hun har tidligere vært direktør i Spekter og har blant annet vært kommunikasjonsdirektør i Norges Bank og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Hun er utdannet statsviter, og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Svein Kristensen

Portrett Svein Kristensen
 
 

Svein Ragnar Kristensen er leder av Digitaliseringsrådet.  Svein er siviløkonom.  Han var skattedirektør fra 2006 til 2013, og har til sammen 18 år i Skatteetatens ledelse. Det var en periode med omfattende IKT-utvikling og store omstillings- og organisasjonsprosesser.  Han har bred erfaring fra forvaltningen i ulike lederroller. I 2013 til 2015 har han støttet Politidirektøren med omstillingen av politiets administrative funksjoner. 

Eli Telhaug

Portrett Eli Telhaug
 
 

Eli Telhaug er siviløkonom og har vært departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet siden 2016. Hun har tidligere vært departementsråd og ass. departementsråd i hhv Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Hun har også jobbet en lang periode i Finansdepartementet med bl.a. statsbudsjettet og etatstyring.

Dag Wiese Schartum

Portrett Dag Wiese Schartum
 
 

Dag Wiese Schartum er jurist og professor ved Senter for rettsinformatikk, og er leder av senteret.  Han har arbeidet med spørsmål om digital forvaltning i 30 år, med vekt på automatisering av rettslige beslutninger og automatiseringsvennlig lovgivning. Schartum arbeider også mye med personvern. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler innen disse emnene; den siste om "Digitalisering av offentlig forvaltning - Fra lovtekst til programkode" (2018).

Fredrik Bøckman Finstad

Portrett Fredrik Bøckman Finstad
 
 

Fredrik Bøckman Finstad er konstituert ekspedisjonssjef i Justisdepartementets sivilavdeling. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og fra Cambridge University i England. Finstad har tidligere blant annet arbeidet som advokat, justisråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel og lovrådgiver og avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling. I Lovavdelingen jobbet han mye med å fjerne rettslige hindringer i lov- og forskriftsverket for bruk av elektronisk kommunikasjon. I Sivilavdelingen arbeider han blant annet med å legge til rette for elektronisk samhandling mellom aktørene i rettsvesenet og med digitalisering av domstolene og i justissektoren ellers.

Eva Hildrum

Portrett Eva Hildrum
 
 

Eva Hildrum, cand polit, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet. Har tidligere arbeidet med forvaltningspolitikk i Statskonsult og Administrasjonsdepartementet, og bruker tid som pensjonist på å reflektere over - og gjerne diskutere - embetsverkets rolle før og nå.

Kristin Clemet

Daglig leder i Civita og tidligere utdannings- og forskningsminister

Steffen Sutorius

Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius direktør i Difi. Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, der han blant annet var ansvarlig for eit av dei største endrings – og IKT-prosjekta som har vært gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vært involvert i strategiske endringsprosesser, store prosjekt og større anskaffelser for en rekke departement, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter.   

Dagens møteleder

Siri Lill Mannes

Portrett Siri-Lill Mannes
 
 

Siri Lill Mannes er daglig leder i SpeakLab og instruktør på kurs i presentasjon. Siri Lill sto for åpningen av OECDs World Forum i Paris, intervjuet Angelina Jolie i Geneve, ledet NHOs årskonferanse i Operaen og samtalen mellom Jens Stoltenberg og ekteparet Bill og Melinda Gates samme sted. Siri Lill jobbet i TV 2 fra starten i 1992, de første årene som utenriksreporter.  I 1995 var hun nyhetsanker i God Morgen Norge. Fra 1999 til hun sluttet i 2010, ledet hun TV2 Nyhetenes hovedsendinger.

Deldette