Hospitering i Norden

Nordisk tjenestemannsutveksling er et tilbud for deg som vil hospitere i et annet land i Norden. Formålet er å styrke samarbeidet mellom forvaltningen i de nordiske landene og gi mulighet for impulser til nytenkning når det gjelder eget arbeidsfelt.

Publisert: 23. mar 2018, Sist endret: 05. nov 2019

En god måte å øke kompetansen din er å hospitere i et annet nordisk land. Få nye impulser og verdifull kunnskap du kan ta med deg hjem til egen jobb og virksomhet!

Difi administrerer Norsk tjenestemannsutveksling  for Nordisk ministerråd, og kan hjelpe til med søknader fra norske søkere. Søknader blir behandlet fortløpende.

Hvem kan delta?

Alle statsansatte kan søke om å få hospitere i et annet nordisk land.

Generelle vilkår og plikter som hospitant i Norden

Søkere til utvekslingsordningen må selv ordne tjenesteopphold i en statlig virksomhet i et annet land. Søknaden må være godkjent og underskrevet av egen arbeidsgiver i utvekslingstiden.

Virksomheten du jobber i her hjemme, betaler lønnen din i utvekslingstiden. Arbeidsgiver er også ansvarlig for forsikring.

Lengde på tjenesten og stipend

Hospitanten får et stipend på 13.000 danske kroner per måned. Stipendperioden varer i utgangpunktet fra 14 dager til seks måneder.

Reise til og fra tjenestelandet dekkes etter billigste transportmåte. Reiseregning skal fylles ut og sendes Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), med en gang etter fullført opphold.

Reiseregning (dfo.no)

Rapportering etter endt hospitering

Etter at hospitantperioden er over, skal du avgi en rapport om erfaringene du har gjort. Et rapporteringsskjema blir sendt deg ved hjemkomst. Svarfrist: Tre uker etter endt opphold.

Under kan du lese mer om fordelene ved hospitantordningen i Norden for arbeidsgivere.

 

Deldette

Søknadsskjema og rapportskjema

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*