Nett-tv og presentasjoner

Direktesending

Opptak og filmer finner du samlet på vår Vimeo-konto

Tidligere arrangementer

20.06.18 Balanserte anskaffelser

Balanserte anskaffelser av skytjenester. Dag 3, samling 1 - innkjøpere og leverandører. Presentasjoner og kursmateriell.

08.05.2018 Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? På dette møtet kan du høre om utfordringer og erfaringer fra arbeidet med definisjoner og begreper hos andre virksomheter i forbindelse med informasjonsforvaltning og "Orden i eget hus". Temaer som ble berørt er bl.a. hva begrepsarbeid handler om, samt erfaringer og utfordringer knyttet til forankring, organisering, kompetanse, flerspråklighet osv.

Se opptak fra dialogmøtet om StimuLab

18. juni inviterte Difi og DOGA til dialogmøte om fire nye prosjekter i StimuLab. Her kan du se opptak av møtet og presentasjonene som ble holdt.

Sider

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
  • Linda Meskestad
    Telefon: 99798028