Nett-tv og presentasjoner

Direktesending

Opptak og filmer finner du samlet på vår Vimeo-konto

Tidligere arrangementer

Direktesending 17.09.2018 kl. 13:00 Kompetansemidler i staten 2018-2020

Seminaret skal gi informasjon og inspirasjon til virksomheter som ønsker å søke midler avsatt for tariffperioden 2018-2020. Det vil bli presentert prosjekter som ble tildelt midler i forrige tariffperiode og erfaringer fra disse. I tillegg blir det gitt praktisk informasjon og veiledning rundt selve søknadsprosessen.

28.08.18 Orden i eget hus – behov for verktøystøtte i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? Savner du eller har du erfaring med verktøystøtte for begrepsarbeid internt og publisering eksternt? Hvilke muligheter gir den eksterne publiseringen? Her finner du opptak og presentasjoner.

08.05.2018 Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? På dette møtet kan du høre om utfordringer og erfaringer fra arbeidet med definisjoner og begreper hos andre virksomheter i forbindelse med informasjonsforvaltning og "Orden i eget hus". Temaer som ble berørt er bl.a. hva begrepsarbeid handler om, samt erfaringer og utfordringer knyttet til forankring, organisering, kompetanse, flerspråklighet osv.

Sider

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
  • Linda Meskestad
    Telefon: 99798028