07.02.19 - Livssykluskostnader (LCC) for bygg. Hvorfor, hvordan og når?

Opptak og presentasjoner.

Publisert: 06. feb 2019, Sist endret: 26. feb 2019

Difis nye veileder "LCC for bygg"

Runde med aktørene

Vi er med! Hva er gjort til nå? Hvorfor er LCC viktig? Hvordan vil Difis veileder hjelpe?

Nesodden kommune

Anne Dybevold, kommunalsjef i Nesodden kommune (pdf)

Sør-Odal kommune

Ole Gunnar Holen, prosjektleder Bygg, Sør-Odal kommune (pdf)

Undervisningsbygg

Anne Kathrine Larsen, seksjonsleder investeringer og analyse i Undervisningsbygg (pdf)

Asker kommune

Elisabeth Kolrud, miljøansvarlig, Asker kommune (pdf)

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Sylvia Skar, Asplan Viak, representant for Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF (pdf)

Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA)

Arne Aakre, avdelingsleder vei og anlegg, EBA (entreprenørforeningen bygg og anlegg) (pdf)

Forbo Flooring

Morten Aarhus, Daglig leder Forbo Flooring (pdf)

Erfaringer fra bruk av LCC prosjektløpet

LCC og sirkulær økonomi, hånd i hånd?

Veien videre

Vi trenger pilotkommuner, Bente Hagelien, Difi

Deldette